Zatrudnienie na czarno

Pytanie:

Jaka odpowiedzialność ciąży na osobie zatrudniającej pracownika na "czarno"? Jaki urząd to ściga i jaka jest podstawa prawna ewentualnych konsekwencji?

Masz inne pytanie do prawnika?

4.6.2003

Zespół<br />e-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zatrudnienie na czarno

Kodeks pracy w dziale trzynastym zatytułowanym "Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika" opisuje szerego sytuacji, które naruszają prawo (w zakresie prawa pracy). Między innymi, art. 281 stanowi: kto, będąc pracodawcą lub działając w jego imieniu nie potwierdza na piśmie, w terminie 7 dni, zawartej z pracownikiem umowy o pracę podlega karze grzywny. Jest to także przedmiotem regulacji kodeksu karnego, który opisuje powyższą sytuację w art. 218. Prawa pracownika wynikające ze stosunku pracy mogą polegać na prawie do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (jeśli pracownik faktycznie wykonuje pracę) lub jej potwierdzenia na piśmie. Występek z art. 218 kodeksu karnego jest przestępstwem publicznoskargowym ściganym z urzędu. Ponadto, pracownik taki zapewne nie płaci należnego podatku. W związku z tym, urząd skarbowy może w drodze decyzji nałożyć na niego obowiązek zapłaty zaległego podatku oraz należnych odsetek od zaległości podatkowych.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

RODO

26.8.2019 przez: aleaug

Delegacja a choroba

5.7.2018 przez: Czdominika

Brak funduszu socjalnego

20.5.2018 przez: bieniekt