Dopłaty do oprocentowania kredytów zwolnione z podatku dochodowego

6.6.2020

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 nie będą stanowić przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o podatku dochodowym od osób prawnych.

 

Porady prawne

Pomoc w formie dopłat do oprocentowania kredytów bankowych 

Sejm uchwalił „Tarczę 4.0” – kolejną z serii ustaw łagodzących skutki kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa. Chodzi o ustawę o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, która ma na celu poprawę sytuacji przedsiębiorców dotkniętych skutkami rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa.

Ustawa zakłada m.in. pomoc dla firm znajdujących się w trudnej sytuacji w formie dopłat do odsetek kredytowych. Wprowadza więc system dopłat do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przez banki komercyjne przedsiębiorcom oraz podmiotom prowadzącym działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych, dotkniętych skutkami COVID-19, na podstawie umów zawartych do 31 grudnia 2020 r. Na dopłaty wypłacane przez Bank Gospodarstwa Krajowego ma być przeznaczone ok. 570 mln zł.

Jedna z przyjętych w trakcie prac legislacyjnych poprawek przewiduje możliwość przedłużenia wypłaty zasiłku opiekuńczego do 28 czerwca br.

Przyjęte w ustawie przepisy zakładają także wsparcie dla samorządów, zapobiegają wrogim przejęciom polskich firm przez podmioty spoza UE, ułatwiają przeprowadzanie zamówień publicznych.

Bez podatku

Pomoc dedykowana przedsiębiorcom w formie dopłat jest jednym z instrumentów wsparcia w walce ze skutkami epidemii koronawirusa i nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem PIT i CIT. 

W momencie otrzymania dopłaty do kredytu, po stronie przedsiębiorcy nie powstanie przychód, od którego należałoby zapłacić podatek dochodowy: PIT lub CIT.

 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne