Nowe uprawnienia skarbówki dla ochrony uczciwej konkurencji

Przy nabyciu sprawdzającym pracownik Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) wcieli się w rolę klienta i sprawdzi, czy sprzedawca rejestruje sprzedaż na kasie i wydaje paragon. Nie jest to nowe narzędzie. Na poczet niezapłaconych podatków możliwe będzie czasowe zajęcie ruchomości, ale tylko w przypadku poważnych spraw. Te czynności mają w założeniu służyć ochronie uczciwej konkurencji i wspieraniu rzetelnie rozliczających się podmiotów.

Nabycie sprawdzające

Celem tego narzędzia jest sprawdzenie jak podatnicy wywiązują się z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas fiskalnych. Każdy niewystawiony paragon przyczynia się do zmniejszenia wpływów do budżetu. Tracimy na tym wszyscy.

Nie jest to nowe narzędzie, bowiem od wielu lat pracownicy urzędów skarbowych przeprowadzali czynności mandatowe w przedmiotowym zakresie. Nowość polega na tym, że dokonywanie nabycia sprawdzającego dokonywane będzie na podstawie analizy ryzyka z wykorzystaniem środków funduszu nabycia sprawdzającego w oparciu o kompleksowo uregulowane przepisy.

W ramach nabycia sprawdzającego urzędnicy KAS będą mogli kupić towar lub usługę celem sprawdzenia, czy podatnik  wywiązuje się z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży. W przypadku nieprawidłowości urzędnik sporządzi protokół, w oparciu o który naczelnik odpowiedniego urzędu uruchomi u sprzedawcy kontrolę lub postępowanie podatkowe. Tylko w przypadku naruszenia innych przepisów, np. sprzedaży wyrobów akcyzowych bez znaków akcyzy, będzie miał prawo zatrzymać wydany towar jako dowód w sprawie. Zasadą nabycia sprawdzającego jest zwrot nabytego w trakcie tych czynności towaru.

Zatrzymanie towaru to skrajny wyjątek związany z naruszeniem innych przepisów, np. braku znaków skarbowych, towarów podrobionych lub papierosów z przemytu.

Tymczasowe zajęcie ruchomości

W praktyce zajęcie może być dokonane na poczet np. niezapłaconych podatków czy innych należności. W przypadku gdy organy egzekucyjne prowadzą już postępowanie egzekucyjne wobec zobowiązanego z tytułu podatków i innych należności i kwota tych zaległości wynosi powyżej 10 tys. zł, funkcjonariusz KAS ma prawo zająć ruchomości będące własnością tego dłużnika.

Funkcjonariusz KAS będzie mógł zająć ruchomości osoby kontrolowanej, np. samochód lub towar będące jego własnością. Maksymalny okres zajęcia będzie wynosił 96 godzin. Po tym czasie, jeśli zajęcie tymczasowe nie przekształci się w egzekucyjne zajęcie ruchomości, podjęte czynności staną się bezprzedmiotowe.

Stosowanie tego narzędzia jest możliwe, dopiero gdy zaległości dłużnika przekraczają próg 10 tys. zł. Nie będzie i nie jest więc stosowane w błahych sprawach. Tymczasowemu zajęciu nie będą podlegać ruchomości o wartości znacznie przewyższającej kwotę potrzebną do zaspokojenia dochodzonych zaległości. Zajmowane nie będą również zwierzęta oraz towary łatwo psujące się, np. owoce.

Ponadto ruchomość nie zostanie tymczasowo zajęta, gdy dłużnik okaże dowody na zapłatę zaległości albo potwierdzenie, że dochodzony obowiązek nie jest wymagalny, został umorzony, wygasł z innego powodu lub po prostu nie istnieje. Proponowane rozwiązania mają zapewnić ochronę interesów dłużnika. Musi on mieć gwarancję, że tymczasowe zajęcie ruchomości będzie celowe, proporcjonalne i adekwatne.

Źródło: gov.pl


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika