11.6.2007

Zespół
e-prawnik.pl

Dziennikarska wolność słowa - sarkastyczne i cyniczne zdania

Sarkastycznych i cynicznych zdań nie można uznać za bezpodstawny osobisty atak na polityka, jeśli nie są całkowicie pozbawione podstawy w faktach - pisze adwokat, prezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Marek Antoni Nowicki.
W gazecie "Meridiani 44" w Tbilisi ukazał się artykuł Ilnar Gorelishvili, w którym krytykowała polityków i członków rządu, a zwłaszcza ich deklaracje majątkowe.
Ilnar opisała jego sytuację finansową na podstawie deklaracji majątkowej, opatrując ją następującym komentarzem: "zięć prawdopodobnie podał rękę swemu teściowi (posłowi), bo inaczej z trudem ukończyłby budowę letniego domu" oraz "można jedynie się zastanawiać, czy Lominadze i jemu podobni żyją powietrzem, nie wydając nic ze swoich zarobków. Jeśli jest inaczej, w jaki sposób zgromadzili aż tak duże oszczędności?!".
Sprawę o zniesławienie, którą wytoczył Lominadze, Ilnar przegrała. Także przed Sądem Najwyższym.
Zdaniem Ilnar wyrok bezpodstawnie ograniczył jej wolność słowa i w ten sposób naruszył art. 10 europejskiej konwencji praw człowieka i podstawowych wolności. Taka też była treść jej skargi do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.
Trybunał zwrócił uwagę, że zakres ingerencji SN w wyroku z 12 września 2003 r. nie obejmował całego tekstu, lecz tylko dwa przytoczone na wstępie zdania. SN uznał je za zniesławiające, bo "nie były prawdziwe". Przyjął więc, że była to wypowiedź o faktach. Kwestii, czy była to ocena, w ogóle nie rozważał. Dlaczego? Ano dlatego, że w owym czasie gruzińskie przepisy dotyczące zniesławienia nie rozróżniały sądów o cennych i wypowiedzi o faktach, odwołując się ogólnie do informacji i wymagając udowodnienia przez pozwanego ich prawdziwości. Taki bezwarunkowy stosunek do wypowiedzi jest, w oczach Trybunału, sam w sobie niezgodny z wolnością opinii będącą fundamentalnym elementem art. 10 konwencji.
Zdaniem Strasburga kwestionowane wypowiedzi były opiniami, choć wyrażonymi w sposób prowokacyjny. Były subiektywną oceną wiarygodności deklaracji majątkowej posła. Skoro tak, to warunku udowodnienia nie da się z oczywistych względów spełnić.
Gruzja musi zapłacić dziennikarce1500 euro jako zadośćuczynienie za krzywdę moralną.

Porady prawne

Rzeczpospolita 11.06.2007 r.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Parlament broni pluralizmu mediów i zachęca do dyskusji o blogach internetowych

Parlament broni pluralizmu mediów i zachęca do dyskusji o blogach internetowych

Posłowie przyjęli rezolucję, w której wzywają do ochrony pluralizmu mediów i do zapewnienia wszystkim obywatelom UE dostępu do swobodnych i zróżnicowanych środków masowego przekazu. Parlament zachęca do stworzenia karty wolności mediów w celu zagwarantowania (...)

Odmowa świadczenia usługi ze względu na wolność sumienia i religii usługodawcy

Odmowa świadczenia usługi ze względu na wolność sumienia i religii usługodawcy

Karalność odmowy świadczenia usług przez osobę zajmującą się zawodowo ich świadczeniem (nawet umyślnie, bez uzasadnionej przyczyny) jest niekostytucyjna. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego 26 czerwca 2019 r. Trybunał Konstytucyjny publicznie ogłosił orzeczenie w sprawie wniosku Prokuratora (...)

Ochrona wolności słowa użytkowników serwisów społecznościowych

Ochrona wolności słowa użytkowników serwisów społecznościowych

– "O demokracji możemy mówić wtedy, gdy mamy do czynienia z gwarancją wolności słowa i wolności debaty. Niestety, decyzjami wielkich korporacji, wartości znajdujące się w centrum demokracji są zagrożone i naruszane" – podkreślił Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny (...)

Wolność słowa ważniejsza od ochrony uczuć religijnych

Wolność słowa ważniejsza od ochrony uczuć religijnych

68 proc. Polaków twierdzi, że ludzie powinni mieć prawo do publicznej krytyki wiary. 22 proc. uważa z kolei, że za obrazę uczuć religijnych należy karać grzywną i wsadzać do więzienia. Badania CBOS - przeprowadzone w dwudziestu krajach świata - ukazują duże różnice w (...)

Wolność słowa a zniesławienie...

Wolność słowa a zniesławienie...

Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną Mariana M. dotyczącą ograniczenia wolności słowa, przestępstwa zniesławienia oraz jego kontratypu. Skarżący jest redaktorem jednej z gazet. Uznany został za winnego pomówienia za pomocą artykułu prasowego pracowników (...)

Europosłowi nie można kneblować ust

Europosłowi nie można kneblować ust

Sąd Unii Europejskiej 31 maja 2018 r. ogłosił wyrok w sprawach połączonych T-770/16 i T-352/17 - Janusz Korwin-Mikke przeciwko Parlamentowi. Sąd stwierdził w nim nieważność decyzji Prezydium Parlamentu Europejskiego nakładających sankcje na europosła Korwina-Mikkego z powodu jego wypowiedzi (...)

Ochrona wolności słowa użytkowników serwisów społecznościowych

Ochrona wolności słowa użytkowników serwisów społecznościowych

Serwisy społecznościowe nie będą mogły usuwać wpisów ani blokować kont polskich użytkowników, jeśli zamieszczone w nich treści nie łamią polskiego prawa. Za naruszenie tej zasady serwisom będą grozić surowe kary. Przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości nowe przepisy (...)

Wolność słowa a odpowiedzialność karna

Wolność słowa a odpowiedzialność karna

W dniu 19 października 2006 r. Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpoznał połączone pytania prawne II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku dotyczące wolności prasy. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 212 § 1 i 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks (...)

Lekarze już nie muszą się wzajemnie kryć...

Lekarze już nie muszą się wzajemnie kryć...

Dr hab. nauk medycznych Zofia Sz. wypowiedziała się w czasopiśmie "ANGORA" na temat sytuacji panującej na Akademii Medycznej. Szczególnie protestowała przeciw przeprowadzonym wyłącznie w celach badawczych punkcjom u dzieci. Uznała to za sprzeczne z ustawą o zawodzie lekarza (...)

Przełomowa ustawa o ochronie wolności słowa w internecie?

Przełomowa ustawa o ochronie wolności słowa w internecie?

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało przepisy, które skutecznie realizują konstytucyjne prawo do wolności słowa i służą ochronie przed fałszywymi informacjami w internecie. - "Użytkownik mediów społecznościowych musi mieć poczucie, że jego prawa są chronione. Nie może (...)

Wolność słowa nie dopuszcza manipulacji

Wolność słowa nie dopuszcza manipulacji

Oto oświadczenie Tadeusza Nowakowskiego, przewodniczącego związku zawodowego pracowników ZUS:"Zakład Ubezpieczeń Społecznych wciela się w rolę cenzora i chce nam zakneblować usta" - napisał dziennik "Fakt". To kolejna nieprawdziwa teza opublikowana przez tę gazetę. (...)

Wymogi zabezpieczeń teleinformatycznych dla dostawców usług cyfrowych oraz parametry i progi zgłaszania incydentów istotnych

Wymogi zabezpieczeń teleinformatycznych dla dostawców usług cyfrowych oraz parametry i progi zgłaszania incydentów istotnych

KE określiła wymogi zabezpieczeń teleinformatycznych dla dostawców usług cyfrowych oraz parametry i progi zgłaszania incydentów istotnych 30 stycznia 2018 Komisja Europejska przyjęła rozporządzenie wykonawcze określające środki techniczne i organizacyjne dla dostawców (...)

ACTA a może UŚUDE - co z wolnością słowa w sieci?

ACTA a może UŚUDE - co z wolnością słowa w sieci?

Gorący temat sprzed miesiąca, który wywołał burzę wśród internautów wydaje się nadal żywy, choć  sprawa de facto ucichła. Wprawdzie rząd oddalił proces przystąpienia do umowy ACTA jednakże ograniczenie wolności w internecie może zostać dokonane w zupełnie inny (...)

Od Megaupload do ACTA - czy to już  rzeczywiście 'Rok 1984' Orwella?

Od Megaupload do ACTA - czy to już rzeczywiście 'Rok 1984' Orwella?

Od piątku w sieci wrze na temat porozumienia ACTA jak i zamknięcia największych stron archiwizujących pliki – Megaupload oraz Megavideo. Temat jest gorący i poruszany przez wiele serwisów – nie do końca jednak wiadomo co jest treścią dokumentu ACTA i jak ma przebiegać jego (...)

Reklama wyrobów tytoniowych

Reklama wyrobów tytoniowych

Niemcy wniosły skargę do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, żądając stwierdzenia nieważności dwóch artykułów dyrektywy dotyczącej reklamy i sponsorowania na rzecz wyrobów tytoniowych w innych środkach masowego przekazu niż telewizja - artykułów 3 i 4 dyrektywy 2003/33/WE (...)

Bilans zmian w Polsce w latach 1989-2009

Bilans zmian w Polsce w latach 1989-2009

Ankietowani odpowiadając na otwarte pytanie o to, co według nich zmieniło się w Polsce na lepsze od 1989 roku, wskazują na dwie grupy spraw. Pierwsza obejmuje zyski, jakie wynikają z urynkowienia gospodarki, np. poprawę zaopatrzenia sklepów, ogólny wzrost stopy życiowej, wprowadzenie wolnego (...)

Prawa człowieka

Prawa człowieka

Źródła praw człowieka Prawa człowieka wynikają z przyrodzonej człowiekowi godności, przysługują każdemu bez względu na, między innymi, rasę, płeć, język, wyznanie, przekonania polityczne, pochodzenie narodowe i społeczne, majątek. Nie można się ich zrzec. Władza ich nie (...)

Dyrektywa o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym

Dyrektywa o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym

Tymczasowe porozumienie osiągnięte w lutym w sprawie praw autorskich w przestrzeni cyfrowej zostanie poddane pod głosowanie plenarne w Parlamencie Europejskim we wtorek, 26 marca 2019 r. Głosowanie nad nowymi przepisami dotyczącymi praw autorskich w Internecie, tzw. ACTA 2 Głosowanie (...)

Wysokie kary za obrazę prezydenta łamią konstytucję

Wysokie kary za obrazę prezydenta łamią konstytucję

Kara trzech lat pozbawienia wolności za obrażenie prezydenta wcale nie nauczy Polaków szacunku dla osób reprezentujących państwo. Według Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka prowadzenie postępowań karnych w takich sprawach przynosi raczej odwrotny skutek. Chodzi o sprawy prowadzone (...)

Pakiet Wolności Akademickiej w drodze

Pakiet Wolności Akademickiej w drodze

Projekt przyjęty przez Radę Ministrów Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, czyli tzw. Pakiet Wolności Akademickiej. Konieczność wzmocnienia zasad poszanowania wolności nauczania, słowa i badań naukowych sygnalizowało środowisko (...)

Ochrona wolności słowa użytkowników serwisów społecznościowych

Ochrona wolności słowa użytkowników serwisów społecznościowych

– "O demokracji możemy mówić wtedy, gdy mamy do czynienia z gwarancją wolności słowa i wolności debaty. Niestety, decyzjami wielkich korporacji, wartości znajdujące się w centrum demokracji są zagrożone i naruszane" – podkreślił Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny (...)

Wolność słowa ważniejsza od ochrony uczuć religijnych

Wolność słowa ważniejsza od ochrony uczuć religijnych

68 proc. Polaków twierdzi, że ludzie powinni mieć prawo do publicznej krytyki wiary. 22 proc. uważa z kolei, że za obrazę uczuć religijnych należy karać grzywną i wsadzać do więzienia. Badania CBOS - przeprowadzone w dwudziestu krajach świata - ukazują duże różnice w (...)

Wolność słowa a zniesławienie...

Wolność słowa a zniesławienie...

Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną Mariana M. dotyczącą ograniczenia wolności słowa, przestępstwa zniesławienia oraz jego kontratypu. Skarżący jest redaktorem jednej z gazet. Uznany został za winnego pomówienia za pomocą artykułu prasowego pracowników (...)

Europosłowi nie można kneblować ust

Europosłowi nie można kneblować ust

Sąd Unii Europejskiej 31 maja 2018 r. ogłosił wyrok w sprawach połączonych T-770/16 i T-352/17 - Janusz Korwin-Mikke przeciwko Parlamentowi. Sąd stwierdził w nim nieważność decyzji Prezydium Parlamentu Europejskiego nakładających sankcje na europosła Korwina-Mikkego z powodu jego wypowiedzi (...)

Ochrona wolności słowa użytkowników serwisów społecznościowych

Ochrona wolności słowa użytkowników serwisów społecznościowych

Serwisy społecznościowe nie będą mogły usuwać wpisów ani blokować kont polskich użytkowników, jeśli zamieszczone w nich treści nie łamią polskiego prawa. Za naruszenie tej zasady serwisom będą grozić surowe kary. Przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości nowe przepisy (...)

Wolność słowa a odpowiedzialność karna

Wolność słowa a odpowiedzialność karna

W dniu 19 października 2006 r. Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpoznał połączone pytania prawne II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku dotyczące wolności prasy. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 212 § 1 i 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks (...)

Lekarze już nie muszą się wzajemnie kryć...

Lekarze już nie muszą się wzajemnie kryć...

Dr hab. nauk medycznych Zofia Sz. wypowiedziała się w czasopiśmie "ANGORA" na temat sytuacji panującej na Akademii Medycznej. Szczególnie protestowała przeciw przeprowadzonym wyłącznie w celach badawczych punkcjom u dzieci. Uznała to za sprzeczne z ustawą o zawodzie lekarza (...)

Przełomowa ustawa o ochronie wolności słowa w internecie?

Przełomowa ustawa o ochronie wolności słowa w internecie?

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało przepisy, które skutecznie realizują konstytucyjne prawo do wolności słowa i służą ochronie przed fałszywymi informacjami w internecie. - "Użytkownik mediów społecznościowych musi mieć poczucie, że jego prawa są chronione. Nie może (...)

Wolność słowa nie dopuszcza manipulacji

Wolność słowa nie dopuszcza manipulacji

Oto oświadczenie Tadeusza Nowakowskiego, przewodniczącego związku zawodowego pracowników ZUS:"Zakład Ubezpieczeń Społecznych wciela się w rolę cenzora i chce nam zakneblować usta" - napisał dziennik "Fakt". To kolejna nieprawdziwa teza opublikowana przez tę gazetę. (...)

Wymogi zabezpieczeń teleinformatycznych dla dostawców usług cyfrowych oraz parametry i progi zgłaszania incydentów istotnych

Wymogi zabezpieczeń teleinformatycznych dla dostawców usług cyfrowych oraz parametry i progi zgłaszania incydentów istotnych

KE określiła wymogi zabezpieczeń teleinformatycznych dla dostawców usług cyfrowych oraz parametry i progi zgłaszania incydentów istotnych 30 stycznia 2018 Komisja Europejska przyjęła rozporządzenie wykonawcze określające środki techniczne i organizacyjne dla dostawców (...)

ACTA a może UŚUDE - co z wolnością słowa w sieci?

ACTA a może UŚUDE - co z wolnością słowa w sieci?

Gorący temat sprzed miesiąca, który wywołał burzę wśród internautów wydaje się nadal żywy, choć  sprawa de facto ucichła. Wprawdzie rząd oddalił proces przystąpienia do umowy ACTA jednakże ograniczenie wolności w internecie może zostać dokonane w zupełnie inny (...)

Od Megaupload do ACTA - czy to już  rzeczywiście 'Rok 1984' Orwella?

Od Megaupload do ACTA - czy to już rzeczywiście 'Rok 1984' Orwella?

Od piątku w sieci wrze na temat porozumienia ACTA jak i zamknięcia największych stron archiwizujących pliki – Megaupload oraz Megavideo. Temat jest gorący i poruszany przez wiele serwisów – nie do końca jednak wiadomo co jest treścią dokumentu ACTA i jak ma przebiegać jego (...)

Reklama wyrobów tytoniowych

Reklama wyrobów tytoniowych

Niemcy wniosły skargę do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, żądając stwierdzenia nieważności dwóch artykułów dyrektywy dotyczącej reklamy i sponsorowania na rzecz wyrobów tytoniowych w innych środkach masowego przekazu niż telewizja - artykułów 3 i 4 dyrektywy 2003/33/WE (...)

Bilans zmian w Polsce w latach 1989-2009

Bilans zmian w Polsce w latach 1989-2009

Ankietowani odpowiadając na otwarte pytanie o to, co według nich zmieniło się w Polsce na lepsze od 1989 roku, wskazują na dwie grupy spraw. Pierwsza obejmuje zyski, jakie wynikają z urynkowienia gospodarki, np. poprawę zaopatrzenia sklepów, ogólny wzrost stopy życiowej, wprowadzenie wolnego (...)

Prawa człowieka

Prawa człowieka

Źródła praw człowieka Prawa człowieka wynikają z przyrodzonej człowiekowi godności, przysługują każdemu bez względu na, między innymi, rasę, płeć, język, wyznanie, przekonania polityczne, pochodzenie narodowe i społeczne, majątek. Nie można się ich zrzec. Władza ich nie (...)

Dyrektywa o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym

Dyrektywa o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym

Tymczasowe porozumienie osiągnięte w lutym w sprawie praw autorskich w przestrzeni cyfrowej zostanie poddane pod głosowanie plenarne w Parlamencie Europejskim we wtorek, 26 marca 2019 r. Głosowanie nad nowymi przepisami dotyczącymi praw autorskich w Internecie, tzw. ACTA 2 Głosowanie (...)

Wysokie kary za obrazę prezydenta łamią konstytucję

Wysokie kary za obrazę prezydenta łamią konstytucję

Kara trzech lat pozbawienia wolności za obrażenie prezydenta wcale nie nauczy Polaków szacunku dla osób reprezentujących państwo. Według Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka prowadzenie postępowań karnych w takich sprawach przynosi raczej odwrotny skutek. Chodzi o sprawy prowadzone (...)

Pakiet Wolności Akademickiej w drodze

Pakiet Wolności Akademickiej w drodze

Projekt przyjęty przez Radę Ministrów Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, czyli tzw. Pakiet Wolności Akademickiej. Konieczność wzmocnienia zasad poszanowania wolności nauczania, słowa i badań naukowych sygnalizowało środowisko (...)

Będą zmiany w Prawie prasowym?

Będą zmiany w Prawie prasowym?

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo prasowe, przygotowany przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego, przewiduje zmiany przepisów dotyczących autoryzacji. Proponowana nowelizacja wprowadzi także regulacje "dekomunizacyjne". Jakie zmiany przepisów dotyczących autoryzacji (...)

Działanie dziennikarza w obronie słusznie uzasadnionego interesu

Działanie dziennikarza w obronie słusznie uzasadnionego interesu

Art. 24 kodeksu cywilnego stanowi, że ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności (...)

Parlament Europejski a internet: ochrona dzieci, walka z dezinformacją i ochrona prywatności

Parlament Europejski a internet: ochrona dzieci, walka z dezinformacją i ochrona prywatności

Wideo w sieci: Posłowie chcą wzmocnić ochronę dzieci przed szkodliwymi treściami 25 kwietnia Komisja Kultury i Edukacji przyjęła zmiany w dyrektywie dotyczącej usług audiowizualnych, które mają przyczynić się do wzmocnienia ochrony dzieci przed szkodliwymi treściami w internecie. “Naszym (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Zasady dozwolonej krytyki w mediach

Zasady dozwolonej krytyki w mediach

Czy medium lokalne, jak gazeta, biuletyn, internetowy portal miejski, bądź radio może dokonywać recenzji usług miejscowych firm, podając ich konkretne namiary (np. Sklep odzieżowy "Ciuchy" przy ul. Bajkowej). Zwłaszcza chodzi o opublikowanie opinii i wrażeń po odbyciu tzw. mysteryshoppingu, (...)

Znieważenie strony w piśmie procesowym

Znieważenie strony w piśmie procesowym

Adwokat strony przeciwnej w sprawie o zapłatę w piśmie procesowym znieważył mnie i pomówił o czyny naganne sprzeczne z prawem. Sąd w czasie rozprawy jawnej odczytał to pismo. Zwróciłem się z prywatnym aktem oskarżenia przeciwko adwokatowi. Sądy I i II instancji umorzyły postępowanie z (...)

Gowarancja wolności słowa a zniesławienie

Gowarancja wolności słowa a zniesławienie

Czy mogę zostać posądzony o dokonanie przestępstwa, jeśli wyrażę niepochlebną opinię na temat danej osoby,jeśli nie mam dowodów na temat jej negatywnych działań? Gdzie w tym wszystkim jest wolność słowa i wypowiedzi?            Prawo (...)

Znieważenie powoda w piśmie procesowym

Znieważenie powoda w piśmie procesowym

Pełnomocnik strony przeciwnej w doręczonym sądowi piśmie procesowym, znieważył powoda i pomówił go o czyny naganne, nie będąc do tego uprawnionym. Sąd podczas rozprawy jawnej odczytał to pismo. Jako oskarżyciel prywatny wystąpiłem do sądu rejonowego z prywatnym aktem oskarżenia. Sąd (...)

Jestem nękana wulgarnymi sms-ami i mailami.

Jestem nękana wulgarnymi sms-ami i mailami.

Bardzo proszę Państwa o pomoc. 5 miesięcy temu poznałam chłopaka, spotykaliśmy się razem przez jakiś czas. Nigdy nic między nami nie zaszło. Dwa miesiące temu poznałam innego chłopaka, z którym zaczęłam się umawiać. Tamten chyba poczuł się zazdrosny i zaczął wysyłać mi wulgarne (...)

Zasady dozwolonej krytyki w mediach

Zasady dozwolonej krytyki w mediach

Czy medium lokalne, jak gazeta, biuletyn, internetowy portal miejski, bądź radio może dokonywać recenzji usług miejscowych firm, podając ich konkretne namiary (np. Sklep odzieżowy "Ciuchy" przy ul. Bajkowej). Zwłaszcza chodzi o opublikowanie opinii i wrażeń po odbyciu tzw. mysteryshoppingu, (...)

Znieważenie strony w piśmie procesowym

Znieważenie strony w piśmie procesowym

Adwokat strony przeciwnej w sprawie o zapłatę w piśmie procesowym znieważył mnie i pomówił o czyny naganne sprzeczne z prawem. Sąd w czasie rozprawy jawnej odczytał to pismo. Zwróciłem się z prywatnym aktem oskarżenia przeciwko adwokatowi. Sądy I i II instancji umorzyły postępowanie z (...)

Gowarancja wolności słowa a zniesławienie

Gowarancja wolności słowa a zniesławienie

Czy mogę zostać posądzony o dokonanie przestępstwa, jeśli wyrażę niepochlebną opinię na temat danej osoby,jeśli nie mam dowodów na temat jej negatywnych działań? Gdzie w tym wszystkim jest wolność słowa i wypowiedzi?            Prawo (...)

Znieważenie powoda w piśmie procesowym

Znieważenie powoda w piśmie procesowym

Pełnomocnik strony przeciwnej w doręczonym sądowi piśmie procesowym, znieważył powoda i pomówił go o czyny naganne, nie będąc do tego uprawnionym. Sąd podczas rozprawy jawnej odczytał to pismo. Jako oskarżyciel prywatny wystąpiłem do sądu rejonowego z prywatnym aktem oskarżenia. Sąd (...)

Jestem nękana wulgarnymi sms-ami i mailami.

Jestem nękana wulgarnymi sms-ami i mailami.

Bardzo proszę Państwa o pomoc. 5 miesięcy temu poznałam chłopaka, spotykaliśmy się razem przez jakiś czas. Nigdy nic między nami nie zaszło. Dwa miesiące temu poznałam innego chłopaka, z którym zaczęłam się umawiać. Tamten chyba poczuł się zazdrosny i zaczął wysyłać mi wulgarne (...)

Dostęp dziennikarza do akt sprawy

Dostęp dziennikarza do akt sprawy

Strona wyjechała za granicę i poprosiła dziennikarza o interwencje w jej sprawie. Dla weryfikacji faktów niezbędne jest zapoznanie się z aktami sądowymi. Czy sąd może, na podstawie jakich przepisów i kto udziela pozwolenia wzglądu do akt w sprawach cywilnych i karnych. W przypadku toczącego (...)

Zasady dozwolonej krytyki w mediach

Zasady dozwolonej krytyki w mediach

Czy medium lokalne, jak gazeta, biuletyn, internetowy portal miejski, bądź radio może dokonywać recenzji usług miejscowych firm, podając ich konkretne namiary (np. Sklep odzieżowy "Ciuchy" przy ul. Bajkowej). Zwłaszcza chodzi o opublikowanie opinii i wrażeń po odbyciu tzw. mysteryshoppingu, (...)

Autoryzacja wypowiedzi dla prasy

Autoryzacja wypowiedzi dla prasy

Wytoczona przeze mnie sprawa sądowa stała się obiektem zainteresowania mediów. Chcę mieć wpływ na ostateczny kształt mojej wypowiedzi. Np. jeden z dziennikarzy zapytał czy mam obrońcę. Odpowiedziałem, iż nie jestem oskarżonym ale powodem cywilnym. Ze zdumieniem przeczytałem w gazecie codziennej: (...)

Wcześniejsza emerytura a okres ochronny

Wcześniejsza emerytura a okres ochronny

Mężczyzna ukończył 58 lat, mając za sobą 35 lat pracy - w dziennikarstwie (w PAP i w Informacyjnej Agencji Radiowej). Czy w związku z prawem do emerytury w niższym wieku, objęty jest okresem ochronnym - a jeśli tak, jakie określają to przepisy lub orzeczenia sądów? Według obecnej linii orzeczniczej (...)

Okres ochronny przed emeryturą

Okres ochronny przed emeryturą

Czy kobiecie, która ukończy 55 lat w lutym 2006 r., a 30-lecie pracy zawodowej 31 sierpnia 2006, przysługuje okres ochronny? Dodać należy, że ta sama kobieta może skorzystać w przyszłym roku z wcześniejszego przejścia na emeryturę z tytułu pracy dziennikarskiej. Kodeks pracy w art. 39 stanowi, (...)

Dostęp dziennikarza do akt sprawy

Dostęp dziennikarza do akt sprawy

Strona wyjechała za granicę i poprosiła dziennikarza o interwencje w jej sprawie. Dla weryfikacji faktów niezbędne jest zapoznanie się z aktami sądowymi. Czy sąd może, na podstawie jakich przepisów i kto udziela pozwolenia wzglądu do akt w sprawach cywilnych i karnych. W przypadku toczącego (...)

Zasady dozwolonej krytyki w mediach

Zasady dozwolonej krytyki w mediach

Czy medium lokalne, jak gazeta, biuletyn, internetowy portal miejski, bądź radio może dokonywać recenzji usług miejscowych firm, podając ich konkretne namiary (np. Sklep odzieżowy "Ciuchy" przy ul. Bajkowej). Zwłaszcza chodzi o opublikowanie opinii i wrażeń po odbyciu tzw. mysteryshoppingu, (...)

Autoryzacja wypowiedzi dla prasy

Autoryzacja wypowiedzi dla prasy

Wytoczona przeze mnie sprawa sądowa stała się obiektem zainteresowania mediów. Chcę mieć wpływ na ostateczny kształt mojej wypowiedzi. Np. jeden z dziennikarzy zapytał czy mam obrońcę. Odpowiedziałem, iż nie jestem oskarżonym ale powodem cywilnym. Ze zdumieniem przeczytałem w gazecie codziennej: (...)

Wcześniejsza emerytura a okres ochronny

Wcześniejsza emerytura a okres ochronny

Mężczyzna ukończył 58 lat, mając za sobą 35 lat pracy - w dziennikarstwie (w PAP i w Informacyjnej Agencji Radiowej). Czy w związku z prawem do emerytury w niższym wieku, objęty jest okresem ochronnym - a jeśli tak, jakie określają to przepisy lub orzeczenia sądów? Według obecnej linii orzeczniczej (...)

Okres ochronny przed emeryturą

Okres ochronny przed emeryturą

Czy kobiecie, która ukończy 55 lat w lutym 2006 r., a 30-lecie pracy zawodowej 31 sierpnia 2006, przysługuje okres ochronny? Dodać należy, że ta sama kobieta może skorzystać w przyszłym roku z wcześniejszego przejścia na emeryturę z tytułu pracy dziennikarskiej. Kodeks pracy w art. 39 stanowi, (...)