Zobowiązanie nauczyciela do pracy w porze nocnej

Pytanie:

Czy można zobowiązać nauczyciela do pracy w porze nocnej?

Masz inne pytanie do prawnika?

21.4.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zobowiązanie nauczyciela do pracy w porze nocnej

W kwestii pracy w porze nocnej, zgodnie z art. 42b ust. 1 i 2 Kart nauczyciela nauczyciel może być obowiązany do realizowania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć wychowawczych także w porze nocnej. Z tego tytułu za każdą godzinę pracy w porze nocnej nauczycielowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 15 % godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego, jednakże nie niższej niż ustalona na podstawie art. 151 z ind. 8 par. 1 Kodeksu pracy. (w odniesieniu do minimalnego wynagrodzenia). Szczegółowe zasady ustalania okresów pracy w porze nocnej przewiduje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 maja 2001 roku w sprawie realizowania przez nauczycieli tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć wychowawczych w porze nocnej (Dz.U. 2001.52.550). Karta nauczyciela nie definiuje swoiście pory nocnej, dlatego należy przyjąć definicję przewidzianą w Kodeksie pracy (na mocy wspomnianego art. 91c ust. 1 k.n.). Zgodnie z art. 151 z ind. 7 par. 1 k.p. pora nocna obejmuje 8 godzin między godzinami 21.00 a 7.00. Przy czym pracownik, którego rozkład czasu pracy obejmuje w każdej dobie co najmniej 3 godziny pracy w porze nocnej lub którego co najmniej 1/4 czasu pracy w okresie rozliczeniowym przypada na porę nocną, jest pracującym w nocy (art. 151 z ind. 7 par. 2 k.p.).

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne