Aborcja na życzenie. Projekt już w Sejmie

17.1.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Ustawa ma wprowadzić edukację seksualną od I klasy podstawówki oraz legalną aborcję na życzenie do 12. tygodnia ciąży.

Ponadto dokument zakłada jawne listy lekarzy, którzy nie chcą przerywać ciąży. Takie zmiany zaproponowano w projekcie ustawy o świadomym rodzicielstwie. Ruch Palikota złożył go w Sejmie.

Obecnie ciążę można usunąć tylko w trzech przypadkach. Jest to dozwolone, gdy zagraża życiu lub zdrowiu kobiety, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu oraz w sytuacji, gdy jest skutkiem przestępstwa (m.in. gwałtu).

- Nie wejdziemy do żadnej koalicji rządowej z partią, która nie będzie chciała zrealizować tej ustawy. To element naszej tożsamości ideowej i wiarygodności. Jak długo będzie istniał Ruch Palikota, będzie to dla nas priorytetowa ustawa – mówił Janusz Palikot na konferencji, podczas której aprezentowano projekt.

Porady prawne

Główne tezy dokumentu zostały oparte o założenie, że prawa reprodukcyjne to prawa człowieka, a świadome rodzicielstwo to nie tylko prawo do usunięcia ciąży, ale także prawo do informacji o własnej seksualności (edukacja seksualna) oraz prawo do decydowania o tym kiedy, ile i w jakich odstępach czasu chce się mieć dzieci (refundowana antykoncepcja).

Projekt zakłada wprowadzenie:

  1. W programie nauczania szkolnego przedmiot „wiedza o seksualności człowieka" w wymiarze nie mniejszym niż jedna godzina lekcyjna od pierwszej klasy szkoły podstawowej. 
  2. Dostępność nowoczesnych metod i środków zapobiegania ciąży poprzez refundację środków antykoncepcyjnych, w tym środków doraźnych.
  3. Prawo kobiet do przerywania ciąży w czasie pierwszych 12 tygodni i do dokonania zabiegu bezpłatnie.
  4. Obowiązek samorządów powiatowych tworzenia i finansowania placówek prowadzących poradnictwo i świadczenia z zakresu praw reprodukcyjnych.
  5. Świadczeniodawca, który zawarł umowę z NFZ obejmującą świadczenia zdrowotne z zakresu opieki nad kobietą w ciąży, ma obowiązek udostępnić pacjentce listę lekarzy, którzy odmawiają wykonania zabiegu korzystając z klauzuli sumienia, zaś w przypadku braku lekarza mogącego wykonać zabieg, musi zawrzeć umowę z podwykonawcą, zapewniającym wykonanie świadczenia.

Dariusz Madejski, e-prawnik.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne