e-prawnik.pl Porady prawne

Postępowanie podatkowe - Artykuły dotyczące postępowania podatkowego

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • 16.7.2020

  Program współdziałania dla dużych podatników

  1 lipca br. ruszył Program Współdziałania. Przepisy w zakresie współdziałania zostały wprowadzone do ustawy Ordynacja podatkowa. Celem Programu jest zapewnienie przestrzegania (...)

  Program współdziałania dla dużych podatników
 • 1.7.2020

  Terminy zapłaty podatków w związku z COVID-19

  Przesunięcia terminów na złożenie różnych podatków i informacji to odpowiedź na oczekiwania podatników, które wynikają m.in. z utrudnień w prowadzeniu działalności (...)

  Terminy zapłaty podatków w związku z COVID-19
 • 16.1.2020

  Jak złożyć wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej?

  Sprzedajesz towary lub usługi i nie jesteś pewien czy używasz poprawnej klasyfikacji lub właściwej stawki VAT? Poproś o interpretację Krajową Informację Skarbową - złóż wniosek o wydanie (...)

  Jak złożyć wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej?
 • 3.1.2020

  ZAW-NR - czyli donos na kontrahenta

  Od 1 stycznia 2020 r. na podatki.gov.pl udostępniono Zawiadomienie ZAW-NR, czyli zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek bankowy inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w Wykazie podatników (...)

  ZAW-NR - czyli donos na kontrahenta
 • 29.11.2019

  Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach online

  Można korzystać z e-usługi dostępnej na portalu Biznes.gov.pl – zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach. Sprawę można załatwić online w ciągu 7 dni.

  Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach online
 • 7.11.2019

  Zwrot kwot wydanych na zakup kas online

  11 lipca br. Minister Finansów wydał objaśnienia objaśnienia podatkowe dotyczące zasad odliczania (zwrotu) od podatku należnego kwoty wydanej na zakup kas rejestrujących on-line. w niniejszej (...)

  Zwrot kwot wydanych na zakup kas online
 • 28.10.2019

  Wiążąca informacja stawkowa (WIS) od 1 listopada 2019 r.

  Wiążąca informacja stawkowa (WIS) to decyzja, która ułatwi podatnikom stosowanie przepisów dotyczących stawek podatku od towarów i usług (VAT) i zapewni im w tym zakresie odpowiednią (...)

  Wiążąca informacja stawkowa (WIS) od 1 listopada 2019 r.
 • 23.9.2019

  Procedura cofnięcia skutków unikania opodatkowania

  Od 2016 r. organy podatkowe mogą przeciwdziałać praktykom agresywnej optymalizacji podatkowej stosując przepisy ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania (GAAR). Pozwala ona (...)

  Procedura cofnięcia skutków unikania opodatkowania
 • 19.9.2019

  Skutki podatkowe utraty zaliczki lub przedpłaty

  Obecnie jedną z plag obrotu gospodarczego są niesolidni kontrahenci. Przedsiębiorcy jednak osiągają stratę nie tylko w sytuacji, w której nie otrzymują zapłaty za wykonaną przez siebie (...)

  Skutki podatkowe utraty zaliczki lub przedpłaty
 • 16.7.2019

  Jak złożyć JPK_VAT?

  Dowiedz się, co to jest JPK_VAT, kiedy i jak go składać oraz obowiązki podatnika związane z JPK.

  Jak złożyć JPK_VAT?
 • 23.1.2019

  Pobór i egzekucja podatków

  Zasady postępowania oraz środki przymusu, jakie mogą być stosowane przez administracyjne organy egzekucyjne w celu doprowadzenia do wykonania przez zobowiązanych ich obowiązków, uregulowane (...)

  Pobór i egzekucja podatków
 • 6.11.2018

  Jak uzyskać zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych małżonka?

  Często, jeśli małżeństwo stara się o pożyczkę lub kredyt, np. bank żąda zaświadczeń, że małżonkowie nie zalegają z podatkami. Jeżeli mają oni wspólność majątkową — (...)

  Jak uzyskać zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych małżonka?
 • 30.8.2018

  Koszty uzyskania przychodu - co musisz wiedzieć o kosztach uzyskania przychodu?

  Koszty uzyskania przychodu bezpośrednio wpływają na wysokość dochodu będącego podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym. Opodatkowaniu tym podatkiem podlega bowiem dochód, a jest nim nadwyżka (...)

  Koszty uzyskania przychodu - co musisz wiedzieć o kosztach uzyskania przychodu?
 • 27.7.2018

  Jak dostać zwrot nadpłaty podatku?

  Zdarza się, że podatnik, płatnik lub inkasent wpłacił (bądź też kwota została pobrana) do organu podatkowego kwotę wyższą niż wysokość zobowiązania podatkowego, albo też kwotę nienależną. (...)

  Jak dostać zwrot nadpłaty podatku?
 • 22.7.2018

  O czym pamiętać podczas wypełniania JPK_VAT?

  W związku z pojawiającymi się przy wysyłaniu Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK_VAT) błędami, warto wiedzieć, jak poprawnie go wypełniać. Chodzi o transakcje objęte procedurą tzw. „odwrotnego (...)

  O czym pamiętać podczas wypełniania JPK_VAT?
 • 15.7.2018

  Jak uregulować podatek w drodze potrącenia?

  W zasadzie zobowiązania podatkowe oraz zaległości podatkowe wraz z odsetkami za zwłokę w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa podlegają, na wniosek podatnika, potrąceniu z wzajemnej, (...)

  Jak uregulować podatek w drodze potrącenia?
 • 15.7.2018

  Kupujesz przedsiębiorstwo lub jego część? - Sprawdź zaległości podatkowe zbywcy!

  Nabywca przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem za powstałe do dnia nabycia zaległości podatkowe związane z prowadzoną (...)

  Kupujesz przedsiębiorstwo lub jego część? - Sprawdź zaległości podatkowe zbywcy!
 • 13.7.2018

  Jednolity Plik Kontrolny na żądanie

  Zgodnie z przepisami, od 1 lipca 2018 r. wszyscy podatnicy, którzy prowadzą księgi podatkowe i wytwarzają dowody księgowe w formie elektronicznej, przekazują struktury JPK na żądanie organów (...)

  Jednolity Plik Kontrolny na żądanie
 • 13.4.2018

  Stosowanie ustawy o STIR

  STIR (system teleinformatyczny izby rozliczeniowej) umożliwia wymianę informacji między systemem bankowym a Krajową Administracją Skarbową (KAS) i zapobiega wyłudzeniom skarbowym, których (...)

  Stosowanie ustawy o STIR
 • 28.2.2018

  W jakich terminach powinny być załatwiane sprawy podatkowe?

  Ordynacja podatkowa określa terminy załatwiania spraw podatkowych, które mają charakter procesowy, porządkowy, dyscyplinujący organy podatkowe.

  W jakich terminach powinny być załatwiane sprawy podatkowe?
 • 21.1.2018

  Jak przywrócić termin w postępowaniu podatkowym?

  Czasem podatnikowi zdarza się nie dopełnić pewnych formalności w przepisanym prawem podatkowym terminie (np. wnieść odwołania od decyzji podatkowej). Czy w takim przypadku możliwość skutecznego (...)

  Jak przywrócić termin w postępowaniu podatkowym?
 • 15.1.2018

  JPK_VAT - obowiązek wszystkich podatników VAT

  Mikroprzedsiębiorco! Jesteś podatnikiem VAT i składasz deklaracje VAT-7 lub VAT-7K? Od 1 stycznia 2018 r. masz prowadzić elektroniczną ewidencję VAT (rejestr sprzedaży i zakupów VAT) i przesyłać (...)

  JPK_VAT - obowiązek wszystkich podatników VAT
 • 20.10.2017

  Jak składać skargi i wnioski dotyczące administracji publicznej?

  Wedle art. 63 Konstytucji RP, każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji (...)

  Jak składać skargi i wnioski dotyczące administracji publicznej?
 • 27.7.2017

  ABC Jednolitego Pliku Kontrolnego

  Jednolity Plik Kontrolny (ang. Standard Audit File-Tax – SAF-T) jest zbiorem danych, tworzonym z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport (...)

  ABC Jednolitego Pliku Kontrolnego
 • 27.7.2017

  Po co warto założyć konto podatnika na Portalu Podatkowym?

  Konto podatnika na Portalu Podatkowym stanowi bezpośredni kanał komunikacji elektronicznej z organami podatkowymi i pozwala na szybki dostęp do własnych danych podatkowych, m.in. złożonych deklaracji (...)

  Po co warto założyć konto podatnika na Portalu Podatkowym?
 • 20.4.2017

  Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

  Określenie granic legalnej optymalizacji podatkowej - to cel wprowadzenia przepisów, które umożliwiają Ministrowi Rozwoju i Finansów stosowanie generalnej klauzuli przeciwko unikaniu (...)

  Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania
 • 19.4.2017

  Pełnomocnictwo ogólne w postępowaniu podatkowym

  Z dniem 1 lipca 2016 r. weszły w życie przepisy dotyczące uruchomienia Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych (CRPO).

  Pełnomocnictwo ogólne w postępowaniu podatkowym
 • 9.3.2017

  Struktura i zadania Krajowej Administracji Skarbowej

  1 marca 2017 r. ruszyła Krajowa Administracja Skarbowa (KAS). Jej utworzenie to reforma dotychczasowych 3 odrębnie działających służb podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów (...)

  Struktura i zadania Krajowej Administracji Skarbowej
 • 13.1.2017

  Jak powstają zobowiązania podatkowe?

  Zobowiązaniem podatkowym jest wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo gminy podatku w wysokości, w terminie (...)

  Jak powstają zobowiązania podatkowe?
 • 6.12.2016

  Kiedy zobowiązania podatkowe ulegają przedawnieniu?

  W odróżnieniu od cywilistycznej instytucji przedawnienia, gdzie upływ terminu przedawnienia zobowiązania wiąże się jedynie z odpowiednim zarzutem, w systemie prawa podatkowego skutkiem przedawnienia (...)

  Kiedy zobowiązania podatkowe ulegają przedawnieniu?
 • 28.8.2015

  Opodatkowanie sprzedaży udziału w nieruchomości po zmarłym współmałżonku

  Sprzedaż udziału we własności nieruchomości odziedziczonego po zmarłym współmałżonku nie stanowi źródła przychodu na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym (...)

  Opodatkowanie sprzedaży udziału w nieruchomości po zmarłym współmałżonku
 • 28.1.2015

  Samochody służbowe do celów prywatnych - zmiany PIT w 2015 roku

  Zmieniły się zasady rozliczania podatku z tytułu samochodów służbowych użytkowanych przez pracowników do celów prywatnych. Od 2015 wartość przychodu określa ryczałt.

  Samochody służbowe do celów prywatnych - zmiany PIT w 2015 roku
 • 20.1.2015

  Rząd szykuje zmiany w ordynacji podatkowej oraz PIT

  Jak co roku, Rząd nowelizuje ustawę podatkową. Tym razem również nie obędzie się bez zmian – przyjęto właśnie projekt ustawy dotyczący nowelizacji ordynacji podatkowej oraz PIT.

  Rząd szykuje zmiany w ordynacji podatkowej oraz PIT
 • 19.1.2015

  Opodatkowanie sprzedaży odziedziczonego majątku

  W polskim systemie podatkowym ukszałtowanym w znacznej części na zachodnio-kontynentalnych wzorcach istnieje kilka prostych zasad, które nie są trudne do przyswojenia dla średnio rozgarniętego (...)

  Opodatkowanie sprzedaży odziedziczonego majątku
 • 11.2.2014

  Konsekwencje niewykonywania poleceń organu podatkowego

  Jedną z głównych zasad postępowania podatkowego jest zasada prawdy obiektywnej. Ustawową emanacją tej zasady jest m.in. art 122 Ordynacji podatkowej (dalej OrdP), który stanowi, iż, (...)

  Konsekwencje niewykonywania poleceń organu podatkowego
 • 4.2.2014

  Przedawnienie zobowiązań podatkowych - 2014 rok

  Bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego ulega zawieszeniu, z dniem wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, o którym podatnik został zawiadomiony, (...)

  Przedawnienie zobowiązań podatkowych - 2014 rok
 • 11.1.2014

  Odwołanie od decyzji i zażalenie na postanowienie w postępowaniu podatkowym

  Postępowanie podatkowe jest dwuinstancyjne, co oznacza iż stronie przysługuje odwołanie od decyzji wydanej w pierwszej instancji. Ogólną zasadą jest, że odwołanie rozpatruje organ wyższego (...)

  Odwołanie od decyzji i zażalenie na postanowienie w postępowaniu podatkowym
 • 14.3.2013

  Na czym polega zastaw skarbowy?

  Zastaw skarbowy przysługuje Skarbowi Państwa i jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu zobowiązań podatkowych powstałych z dniem doręczenia decyzji organu podatkowego, ustalającej wysokość (...)

  Na czym polega zastaw skarbowy?
 • 18.2.2013

  Czy wiesz co to są ceny transferowe?

  Pojęcie cen transferowych nie posiada precyzyjnej definicji, nie jest też jednoznaczne. Dla niniejszego opracowania przyjmujemy, iż ceny transferowe są to ceny stosowane w transakcjach między podmiotami (...)

  Czy wiesz co to są ceny transferowe?
 • 25.10.2012

  Nadpłata podatku

  Za nadpłatę uważa się kwotę podatku uiszczonego nienależnie lub w wysokości większej od należnej. Podatek nienależny to taki, który pozbawiony jest podstawy w postaci zobowiązania podatnika (...)

  Nadpłata podatku

1

2

3