Zmniejszenie alimentów i utrudnianie kontaktów

Pytanie:

Mam sprawę o ustalenie kontaktów z dzieckiem przed sądem rodzinnym. Chciałbym, aby sąd pozwolił mi na zabieranie dziecka przynajmniej 2x w miesiącu na co drugi weekend (od piątku do niedzieli) do mnie do domu oraz na jeden miesiąc wakacji i jeden tydzień ferii. Dziecko ma 7 lat. Mam też zasądzone wysokie alimenty, które płacę regularnie. Czy wnosząc przed sądem o takie ustalenie kontaktów z dzieckiem, jak opisano powyżej, mogę też złożyć wniosek na tej samej sprawie, aby sąd zasądził mi zmniejszenie alimentów w miesiące wakacyjne i tygodnie ferii, kiedy to ja będę zajmował się dzieckiem - o te wydatki, które ja w tym czasie poczynię na dziecko? Czy to jest możliwe procesowo? Czy raczej, już po ustaleniu kontaktów z dzieckiem, powinienem złożyć pozew o zmniejszenie tych alimentów właśnie w ten sposób? Ponadto, z uwagi na trudności, które robi mi żona przy widywaniu się z dzieckiem, chcę złożyć wniosek o obecność kuratora przy zabieraniu dziecka. Czy muszę za tego kuratora płacić? Czy może to płacić żona? A może jest kurator, za którego nie trzeba płacić? I jeśli będę miał wyrok sądowy i mimo to żona nie pozwoli mi zabrać dziecka, czy mogę wezwać policję, aby pomogła mi zabrać dziecko? Czy powinienem też wystąpić z wnioskiem o klauzulę wykonalności na postanowieniu sądu? Czy ta klauzula umożliwi mi wezwanie policji w razie utrudnień ze strony żony?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zmniejszenie alimentów i utrudnianie kontaktów

Alimenty na rzecz dziecka są ustalane na ogół jako stała, płacona miesięcznie kwota. Zmniejszenie alimentów zależy od tego, czy zmieniły się okoliczności. Przede wszystkim zależy to od możliwości zarobkowych zobowiązanego i potrzeb dziecka, ale nie tylko. Zasadnicze znaczenie ma to, jak kontakty z dzieckiem były uregulowane wcześniej i czy obecnie proponowane przez Pana ustalenie tych kontaktów różni się (dziecko więcej czasu będzie spędzało z ojcem) czy tylko będzie bardziej sprecyzowane. Przyjmując, że okoliczności się zmienią na tyle, że sąd uzna za zasadne obniżenie alimentów, wydaje się, że raczej obniży je jednolicie w każdym miesiącu, a nie wyłączy obowiązku płacenia alimentów na np. jeden miesiąc; choć nie można tego wykluczyć. Proszę bowiem pamiętać, że alimenty dla dziecka są przeznaczone nie tylko na bieżące utrzymanie, ale i na ubranie (np. zimowa kurtka), książki, a więc wydatki ponoszone rzadziej niż co miesiąc, a Pan płaci alimenty w stałej wysokości, niezależnie do tego, czy jest to np. miesiąc, gdy trzeba kupić dziecku tzw. wyprawkę do szkoły, czy inny, w którym wydatki są mniejsze.

W każdym razie roszczenie o obniżenie alimentów jest zasadne po zmianie okoliczności (tu: innym ustaleniu kontaktów), a nie w przewidywaniu tych zmian. Nie można obu spraw rozpatrywać w jednym postępowaniu, gdyż właściwy jest dla obu inny tryb. Ustalenie kontaktów z dzieckiem odbywa się w postępowaniu nieprocesowym, a zmiana wysokości alimentów – w procesie. Należałoby więc zaczekać na postanowienie sądu rodzinnego.

Ustanowienie kuratora, który będzie kontrolował prawidłowe wykonywanie orzeczenia o kontaktach z dzieckiem, nie jest wprost przewidziane w przepisach. W tym zakresie najbardziej właściwe wydaje się zastosowanie art. 570 [1] kpc, dotyczącego wywiadu środowiskowego. W postępowaniu nieprocesowym koszty te będzie ponosiła co do zasady osoba, która o ustanowienie kuratora wnioskowała.

Postanowienia sądu opiekuńczego są skuteczne i wykonalne z chwilą ich ogłoszenia, a gdy ogłoszenia nie było, z chwilą ich wydania. Podstawą wszczęcia postępowania wykonawczego jest postanowienie sądu ze stwierdzeniem z urzędu jego wykonalności. Do stwierdzenia wykonalności stosuje się odpowiednio art. 364, zgodnie z którym prawomocność orzeczenia stwierdza na wniosek strony sąd pierwszej instancji na posiedzeniu niejawnym, a dopóki akta sprawy znajdują się w sądzie drugiej instancji - ten sąd. Stwierdzenia dokonuje sąd jednoosobowo. Postanowienie może wydać także referendarz sądowy. To postanowienie, w razie braku jego dobrowolnego wykonania, może być egzekwowane według przepisów szczególnych o odebraniu dziecka (art. 598 [1] – [13] kpc). Sąd opiekuńczy musi w tym celu wydać odrębne orzeczenie i dopiero ono będzie wykonywane. Jeśli strona nie zastosuje się do orzeczenia, działania w celu odebrania dziecka podejmuje kurator. Dopiero on może w wyjątkowych okolicznościach żądać udziału Policji.


Potrzebujesz porady prawnej?

Obniżenie kapitału zakładowego spółki akcyjnej

Obniżenie kapitału zakładowego spółki akcyjnej

Sposoby obniżenia kapitału zakładowegoWysokość kapitału zakładowego w połączeniu z ilością akcji w danej spółce akcyjnej odzwierciedla wartość każdej z akcji. Dlatego też obniżenie kapitału zakładowego musi w określony sposób wpływać albo na ilość akcji w spółce (...)

Niższy PIT 17% od 1 października 2019 r.

Niższy PIT 17% od 1 października 2019 r.

Obniżenie podatku dochodowego z 18 do 17 proc. dla wszystkich podatników oraz dodatkowe zmniejszenie PIT dla osób pracujących przez ponad 2-krotne podniesienie kosztów uzyskania przychodów – takie zmiany przewiduje nowelizacja. Z nowych rozwiązań skorzysta ponad (...)

Uprawnienie do przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego

Uprawnienie do przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego

Według stanowiska Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 16 maja 2016 r. w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim, przepis ten należy rozumieć w ten sposób, że w przypadku wcześniejszej spłatykredytu konsumenckiego (...)

Które stawki taksy notarialnej się zmniejszą, a które wzrosną?

Które stawki taksy notarialnej się zmniejszą, a które wzrosną?

  Czego dotyczą nowe przepisy?  26 września 2007 r. Minister Sprawiedliwości zdecydował o pierwszym w historii obniżeniu stawek taksy notarialnej. Zbigniew Ziobro podpisał rozporządzenie, które przewiduje obniżenie stawek notarialnych. Warto się zapoznać z wprowadzan maksymalne (...)

Zmiany w ksh - spółki kapitałowe

Zmiany w ksh - spółki kapitałowe

Częściowa zmiana regulacji spółek kapitałowych ma służyć głównie usprawnieniu ich funkcjonowania i obejmuje przede wszystkim liberalizację niektórych wymogów dotyczących spółek (np. obniżenie minimalnej wartości udziałów w spółce z o.o. (...)

Termin odliczenia podatku VAT

Termin odliczenia podatku VAT

Jak był określony termin odliczenia podatku na gruncie poprzedniej ustawy VAT?Obowiązującą poprzednio zasadą było, iż obniżenie kwoty podatku należnego mogło nastąpić nie wcześniej niż w rozliczeniu za miesiąc, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, i nie później (...)

Obniżenie kapitału zakładowego spółki akcyjnej

Obniżenie kapitału zakładowego spółki akcyjnej

Sposoby obniżenia kapitału zakładowegoWysokość kapitału zakładowego w połączeniu z ilością akcji w danej spółce akcyjnej odzwierciedla wartość każdej z akcji. Dlatego też obniżenie kapitału zakładowego musi w określony sposób wpływać albo na ilość akcji w spółce (...)

Niższy PIT 17% od 1 października 2019 r.

Niższy PIT 17% od 1 października 2019 r.

Obniżenie podatku dochodowego z 18 do 17 proc. dla wszystkich podatników oraz dodatkowe zmniejszenie PIT dla osób pracujących przez ponad 2-krotne podniesienie kosztów uzyskania przychodów – takie zmiany przewiduje nowelizacja. Z nowych rozwiązań skorzysta ponad (...)

Uprawnienie do przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego

Uprawnienie do przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego

Według stanowiska Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 16 maja 2016 r. w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim, przepis ten należy rozumieć w ten sposób, że w przypadku wcześniejszej spłatykredytu konsumenckiego (...)

Które stawki taksy notarialnej się zmniejszą, a które wzrosną?

Które stawki taksy notarialnej się zmniejszą, a które wzrosną?

  Czego dotyczą nowe przepisy?  26 września 2007 r. Minister Sprawiedliwości zdecydował o pierwszym w historii obniżeniu stawek taksy notarialnej. Zbigniew Ziobro podpisał rozporządzenie, które przewiduje obniżenie stawek notarialnych. Warto się zapoznać z wprowadzan maksymalne (...)

Zmiany w ksh - spółki kapitałowe

Zmiany w ksh - spółki kapitałowe

Częściowa zmiana regulacji spółek kapitałowych ma służyć głównie usprawnieniu ich funkcjonowania i obejmuje przede wszystkim liberalizację niektórych wymogów dotyczących spółek (np. obniżenie minimalnej wartości udziałów w spółce z o.o. (...)

Termin odliczenia podatku VAT

Termin odliczenia podatku VAT

Jak był określony termin odliczenia podatku na gruncie poprzedniej ustawy VAT?Obowiązującą poprzednio zasadą było, iż obniżenie kwoty podatku należnego mogło nastąpić nie wcześniej niż w rozliczeniu za miesiąc, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, i nie później (...)

Uregulowanie zobowiązań podatkowych w drodze potrącenia (kompensaty)

Uregulowanie zobowiązań podatkowych w drodze potrącenia (kompensaty)

Zobowiązanie podatkowe wygasa w całości lub w części nie tylko na skutek jego zapłaty, lecz także m.in. na skutek potrącenia.   Kiedy może dojść do potrącenia w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa? Uregulowanie zobowiązań podatkowe, potrącenie, kompensata

Uregulowanie zobowiązań podatkowych w drodze potrącenia (kompensaty)

Uregulowanie zobowiązań podatkowych w drodze potrącenia (kompensaty)

Zobowiązanie podatkowe wygasa w całości lub w części nie tylko na skutek jego zapłaty, lecz także m.in. na skutek potrącenia.   Kiedy może dojść do potrącenia w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa? Uregulowanie zobowiązań podatkowe, potrącenie, kompensata

Jakie są skutki działania rzekomego pełnomocnika?

Jakie są skutki działania rzekomego pełnomocnika?

Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych albo wynikających z właściwości czynności prawnej, można dokonać czynności prawnej przez przedstawiciela. To uregulowanie zawarte w Kodeksie cywilnym jest niezwykle ważne zwłaszcza dla wzajemnych stosunków c pełnomocnictwo, (...)

Prawo do odliczenia podatku naliczonego u podatnika stosującego metodę kasową

Prawo do odliczenia podatku naliczonego u podatnika stosującego metodę kasową

Komu przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego i w jakiej wysokości?  Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, podatnik ma prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim nabywane towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. (...)

Bezpieczniej w nowym roku szkolnym

Bezpieczniej w nowym roku szkolnym

Program wychowawczo-profilaktyczny opracowany na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, uregulowanie ustawowo zasad instalowania w szkołach i placówkach monitoringu wizyjnego, zapewnienie pomieszczeń umożliwiających uczniom (...)

Odpowiedzialność za zobowiązania spółki jawnej

Odpowiedzialność za zobowiązania spółki jawnej

  Spółka jawna podmiotem praw i obowiązków. Uregulowanie odpowiedzialności za zobowiązania w spółce jawnej ma charakter modelowy dl spółka, jawna, odpowiedzialność spółki i wspólników, wspólnicy

Kto i na jakich zasadach może założyć spółkę europejską

Kto i na jakich zasadach może założyć spółkę europejską

 W związku z działaniem i celem Unii Europejskiej, państwa członkowskie zmierzają do utworzenia m.in. rozwoju gospodarczego Wspólnoty, jak i do ujednolicenia systemu prawnego w tym zakresie. Wyrazem tego może być uregulowanie w prawie europejskim swoistych form paneuropejskich (...)

Odpowiedzialność zawodowa członków samorządu aptekarskiego

Odpowiedzialność zawodowa członków samorządu aptekarskiego

Farmaceuta wykonujący swój zawód (który nota bene jest zawodem zaufania publicznego) musi liczyć się z tym, że ponosi dużą odpowiedzialność w ramach wykonywania swoich czynności. Stąd właśnie konieczne stało się uregulowanie kwestii odpowiedzialności zawodowej farmaceuty (...)

Co nowego w pożyczkach i kredytach studenckich, czyli jak je zdobyć w tym roku akademickim?

Co nowego w pożyczkach i kredytach studenckich, czyli jak je zdobyć w tym roku akademickim?

Od 8 września 2004 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu wydane 1 września w sprawie szczegółów dotyczących kredytów i pożyczek studenckich. Co nowego niesie to szczegółowe uregulowanie dla uczących się?   Warunki uzyskania pożyczek (...)

Zadaniowy czas pracy

Zadaniowy czas pracy

Czym jest zadaniowy czas pracy? Zadaniowy czas pracy jest to taki system czasu pracy, w którym uregulowanie wymiaru czasu pracy następuje nie poprzez wskazanie określonej liczby godzin, a przez wskazanie zakresu zadań powierzonych pracownikom. zadaniowy czas pracy, systemy czasu pracy

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Utrudnianie kontaktów z dziećmi

Utrudnianie kontaktów z dziećmi

Od prawie roku jestem z żoną po rozwodzie (rozwód bez orzekania o winie).Z małżeństwa urodziły się trzy córki w wieku 15,14 i 3 latka. Jeszcze przed rozwodem znalazłem pracę w innym mieście, (...)

Nadużywanie władzy rodzicielskiej

Nadużywanie władzy rodzicielskiej

Małżeństwo posiadające dwoje dzieci rozwiodło się. Sąd powierzył władzę rodzicielską obydwojgu rodzicom i ustalił miejsce zamieszkania dzieci przy matce. Nie ustalił natomiast sposobu widywania (...)

Manipulowanie dzieckiem - ukaranie matki

Manipulowanie dzieckiem - ukaranie matki

Mam córkę z pierwszego małżeństwa, z którą próbowałem utrzymać kontakt. Niestety nie udało mi się to, ponieważ moja była żona od urodzenia córki wychowywała ją w nienawiści do mnie. (...)

Samodzielne zmniejszenie zasądzonych alimentów

Samodzielne zmniejszenie zasądzonych alimentów

Od trzech lat płacę alimenty na moje dzieci. Wysokości alimentów były odpowiednie do moich zarobków. Z dniem 31.12.2000 roku rozwiązano ze mną umowę o pracę. Przewidując moje kłopoty finansowe (...)

Treść pozwu o zmniejszenie alimentów

Treść pozwu o zmniejszenie alimentów

Jak sformułować pozew o zmniejszenie świadczeń alimentacyjnych na podstawie art. 138 k. r. o.? Chodzi o trójkę dzieci w wieku 25, 22 i 15 lat mieszkających z matką. Czy dla każdego trzeba osobny (...)

Samodzielne zmniejszenie zasądzonych alimentów

Samodzielne zmniejszenie zasądzonych alimentów

Od trzech lat płacę alimenty na moje dzieci. Wysokości alimentów były odpowiednie do moich zarobków. Z dniem 31.12.2000 roku rozwiązano ze mną umowę o pracę. Przewidując moje kłopoty finansowe (...)

Treść pozwu o zmniejszenie alimentów

Treść pozwu o zmniejszenie alimentów

Jak sformułować pozew o zmniejszenie świadczeń alimentacyjnych na podstawie art. 138 k. r. o.? Chodzi o trójkę dzieci w wieku 25, 22 i 15 lat mieszkających z matką. Czy dla każdego trzeba osobny (...)

Obniżenie alimentów po zwolnieniu z pracy

Obniżenie alimentów po zwolnieniu z pracy

Płacę alimenty na dwoje dzieci: 24-letnia studentka i 18-letni uczeń liceum. Po 1500 PLN. Nie pracuję od grudnia - likwidacja stanowiska pracy; nie mogę znaleźć nowej pracy, \"za wysokie kwalifikacje\" (...)

Sąd właściwy - zmniejszenie alimentów

Sąd właściwy - zmniejszenie alimentów

Do jakiego Sądu należy skierować wniosek o zmniejszenie alimentów? Czy mogę to zrobić w swoim mieście (dzieci mieszkają na drugim końcu Polski). Do zmniejszenia alimentów władny jest Wydział (...)

Ugoda w sprawie zmniejszenia alimentów

Ugoda w sprawie zmniejszenia alimentów

Płacę alimenty ojcu mojego syna z poprzedniego małżeństwa. W zeszłym roku urodziło mi się dziecko z mojego drugiego małżeństwa. Ojcu mojego syna zaproponowałam ugodę w sprawie obniżenia alimentów, (...)

FORUM PRAWNE

KONTAKTY Z DZIECKIEM

KONTAKTY Z DZIECKIEM MĄŻ Z KTÓRYM OBECNIE NIE MIESZKAM WNIÓSŁ SPRAWĘ DO SĄDU O UMOŻLIWIENIE KONTAKTÓ-W Z DZIECKIEM. NIE MIAŁ TAKIEGO POWODU PON-IEWAŻZ DZIECKIEM WIDUJE SIĘ CODZIENNIE W MIEJSCU (...)

Zmniejszenie alimentów

Zmniejszenie alimentów Witam ! Mam pytanie... Mój narzeczony z pierwszego małżeństwa ma córkę, na jej utrzymanie płaci 500 złotych miesięcznie. Obecnie z narzeczonym spodziewamy sie dziecka. (...)

Łamanie praw ojca!

Łamanie praw ojca! Szanowni Państwo! Mam 31 lat , jestem lekarzem medycyny Moje małżeństwo rozpadło się , w czerwcu założyłem żonie sprawę rozwodową. W styczniu ubiegłego roku żona wyrzuciła (...)

Wysokość alimentów - a dochody ojca

Wysokość alimentów - a dochody ojca Poszukuję informacji o tym, ile może wynieść maksymalna kwota alimentów w stosunku do dochodów ojca (zobowiązanego). Czy przepisy polskiego prawa wskazują (...)

KOSMICZNE ALIMENTY - RATUNKU

KOSMICZNE ALIMENTY - RATUNKU jESTEM PO ROZWODZIE.DO TEJ PORY ZARABIAŁEM NIEZLE ALE NIESTETY DOPADŁA MNIE RECESJA NA RYNKU I MOJE DOCHODY WYNOSZĄ TERAZ 500 ZŁ Z UMOWY O PRACĘ I TO CO MI SIĘ UDA ZAROBIĆ (...)

ALIMENTY na żonę ?!

ALIMENTY na żonę ?! Jestem w trakcie rozwodu z orzekaniem o winie ze strony męża.. Od pięciu miesięcy jestem osobę bezrobotną bez prawa do zasiłku. Mam zasądzone alimenty na dziecko w wysokości (...)

Porady prawne