Dokumenty rządowe przyjęte przez Radę Ministrów w trybie obiegowym

Rada Ministrów podejmuje decyzje na posiedzeniach w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ale pracuje także w trybie obiegowym. Dzięki temu może korespondencyjnie przyjmować wiele dokumentów, np. projektów ustaw, rozporządzeń, uchwał czy programów. W tygodniu 5-9 października 2020 r. przyjęto w ten sposób 21 dokumentów.

Porady prawne

Jakie dokumenty rządowe Rada Ministrów przyjęła w trybie obiegowym w dniach 5-9 października 2020 r.?

1. Projekt ustawy o ratyfikacji Porozumienia o wygaśnięciu dwustronnych traktatów inwestycyjnych między państwami członkowskimi Unii Europejskiej, sporządzonego w Brukseli dnia 5 maja 2020 r. ­­­ Przyjęto: 06-10-2020.

2. Uchwała Rady Ministrów w sprawie przedłożenia do ratyfikacji Porozumienia o wygaśnięciu dwustronnych traktatów inwestycyjnych między państwami członkowskimi Unii Europejskiej, sporządzonego w Brukseli dnia 5 maja 2020 r., za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie. Przyjęto: 06-10-2020.

3. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (UD105). Przyjęto: 05-10-2020.

4. Projekt ustawy o wypowiedzeniu Porozumienia Prowizorycznego w sprawach handlowych i nawigacyjnych między Polską a Bułgarią, podpisanego w Sofii dnia 29 kwietnia 1925 roku­. Przyjęto: 08-10-2020.

5. Uchwała Rady Ministrów w sprawie przedłożenia Porozumienia Prowizorycznego w sprawach handlowych i nawigacyjnych między Polską a Bułgarią, podpisanego w Sofii dnia 29 kwietnia 1925 roku, do wypowiedzenia za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie. Przyjęto: 08-10-2020.

6. Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie  w sprawie wykazu podmiotów podlegających ochronie  oraz właściwych dla nich organów kontroli. Przyjęto: 06-10-2020.

7. Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich (RD145). Przyjęto: 09-10-2020.

8. Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych (RD124). Przyjęto: 09-10-2020.

9. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Inicjatywy Trójmorza. Przyjęto: 07-10-2020.

10. Uchwała Rady Ministrów w sprawie zatwierdzenia oferty Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącej ubiegania się o wyznaczenie na jej terytorium siedziby Europejskiego Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa w kwestiach Przemysłu, Technologii i Badań Naukowych (IC4) z uwagami Ministra Edukacji Narodowej i Prezesa Rządowego Centrum Legislacji. Przyjęto: 06-10-2020.

11. Uchwała Rady Ministrów w sprawie udzielenia zgody na podpisanie Europejskiej Konwencji o ochronie dziedzictwa audiowizualnego, sporządzonej w Strasburgu dnia 8 listopada 2001 r. Przyjęto: 05-10-2020.

12. Uchwała Rady Ministrów w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Zjednoczonych Emiratów Arabskich o transporcie morskim, podpisanej  w Warszawie dnia 20 listopada 2019 r. Przyjęto: 07-10-2020. 

W związku z rekonstrukcją rządu, Rada Ministrów przyjęła także rozporządzenia, które zwiększą skuteczność i efektywność procesu podejmowania decyzji

13.  Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zniesienia Ministerstwa Cyfryzacji. Przyjęto: 07-10-2020.

14. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zniesienia Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Przyjęto: 07-10-2020.

15. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przekształcenia Ministerstwa Infrastruktury. Przyjęto: 07-10-2020.

16. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie utworzenia Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Przyjęto: 07-10-2020.

17. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie utworzenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Przyjęto: 07-10-2020.

18. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Przyjęto: 07-10-2020.

19. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zniesienia Ministerstwa Środowiska. Przyjęto: 07-10-2020.

20. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przekształcenia Ministerstwa Aktywów Państwowych. Przyjęto: 09-10-2020.

21. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przekształcenia Ministerstwa Infrastruktury. Przyjęto: 09-10-2020.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne