Jak uzyskać zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych małżonka?

Często, jeśli małżeństwo stara się o pożyczkę lub kredyt, np. bank żąda zaświadczeń, że małżonkowie nie zalegają z podatkami. Jeżeli mają oni wspólność majątkową — każdy z małżonków może uzyskać takie zaświadczenie, nie tylko dla siebie, ale także dla małżonka. 

Zaświadczenia takiego wymagają nie tylko banki, ale także firmy leasingowe czy sklepy przy zakupach na raty.

Jakie zaświadczenie można dostać?

Małżonek może uzyskać:

 • zaświadczenie o zaległościach podatkowych — jeśli jego małżonek ma niezapłacony podatek (na przykład 450 zł). W zaświadczeniu będzie informacja o tym, ile wynosi zaległość (na przykład, że zaległość wynosi 450 zł) albo
 • zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami — jeśli jego małżonek ma zapłacone wszystkie podatki. W zaświadczeniu będzie informacja, że wysokość zaległości wynosi 0 zł.

Kto może uzyskać takie zaświadczenie?

Zaświadczenie dot. współmałżonka może uzyskać osoba będąca w związku małżeńskim i mająca wspólność majątkową.

Nie potrzeba zgody małżonka, żeby złożyć wniosek o wydanie takiego zaświadczenia.

Co należy zrobić, aby uzyskać zaświadczenie dot. zaległości podatkowych małżonka?

W tym celu należy:

 1. przygotować potrzebne dokumenty; 
 2. zapłacić za zaświadczenie;
 3. złożyć dokumenty w urzędzie.

Są 2 możliwości dostarczenia wniosku do urzędu lub centrum obsługi - można go:

 • zanieść osobiście;
 • wysłać pocztą tradycyjną.

Jeśli zaś zainteresowany chce złożyć wniosek przez Internet, to może to zrobić, korzystając z usługi online:

Gdzie należy złożyć wniosek?

To zależy od tego, jakiego podatku ma dotyczyć zaświadczenie. 

W urzędzie skarbowym lub dowolnym centrum obsługi

Gdy małżonek płaci następujące podatki:

 • podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT). Podatek ten płacą:
  • osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej,
  • osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą i rozliczają się na zasadach ogólnych lub tak zwanym podatkiem liniowym,
 • zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów, które osiągają osoby fizyczne:
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
  • karta podatkowa,
  • zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych,
 • podatek tonażowy,
 • podatek od czynności cywilnoprawnych,
 • podatek od towarów i usług (VAT),
 • podatek od spadków i darowizn,
 • podatek od towarów i usług (VAT) — z tytułu importu towarów (z wyjątkiem sytuacji, gdy podatek jest rozliczany w deklaracji VAT),
 • podatek od gier,
 • podatek akcyzowy.

Mażna znaleźć swój urząd lub dowolne centrum obsługi:

W urzędzie gminy (miasta)

Gdy małżonek płaci następujące podatki:

 • podatek od środków transportowych,
 • podatek od nieruchomości,
 • podatek rolny,
 • podatek leśny.

Co trzeba przygotować?

Trzeba przygotować:

 • oświadczenie o pozostawaniu z małżonkiem we wspólności majątkowej  mażna je pobrać i wypełnić; oświadczenie to można też wziąć w urzędzie i wypełnić na miejscu; 
 • wniosek o wydanie zaświadczenia  wniosek można dostać na miejscu w każdym urzędzie lub na stronie internetowej urzędu,; można go również napisać samodzielnie;
 • potwierdzenie wpłaty. 

Ile trzeba zapłacić?

Opłata skarbowa wynosi 21 zł.

Należy ją zapłacić, gdy składa się wniosek. Dowód wpłaty trzeba bowiem dołączyć do pozostałych dokumentów w ciągu 3 dni od złożenia wniosku.

Można:

 • zrobić przelew na konto urzędu gminy lub miasta:
  • w którym składa się wniosek,
  • na terenie którego jest urząd skarbowy lub centrum obsługi  jeśli wniosek składa się do urzędu skarbowego albo centrum obsługi,
 • zapłacić w kasie urzędu gminy lub miasta:
  • w którym składa się wniosek,
  • na terenie którego jest urząd skarbowy lub centrum obsługi  jeśli wniosek składa się do urzędu skarbowego albo centrum obsługi.

Ile trzeba czekać na zaświadczenie?

Powinno ono zostać wydane w terminie do 7 dni od złożenia wniosku.

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1044, z późn. zm.);
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz.U. z 2015 r., poz. 2355, z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2018 r., poz. 508, z późn. zm.).

Na podst. obywatel.gov.pl


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika