Nowości dla dużych inwestorów

27.2.2022

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Polski Ład wprowadza przyjazny klimat podatkowy dla inwestorów. Kluczowe inwestycje są teraz obsługiwane przez Centrum Obsługi Podatkowej Inwestora. Dzięki wprowadzeniu porozumienia inwestycyjnego (Interpretacja 590) strategiczni inwestorzy otrzymają wiążącą opinię o skutkach podatkowych planowanej inwestycji.

Chcąc polepszyć klimat inwestycyjny w Polsce zostały wprowadzone zmiany w podejściu do inwestorów. Rozwiązania podatkowe w Polskim Ładzie, które wspierają prowadzenie działalności gospodarczej i innowacje to m.in. stworzenie Centrum Obsługi Podatkowej Inwestora i porozumienie inwestycyjne (tzw. interpretacja 590).

Porady prawne

Centrum Obsługi Podatkowej Inwestora

Centrum Obsługi Podatkowej Inwestora (COPI) to nowe proinwestycyjne podejście Ministerstwa Finansów oraz Krajowej Administracji Skarbowej do kluczowych inwestorów. Zajmuje się obsługą kluczowych inwestorów – takich, którzy planują rozpocząć inwestycje o wartości minimum 100 mln zł (50 mln zł od 2025 r.), w szczególności poprzez prowadzenie procedury zawierania porozumienia inwestycyjnego.

COPI udziela wsparcia inwestorom na każdym etapie realizacji przedsięwzięcia – w momencie rozpoczęcia inwestycji, jak i na kolejnych etapach jej realizacji.

Na czym polega porozumienie inwestycyjne?

Inwestor będzie mógł podpisać z Ministrem Finansów porozumienie dotyczące podatkowych skutków realizowanej inwestycji. To kolejny instrument prawa podatkowego umożliwiający przedsiębiorcy zarządzanie ryzykiem podatkowym.

Porozumienie inwestycyjne jest umową zawieraną między inwestorem a Ministrem Finansów w zakresie skutków podatkowych inwestycji. W ramach jednej procedury i jednego dokumentu ma gwarantować inwestorowi pewność wykładni przepisów prawa podatkowego w zakresie:

  • uprzedniego porozumienia cenowego (APA),
  • opinii zabezpieczającej,
  • wiążącej informacji akcyzowej,
  • wiążącej informacji stawkowej,
  • interpretacji indywidualnej.

Przedsiębiorca nie będzie musiał składać odrębnych wniosków do różnych organów KAS.

Porozumienie inwestycyjne ma charakter wiążący zarówno dla inwestora jak i dla organów podatkowych – da to inwestorowi, istotną z punku biznesowego, gwarancję stabilności w stosowaniu przepisów prawa podatkowego.

Inwestorzy mogą kontaktować się z COPI pod adresem centrum.obslugi.inwestora@mf.gov.pl.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Wywiad PAIiIZ - Waldemar Pawlak, Wicepremier, Minister Gospodarki

Wywiad PAIiIZ - Waldemar Pawlak, Wicepremier, Minister Gospodarki

Panie Premierze, jaki był miniony rok dla polskiej gospodarki? Co uważa Pan za największy sukces?Ubiegły rok był bardzo udany. Polska gospodarka osiągnęła wysoki wynik wzrostu gospodarczego. Ostateczne dane za 2008 rok mogą potwierdzić, że wynosi on 4,8 proc. Ważny wskaźnik, jakim jest wielkość nakładów na środki trwałe, wyniósł ponad 10 proc. To istotne, bo daje podstawy przyszłego (...)

Czy małe gospodarstwo rolne otrzyma wsparcie z Unii? Nowości od 1 lutego 2005 r.

Czy małe gospodarstwo rolne otrzyma wsparcie z Unii? Nowości od 1 lutego 2005 r.

W nomenklaturze unijnej gospodarstwo niskotowarowe to takie, którego wielkość ekonomiczna (mierzona wysokością standardowej nadwyżki bezpośredniej) wynosi od 2 ESU do 4 ESU. W Unii Europejskiej wielkość ekonomiczną każdego gospodarstwa określa się przy pomocy jednostek zwanych ESU. Kwota 1 ESU jest równa 1200 euro. Gospodarstwa pod względem wielkości dzieli się nie ze względu na ich (...)

Najważniejsze zmiany w 2020 roku

Najważniejsze zmiany w 2020 roku

Od Nowego Roku kolejne ułatwienia dla firm Większa ochrona mniejszych firm przed zatorami płatniczymi, prawo do błędu dla początkujących przedsiębiorców, ułatwienia dla rzemiosła, niższe składki na ZUS dla najmniejszych przedsiębiorców - takie będą niektóre efekty zmian, które wejdą w życie w styczniu i lutym 2020 r.  - "Jak co roku w tym okresie, mamy (...)

BIAC na temat ładu korporacyjnego i kryzysu

BIAC na temat ładu korporacyjnego i kryzysu

17-18 marca w Paryżu odbyły się konsultacje BIAC pt. Corporate Governance and the Financial Crisis. W konsultacjach udział wzięli przedstawiciele OECD, BIAC i TUAC. Wypracowane stanowisko BIAC przedstawiało oczekiwania organizacji pod adresem OECD. Reprezentanci PKPP Lewiatan aktywnie włączali się do dyskusji podczas całodziennych obrad, prezentując i uzupełniając stanowisko o dodatkowe (...)

Zmieniona ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Zmieniona ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Czemu ma służyć nowelizacja ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych?13 stycznia 2009 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (...)

Komisja Europejska pogodzi wszystkich na wybrzeżach?

Komisja Europejska pogodzi wszystkich na wybrzeżach?

Parlament Europejski zatwierdził dyrektywę ustanawiającą ramy planowania przestrzennego obszarów morskich. Dokument powinien pomóc państwom członkowskim opracować plany lepszego skoordynowania różnych działań na morzu, zapewniając ich maksymalną skuteczność oraz zgodność z zasadą zrównoważonego rozwoju. W obszarach przybrzeżnych i morskich wiele form działalności konkuruje (...)

Polska atrakcyjna dla inwestorów!

Polska atrakcyjna dla inwestorów!

Gdzie będą trafiać światowe inwestycje zagraniczne? Z rankingu opracowanego przez Ernst & Young wynika, że możemy liczyć na duże zainteresowanie zagranicznych firm. Uwagę inwestorów szturmem zdobywają Chiny i Indie, nie słabnie popularność USA.Firma konsultingowa Ernst & Young po raz kolejny zbadała, które kraje są najbardziej atrakcyjne dla inwestorów zagranicznych. I okazało (...)

Polska atrakcyjna dla inwestorów

Polska atrakcyjna dla inwestorów

Polska i Węgry podkopują tradycyjną przewagę Niemiec, Wielkiej Brytanii i Francji w Europie jako najatrakcyjniejszych krajów europejskich z punktu widzenia inwestorów zagranicznych - wynika z najnowszego raportu firmy konsultingowej Ernst & Young. Kraje Europy Zachodniej wciąż przyciągają najwięcej zagranicznych inwestycji, ale atrakcyjność Europy Środkowo-Wschodniej i Chin wyraźnie (...)

W MF powstało Centrum Obsługi Podatkowej Inwestora

W MF powstało Centrum Obsługi Podatkowej Inwestora

Centrum Obsługi Podatkowej Inwestora (COPI) zajmuje się obsługą kluczowych inwestorów. Takich, którzy planują rozpocząć inwestycje o wartości minimum 100 mln zł (50 mln zł od 2025 r.). COPI udziela im wsparcia na każdym etapie realizacji przedsięwzięcia. Polska jest krajem przyjaznym dla inwestycji. Dowodem są miejsca Polski w różnego rodzaju rankingach. (...)

Co zamiast specjalnych stref ekonomicznych?

Co zamiast specjalnych stref ekonomicznych?

Ruszyły konsultacje projektu ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji Projektowana ustawa tworzy nowy instrument wsparcia dla inwestorów oraz jest realizacją jednego z filarów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – Kapitału dla Rozwoju. Przygotowana przez Ministerstwo Rozwoju koncepcja zwiększy atrakcyjność inwestycyjną Polski poprzez stworzenie warunków (...)

Polska Strefa Inwestycji

Polska Strefa Inwestycji

Ministerstwo Rozwoju zapowiedziało zastąpienie specjalnych stref ekonomicznych (SSE) jednolitym obszarem inwestycyjnym, który ma objąć cały kraj. Cała Polska ma stać się strefą ekonomiczną. Zachęty dla inwestorów, które dziś obowiązują w Specjalnych Strefach Ekonomicznych, zostaną rozciągnięte na cały kraj. Umożliwi to staranie się o ulgi inwestycyjne (...)

Polski Ład - ulgi na innowacje i rozszerzenie rynków zbytu

Polski Ład - ulgi na innowacje i rozszerzenie rynków zbytu

Polski Ład wprowadzi ulgi dla firm, które inwestują w swój rozwój. Przeczytaj, jakie ulgi będą wspierać innowacje w przedsiębiorstwach od 2022 roku, a z których możesz skorzystać, jeśli szukasz nowych rynków dla swoich produktów. ##baner## Ulga na prototyp Ulga na prototyp dotyczy produkcji próbnej i wprowadzenia na rynek nowego produktu. Wspiera (...)

Pakiet rozwiązań dla MŚP i strategicznych inwestorów w prekonsultacjach

Pakiet rozwiązań dla MŚP i strategicznych inwestorów w prekonsultacjach

Do 30 czerwca br. można dzielić się opiniami na temat kolejnych rozwiązań proponowanych w Podatkowym Restarcie Gospodarki. To interpretacja 590, czyli porozumienie inwestycyjne, opcja opodatkowania VAT dla instytucji finansowych. Są też propozycje wsparcia firm z sektora MŚP w rozwoju i ekspansji na nowe rynki oraz PSH, czyli korzystne rozwiązania podatkowe dla holdingów. ##baner## Porozumienie (...)

Nowa Polityka Mieszkaniowa w praktyce

Nowa Polityka Mieszkaniowa w praktyce

W pięć miesięcy powstało 12 spółek SIM we współpracy z 115 gminami Wicepremier Jarosław Gowin i Pełnomocnik Ministra ds. Inwestycji i Zielonego Ładu Anna Kornecka spotkali się w siedzibie MRPiT z samorządowcami zaangażowanymi w tworzenie spółek SIM. Od marca do sierpnia 2021 r. Krajowy Zasób Nieruchomości założył 12 nowych Społecznych Inicjatyw (...)

Pracownicze Plany Kapitałowe - informacje dla pracodawców

Pracownicze Plany Kapitałowe - informacje dla pracodawców

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa o pracowniczych planach kapitałowych. Z uwagi na skalę reformy przewidziano stopniowe (co 6 miesięcy) włączanie kolejnych grup podmiotów do programu w okresie 2 lat, począwszy od 1 stycznia 2019 r. – od największych przedsiębiorstw, aż do najmniejszych firm. Od 1 lipca 2019 roku duże firmy zatrudniające co najmniej 250 (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Konwersja wierzytelności na akcje

Konwersja wierzytelności na akcje

Spółka złożyła do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. Propozycja układowa przewiduje konwersję części zadłużenia na akcje spółki. W tym celu spółka (...)

Wyłączenie prawa pierwszeństwa poboru akcji

Wyłączenie prawa pierwszeństwa poboru akcji

Spółka akcyjna zaplanowała emisję akcji celem podwyższenia kapitału. Akcje te przewidziane są dla inwestorów zewnętrznych. Czy w takiej sytuacji obowiązuje prawo poboru dla obecnych akcjonariuszy? (...)

Domena, której nazwą jest nazwa miasta

Domena, której nazwą jest nazwa miasta

Jestem właścicielem europejskiej domeny z rozszerzeniem "eu", której nazwą jest nazwa mojego miasta. Władze miasta miały pierwszeństwo i mogły tą domenę kupić od 1 grudnia. Natomiast od 7 kwietnia (...)

FORUM PRAWNE

Uwaga Administrator Violetta Blimel Lisowska Łódź NIE POLECAM !!!

Uwaga Administrator Violetta Blimel Lisowska Łódź NIE POLECAM !!! Witam serdecznie Jestem członkiem Wspólnoty mieszkaniowej administrowanej przez panią Violette Blimel Lisowską z ulicy zachodniej (...)

Pierwsze Seminarium Online dot. CBD i Konopi Włóknistych

Pierwsze Seminarium Online dot. CBD i Konopi Włóknistych W odpowiedzi na ostatnie zawirowania na rynku produktów CBD i związane z obecną sytuacją pytania ? od spraw podstawowych stawianych przez (...)

Poszukuję prawnika - specjalisty od prawa budowlanego.

Poszukuję prawnika - specjalisty od prawa budowlanego. Witam, Jak w tytule, szukam prawnika, radcy prawnego z Warszawy, specjalizującego się w sprawach budowlanych, chodzi o pozwolenie na budowę. pozdrawiam, (...)

Sprawdzenie umowy deweloperskiej, szukam prawnika z Lublina

Sprawdzenie umowy deweloperskiej, szukam prawnika z Lublina Witam! Nie wiem, czy zakładam w dobrym dziale. Szukam prawnika z Lublina, który pomoże w sprawdzeniu umowy z deweloperem, może też sprawdzi (...)

Parkingi podziemne w Krakowie C.D.

Parkingi podziemne w Krakowie C.D. W krakowie znowu porusza sie temat parkingów podziemnych, czyżby wybory za rogiem??;> tak sie smieje bo widze ze głosno jest o parkingach ale potem sie nic nie dzieje (...)

Porady prawne