Zwrot VAT i ulgi podatkowe przy zakupie mieszkania

Pytanie:

Podobno w 2006 roku wchodzi w życie ustawa dzięki której będzie można odliczać podatek VAT za zakupione materiały budowlane i za budowę domu. Ja zamierzam w 2006 roku kupić nowe mieszkanie, które aktualnie zaczyna budować spółdzielnia mieszkaniowa. Czy za zakup takiego mieszkania przysługuje mi zwrot podatku VAT? Cena mieszkania ok. 140 000 PLN z VAT. I druga sprawa - czy nadal można odliczać od podatku od osób fizycznych 19% wartości zakupionego mieszkania na rynku pierwotnym?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zwrot VAT i ulgi podatkowe przy zakupie mieszkania

29.12.2005

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. Nr 177, poz. 1468), która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. (ale dotyczy wydatków poniesionych od dnia 1 maja 2004 r.), osoba fizyczna ma prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku ze wskazane w tym przepisie inwestycje (np. budową budynku mieszkalnego). Adresatami ustawy są osoby fizyczne, które budują lub remontują domy lub mieszkania własnymi siłami. Ustawa daje im możliwość odzyskania części wydatków na materiały budowlane. Nie są adresatami ustawy deweloperzy i spółdzielnie mieszkaniowe czy osoby które kupiły nowe gotowe mieszkania od tych podmiotów.

Niestety nie ma już ulg mieszkaniowych pozwalających na odliczanie od dochodu wydatków na budowę mieszkania. Nie ma też ulgi w postaci odliczania 19 procent wydatków od podatku. Obecnie, w przypadku jeśli na zakup mieszkania na rynku pierwotnym zaciągany jest kredyt i o ile spełnia się szereg warunków przewidzianych w art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, można skorzystać z tzw. ulgi odsetkowej. Ulga polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku odsetek przypadających od kredytu.

Polecamy również zapoznanie się z treścią następującego artykułu e-prawnika:

 

Potrzebujesz porady prawnej?