Zmiana regulaminu wynagradzania

Pytanie:

"Czy pracodawca ma prawo zmienić regulamin płacowy w momencie przejmowania firmy przez Skarb Państwa? Nie podpisanie nowych warunków płacowych wiąże się ze zwolnieniem z firmy (jeszcze tej "starej") z winy pracownika a nie z przyczyn ekonomicznych. "

Odpowiedź prawnika: Zmiana regulaminu wynagradzania

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy, na pracodawcy zatrudniającym co najmniej 20 pracowników, którzy nie są objęci układem zbiorowym pracy, ustalającym warunki wynagradzania za pracę w zakresie i w sposób umożliwiający określenie wynagrodzenia pracownika, ciąży obowiązek wydania regulaminu wynagradzania. Regulamin ten musi określić system wynagradzania za pracę określonego rodzaju lub na określonym stanowisku. System wynagradzania za pracę oznacza sposób mierzenia ilości i jakości wykonanej przez pracownika pracy i obliczania wysokości należnego pracownikowi wynagrodzenia. Pracodawca może dokonywać zmiany w utworzonym przez siebie regulaminie płacy. O wprowadzonych zmianach ma jednak obowiązek zawiadomić pracowników. Dopóki więc nie nastąpi faktyczna zmiana pracodawcy, a więc dopóki Skarb Państwa nie stanie się nowym pracodawcą, poprzedni pracodawca będzie miał uprawnienie do zmiany regulaminu płacy.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika