Jak złożyć JPK_VAT?

Dowiedz się, co to jest JPK_VAT, kiedy i jak go składać oraz jakie obowiązki podatnika związane z JPK.

Co to jest JPK_VAT?

To zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT przedsiębiorcy za dany okres.

Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, nawet jeśli podatnik rozlicza się kwartalnie. JPK_VAT posiada określony układ i format (schemat xml), który ułatwia jego przetwarzanie.

Struktury JPK wraz z broszurami informacyjnymi znajdziesz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów.

Kto składa JPK_VAT?

Wszyscy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT.

Od 1 stycznia 2018 r. mikroprzedsiębiorcy prowadzą elektroniczną ewidencję VAT (czyli rejestr sprzedażyi zakupów VAT) oraz przesyłają ją jako JPK_VAT. Duże przedsiębiorstwa wysyłają JPK_VAT już od 1 lipca 2016 r.,a małe i średnie od 1 stycznia 2017 r.

Nowy obowiązek dotyczy cię, jeśli jesteś podatnikiem VAT i składasz między innymi deklaracje VAT-7 lub VAT-7K.
JPK_VAT zawiera dane, które ewidencjonujesz  w rejestrze zakupów i sprzedaży.

Kiedy NIE składasz JPK_VAT?

Jeżeli korzystasz ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, wskazanego w ustawie o VAT. Dotyczy to sytuacji, kiedy:

  • sprzedajesz wyłącznie towary i świadczysz usługi zwolnione z VAT (zwolnienie przedmiotowe– art. 43 ust. 1),
  • sprzedajesz towary i świadczysz usługi, które są opodatkowane VAT, ale korzystasz ze zwolnienia podmiotowego (zgodnie z art. 113 ust. 1 lub 9), ponieważ twój obrót był mniejszy niż 200 tys. zł.
Jeśli twój obrót jest mniejszy niż 200 tys. zł, ale zrezygnowałeś ze zwolnienia podmiotowego lub nie masz prawa do wyboru tego zwolnienia (o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9) – masz obowiązek złożenia JPK_VAT.

Ze zwolnienia korzystają również organizacje międzynarodowe, które realizują zadania publiczne (art. 82 ust. 3).

Kiedy złożyć JPK_VAT?

Informacje o prowadzonej ewidencji w formie JPK_VAT składasz bez wezwania do 25. dnia po zakończeniu danego miesiąca (chyba że 25. dzień miesiąca wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wtedy masz czas do pierwszego dnia roboczego). Jeśli rozliczałeś się do tej pory metodą kwartalną, także prześlesz JPK_VAT co miesiąc.

Na przykład:

  • do 26 lutego wyślesz informację za styczeń (bo 25 lutego to niedziela)
  • do 26 marca wyślesz informację za luty (bo 25 marca to niedziela)
  • do 25 kwietnia wyślesz informację za marzec itd.
Możesz zwrócić się o odroczenie terminu złożenia JPK_VAT. Wystąp z umotywowanym wnioskiem przed upływem terminu złożenia JPK_VAT do właściwego dla ciebie naczelnika urzędu skarbowego.

Jak złożyć JPK_VAT?

JPK_VAT składa się z danych identyfikujących podatnika (np. nazwa, NIP) oraz danych, które dotyczą dokumentów sprzedażowych i zakupowych. JPK_VAT odzwierciedla dane zawarte w ewidencji zakupu i sprzedaży. Dane wykazane w JPK_VAT powinny być zgodne z danymi ujętymi w deklaracji VAT. JPK_VAT wysyłamy wyłącznie drogą elektroniczną. Szczegóły dotyczące wypełnienia i wysyłania JPK_VAT są umieszczone w zakładce Wypełnij i wyślij JPK_VAT

Konsekwencje niezłożenia JPK_VAT

JPK_VAT ma charakter informacji podatkowej, dlatego niezłożenie go w terminie może spowodować sankcje karno-skarbowe. W zależności od okoliczności może to być wykroczenie lub przestępstwo. Co wyznacza granicę między nimi? Po pierwsze wartość uszczuplenia należności podatkowej – jeżeli przekracza ona 10 000 zł, jest to przestępstwo. Dodatkowo pod uwagę bierze się motywy działania sprawcy, stopień szkodliwości społecznej oraz sposób dokonania czynu.

Karą za wykroczenie skarbowe jest grzywna, określana kwotowo w przedziale od 1/10 do 20-krotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Wysokość grzywny ustala się z uwzględnieniem sytuacji majątkowej, rodzinnej oraz możliwości zarobkowych sprawcy.

Karą za przestępstwo skarbowe jest grzywna, która może wynieść od 10 do 720 stawek dziennych. 

Pozostałe obowiązki podatnika

Od 1 lipca 2018 r. wszyscy podatnicy, którzy prowadzą księgi podatkowe i wytwarzają dowody księgowe w formie elektronicznej, przekazują struktury JPK na żądanie organów podatkowych w trakcie postępowania podatkowego, czynności sprawdzających, kontroli podatkowej i kontroli celno-skarbowej.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.);
  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 900, z późn. zm.).

Na podst. www.podatki.gov.pl


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika