Definicja transakcji kontrolowanej

8.4.2021

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Projekt interpretacji ogólnej w konsultacjach

Ministerstwo Finansów ogłosiło konsultacje podatkowe projektu interpretacji ogólnej Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Dokument precyzuje pojęcie transakcji kontrolowanej. To odpowiedź na zgłaszane przez podatników rozbieżności w interpretacji przepisów.

Porady prawne

Pojęcie transakcji kontrolowanej obejmuje wszelkie działania podejmowane przez podatników z podmiotami powiązanymi o różnorodnym charakterze i celu.

Wprowadzenie szerokiej definicji, określonej ustawą z 2019 roku, miało ma na celu objęcie obowiązkiem dokumentacyjnym nie tylko rutynowych, podstawowych transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi, ale również innych zdarzeń, które mogą nie stanowić transakcji w potocznym rozumieniu tego słowa. Dotyczy to m.in. procesów restrukturyzacji, umów spółki osobowej czy umów o współpracy. Każdorazowo podatnik, analizując obowiązki dokumentacyjne, powinien możliwie szeroko rozpatrywać działania gospodarcze podejmowane z podmiotami powiązanymi i analizować je pod kątem obowiązku dokumentacyjnego.

- "Od tego, czy określona transakcja stanowi transakcję kontrolowaną, zależy m.in. dokumentowanie oraz raportowanie cen transferowych. Projekt interpretacji ogólnej jest odpowiedzią na różne podejścia i interpretacje przepisów stosowane przez administrację i podatników. W projekcie tym objaśniamy przesłanki definicji transakcji kontrolowanej, tak by przeciąć toczące się od dawna dyskusje dotyczące tego jak rozumieć np. „działania o charakterze gospodarczym” czy „warunki ustalone lub narzucone w wyniku powiązań”. Co istotne, konsultowana propozycja dopuszcza występowanie sytuacji, gdy działania mające charakter gospodarczy, dokonane między podmiotami powiązanymi, nie stanowią transakcji kontrolowanej" – wyjaśnił Jan Sarnowski wiceminister finansów.

Projekt interpretacji, porządkując wykładnię, objaśnia także co nie stanowi transakcji kontrolowanej, a są to m.in. wypłata dywidendy, wniesienie dopłat czy inne czynności kształtowane przepisami KSH, gdy strony nie mają obiektywnie wpływu na ich warunki.

- "Dopuszczamy, że określona transakcja kontrolowana nie musi być zawsze raportowana przez obie strony transakcji, lecz tylko przez tą, dla której jest to działanie o charakterze gospodarczym. Jeżeli strona umowy (np. w razie wynajmu okazjonalnego) podejmuje działanie pozbawione charakteru gospodarczego, to działanie takie nie stanowi transakcji kontrolowanej" – dodaje. Ministerstwo Finansów zaprasza do konsultacji i dyskusji na temat definicji transakcji kontrolowanej, jako jednego z kluczowych zagadnień wchodzących w zakres cen transferowych.

Konsultacje podatkowe

Konsultacje podatkowe są otwarte dla wszystkich podmiotów. Na opinie, uwagi i wnioski wraz ze szczegółowym uzasadnieniem (w wersji elektronicznej z załączeniem wersji edytowalnej) ) resort finansów czeka do dnia 30 kwietnia 2021 r. pod adresem email: konsultacje.ct@mf.gov.pl

Materiały:

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne