Propozycje dla branży cyberbezpieczeństwa

Podsumowanie spotkania z przedsiębiorcami z branży cyberbezpieczeństwa

Przedsiębiorcy wskazali główne wyzwania, jakie spotykają podczas stosowania ustawy. Po wysłuchaniu uwag Ministerstwo zaproponowało przygotowanie zmiany w rozporządzeniu o wymogach technicznych, która umożliwi w większym stopniu stosowanie zabezpieczeń fizycznych adekwatnych do oszacowanego poziomu ryzyka.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, Ministerstwo Cyfryzacji wyszło z inicjatywą spotkania, które odbyło się 26 kwietnia 2019 r. w Ministerstwie Cyfryzacji, podczas którego przedstawiciele kilkudziesięciu przedsiębiorców dyskutowali z przedstawicielami izb gospodarczych i Ministerstwa dyskutowali na temat praktyki stosowania przepisów ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

Jakie zmiany zaproponowano?

Po bardzo merytorycznej dyskusji, Ministerstwo zaproponowało rozpoczęcie prac nad zmianą rozporządzenia o wymogach technicznych (rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 września 2018 r. w sprawie warunków organizacyjnych i technicznych dla podmiotów świadczących usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz wewnętrznych struktur organizacyjnych operatorów usług kluczowych odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo, Dz. U. z 2018 r.poz. 1780).

Podjęcie decyzji o rozpoczęciu prac jeszcze w maju zostało potwierdzone wpisaniem projektu do wykazu pod numerem 132 (wykaz prac Ministra Cyfryzacji jest dostępny na BIP). W ramach prac nad zmianą rozporządzenia zostaną przeprowadzone pełne uzgodnienia i konsultacje, do których serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Informacje o konsultacjach będą publikowane na BIP.

Według założeń, zmiana rozporządzenia będzie polegać na:

  • wprowadzeniu wymogu zastosowania zabezpieczeń adekwatnych do oszacowanego ryzyka w danej instytucji, a nie na sztywno;
  • doprecyzowaniu zapisów o minimalnych wymogach ochrony fizycznej;
  • doprecyzowaniu zapisów dot. zabezpieczania śladów kryminalistycznych na potrzeby postępowań prowadzonych przez organy ścigania.

Prezentacje ze spotkania, dodatkowe dokumenty i sprawozdanie zostaną rozesłane do uczestników spotkania. Inne osoby zainteresowane tymi informacjami, proszone są o zgłoszenie mailowe na adres konsultacje_cyber@mc.gov.pl.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: