Konsekwencje remontu bez zgłoszenia

Pytanie:

"Wymieniono okna w mieszkaniu usytuowanym w budynku przedwojennym , ale nie jest wpisanym do rejestru zabytków przez wojewódzkiego konserwatora budynków. Zgodnie z art 29 ust.2 pkt 1 ustawy z 7 lipca 1994 - prawo budowlane taki remont nie wymaga pozwolenia na budowę , ale powinien zostać zgłoszony do dzielnicowego wydziału architektury (art. 30 ust.1 ustawy z 7 lipca 1994 - prawo budowlane). Niestety zgłoszenia nie dokonano. Jakie konsekwencje grożą za wymianę okien w budynku (nie wpisanym do rejestru zabytków) bez dokonania zgłoszenia wykonania robót nie wymagających pozwolenia na budowę ? "

Odpowiedź prawnika: Konsekwencje remontu bez zgłoszenia

Kwestie konsekwencji prowadzenia robót budowlanych (art. 3 pkt 7 p.b.), niepolegających na budowie obiektu budowlanego (art. 3 pkt 6 p.b.), prowadzonych bez wymaganego zgłoszenia są uregulowane w art. 50 p.b.

Zatem podstawową konsekwencją zdarzenia opisanego w sytuacji faktycznej będzie wydanie postanowienia o wstrzymaniu prowadzonych robót budowlanych. W postanowieniu o wstrzymaniu robót budowlanych organ podaje przyczynę wstrzymania robót oraz ustala wymagania dotyczące niezbędnych zabezpieczeń. Organ może także nałożyć obowiązek przedstawienia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia postanowienia, inwentaryzacji wykonanych robót budowlanych lub odpowiednich ocen technicznych bądź ekspertyz.  Postanowienie o wstrzymaniu robót budowlanych traci ważność po upływie 2 miesięcy od dnia doręczenia, chyba że w tym terminie zostanie wydana jedna z następujących decyzji:

  1. Nakazująca rozbiórkę części obiektu budowlanego wykonanego po doręczeniu postanowienia albo doprowadzenie obiektu budowlanego do stanu poprzedniego – art. 50a pkt 2 p.b.,
  2. Nakazująca zaniechanie dalszych robót budowlanych bądź rozbiórkę obiektu budowlanego lub jego części, bądź doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego albo – art. 51 ust. 1 pkt 1 p.b.
  3. Nakładająca obowiązek wykonania określonych czynności lub robót budowlanych w celu doprowadzenia wykonywanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem, określając termin ich wykonania - art. 51 ust. 1 pkt 2 p.b.

Po upływie terminu lub na wniosek inwestora, właściwy organ sprawdza wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 art. 51 p.b., i wydaje decyzję:  

1) o stwierdzeniu wykonania obowiązku albo 

2) w przypadku niewykonania obowiązku - nakazującą zaniechanie dalszych robót budowlanych bądź rozbiórkę obiektu lub jego części, bądź doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego. 

Wszystkie ww. obowiązki nakładane przez organu nadzoru budowlanego w decyzjach i postanowieniach jest obowiązany wykonać na swój koszt inwestor lub właściciel lub zarządca budynku.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Jędrek 2021-04-17 15:33:09

    A czy zgłoszenia wymaga remont elewacji (naprawa) i wymiana terakoty zewnętrznej na balkonach w domu jednorodzinnym i jakie są ewentualne konsekwencje braku zgłoszenia


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika