Zbycie akcji po cenie mniejszej niż cena nabycia

Pytanie:

"Czy sprzedaż akcji spółki niepublicznej przez spółkę z o.o. po cenie niższej niż cena nabycia (okres nabycia i sprzedaży zamyka się w kwartale) jest prawnie dopuszczalna i nie powoduje żadnych konsekwencji? "

Odpowiedź prawnika: Zbycie akcji po cenie mniejszej niż cena nabycia

Zasada zbywalności akcji spółek akcyjnych jest jedną z naczelnych zasad k.s.h, a ustanowienie ograniczeń tej zasady możliwe jest tylko w statucie spółki i tylko w stosunku do akcji imiennych. Cena akcji zbywanej odpowiada jej wartości rynkowej, która nierzadko jest różna od ceny nominalnej. Dlatego też obrót akcjami po różnych cenach nawet w krótkich odstępstwach czasowych jest całkowicie dopuszczalny. Trzeba jednak wziąć pod uwage podatkowe konsekwencje sprzedaży akcji po cenie niższej niż cena nabycia. Jedną z nich jest konieczność zapłaty podatku od czynnosci cywilnoprawnych od umowy sprzedaży, według wartości rynkowej akcji, a nie według określonej przez strony ceny ich nabycia (jeśli jest to cena odbiegająca od wartości rynkowej).

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika