Zbycie lokalu a przyjęcie w poczet członków

Pytanie:

Nabyłem na licytacji 01.04.2004 spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Czy w światłe wyroku TK z 30.03.2004 roku mam obowiązek ubiegać się o członkostwo w spółdzielni, aby być uprawnionym do sprzedaży tego prawa?

Masz inne pytanie do prawnika?

29.4.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zbycie lokalu a przyjęcie w poczet członków

Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 marca 2004 r. (DzU 2004 nr 63 poz. 591) za niezgodny z konstytucją został uznany art. 17[2] ust. 2 stawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Zgodnie z tym przepisem skuteczność zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu zależała od przyjęcia nabywcy w poczet członków spółdzielni. W związku z tym obecnie przyjęcie nabywcy w poczet członków spółdzielni nie jest wymagane do skuteczności zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu. Z chwilą wejścia w życie wyroku TK (15 kwietnia 2004 r.) straciły moc postanowienia statutów spółdzielni, które tego wymagały.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne