Czy można sprzedawać alkohol w sieci?

Czy można sprzedawać alkohol w sieci?

Odpowiedź zasadniczo brzmi - nie.

Dlaczego nie można?

Sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych, zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, prowadzi się w punktach sprzedaży, którymi są:

  • sklepy branżowe ze sprzedażą napojów alkoholowych;
  • wydzielone stoiska - w samoobsługowych placówkach handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 200 m2;
  • pozostałe placówki samoobsługowe oraz inne placówki handlowe, w których sprzedawca prowadzi bezpośrednią sprzedaż napojów alkoholowych.

Celem ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi jest zapewnienie bezpośredniości przy sprzedaży napojów alkoholowych. Niewątpliwe jest bowiem, że bezpośredniość jest zachowana przy sprzedaży w sklepach, czy na wydzielonych stoiskach. W stosunku zaś do innych placówek handlowych ustawodawca wyraźnie wskazał, że sprzedawca ma prowadzić sprzedaż bezpośrednią.

Co z nieletnimi?

 W istocie wymóg ten ma prowadzić do przestrzegania innych podstawowych nakazów obowiązujących w obrocie detalicznym, mianowicie niesprzedawania napojów alkoholowych:

  • osobom do lat 18,
  • osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości.

Wysyłając alkohol przesyłką kurierską trudno ustalić, czy odbiorcą jest osoba pełnoletnia. Oczywiście może ona przy rejestracji podać numer PESEL – ale czy będziemy w stanie go zweryfikować? A co jeśli poda dane rodzica? Czy kurier może po prosić o dowód? Aktualnie nie ma ku temu podstaw – tym bardziej, że może nawet nie mieć świadomości co dostarcza. Gdyby wprowadzić taki wymóg, weryfikacja mogłaby być przeprowadzona. Zdarza się jednak, że kurierzy wydają przesyłki wyłącznie osobom pełnoletnim – po wylegitymowaniu się – i taka praktyka zbliża do przestrzegania prawa.

Jakie konsekwencje mogą spotkać sprzedawcę?

Cofnięcie zezwolenia i zakaz ubiegania się o nie przez kolejne 3 lata. Sprzedaż alkoholu wbrew przepisom jest także przestępstwem zagrożonym karą grzywny (do 5.000 zł).

Czy rzeczywiście prawo jest egzekwowane?

W sieci jest mnóstwo sklepów, które sprzedają alkohol tą drogą. Czy działają legalnie? Czasem tak, często nie do końca zgodnie z prawem. Czy właściwe organy interesują się tego typu działanością? Pytanie raczej retoryczne.

e-prawnik.pl

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika