75 państw organizuje pierwszy Światowy Tydzień Przedsiębiorczości!

Już 75 państw zadeklarowało udział w Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości, globalnej kampanii społecznej, która w od 17 do 23 listopada będzie zachęcać młodzież, by uwierzyła w siebie i swoje możliwości. W Polsce organizatorzy chcą doprowadzić do dużej liczby bezpośrednich spotkań uczniów i studentów z przedsiębiorcami.

W ciągu ostatnich dwóch tygodni do grupy państw zaangażowanych w Światowy Tydzień Przedsiębiorczości dołączyły Wenezuela, Liban, Barbados, Egipt, Litwa, Serbia i Honduras. Każdy z krajowych organizatorów planuje setki eventów, które w trzecim tygodniu listopada odbędą się na sześciu kontynentach. Idea wspierania przedsiębiorczości młodych ludzi jest wartością, która łączy nawet zwaśnione narody i państwa.

Pomysłodawcami kampanii są premier Wielkiej Brytanii Gordon Brown i brytyjska rządowo-biznesowa organizacja Make Your Mark oraz prezes amerykańskiej Fundacji Kauffmana - Carl Schramm. Do tej pory inicjatywa ta była realizowana w USA i Wielkiej Brytanii.

Udział Polski w Światowym Tygodniu koordynuje Komitet Honorowy pod przewodnictwem premiera Waldemara Pawlaka oraz Komitet Koordynacyjny, w skład którego wchodzą Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Fundacja FOR i Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR. Do współpracy zostały zaproszone wszystkie instytucje, organizacje, firmy i media, którym bliskie jest przesłanie ŚTP. Na stronie www.tydzienprzedsiebiorczosci.pl deklarują one, jakie działania na rzecz przedsiębiorczości młodych (do 30 r.ż.) podejmą w ramach Tygodnia. Dziś ta społeczna koalicja składa się już z 35 podmiotów i liczba ta stale rośnie.

W ramach Tygodnia w Polsce obywać się będą liczne warsztaty dotyczące umiejętności przedsiębiorczych, szkolenia, debaty, a przede wszystkim spotkania młodzieży z przedsiębiorcami. Najbardziej masowy wymiar ma mieć projekt „Otwarta firma": organizatorzy Tygodnia w Polsce chcą doprowadzić do jak największej liczby wizyt uczniów i studentów w siedzibach firm. Celem spotkań młodzieży z przedsiębiorcami i menedżerami będzie popularyzacja zasad funkcjonowania firm w gospodarce wolnorynkowej. Powinno to pomóc młodych ludziom w zrozumieniu istoty przedsiębiorczości biznesowej, strategii rozwojowych firm, specyfiki pracy w konkretnych firmach, wagi ryzyka podejmowanego przez przedsiębiorców.

W przypadku grup uczniowskich na wszystkich poziomach edukacji wizyty takie mogą być powiązane z programami szkolnymi. Dla szkół będzie to także okazja do nawiązania relacji z biznesem i zbudowania programów długofalowej współpracy.

Firmy i szkoły mogą nawiązać ze sobą kontakty poprzez rodziców uczniów lub skorzystać ze strony http://www.otwarta-firma.junior.org.pl/pl/, na której Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości przygotowała internetowe narzędzie wspierające projekt „Otwarta Firma", w tym pomoce dydaktyczne dla szkół i nauczycieli.

Porady prawne

Komitet Koordynacyjny
Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Polsce

Warszawa, 8 października 2008 r. 

Źródło: PKPP Lewiatan, www.pkpplewiatan.pl

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika