Fundusze unijne dla firm

Skąd i dla kogo?

Fundusze zapewniają przede wszystkim krajowe programy: Inteligentny Rozwój i Polska Wschodnia oraz programy regionalne poszczególnych województw. Największy wachlarz wsparcia masz do wyboru, gdy Twoja firma należy do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Dotacja, czy kredyt?

Jeśli chcesz inwestować w rozwój swojego biznesu, a nie posiadasz odpowiednich środków czy zabezpieczeń, masz krótką historię kredytową lub jej brak i nie możesz otrzymać dofinasowania na rynku komercyjnym, możesz starać się o kredyt, poręczenie lub pożyczkę finansowaną z funduszy UE. Udzielają ich pośrednicy finansowi, w tym banki oraz fundusze pożyczkowe i poręczeniowe.

Największe szanse na dotacje

Badania i Rozwój (B+R)

Unijną dotację możesz przeznaczyć na rozwój infrastruktury B+R oraz prowadzenie prac badawczo-rozwojowych. Zakres pomocy dobrze oddaje hasło „Od pomysłu do rynku”. Oznacza ono wsparcie całego procesu powstawania nowego rozwiązania, usługi lub produktu: od tworzenia koncepcji, przez przygotowanie prototypów/linii pilotażowych, po ich wprowadzenie na rynek.

Inteligentne specjalizacje

Największe szanse na dofinansowanie mają inwestycje w branżach wskazanych jako szczególnie istotne z puntu widzenia rozwoju regionu i kraju, tzw. inteligentnych specjalizacjach. Ich katalog nie jest zamknięty.

Rozwój firm

Unijną dotację możesz uzyskać na rozbudowę firmy, w tym zakup nowoczesnych maszyn i sprzętu produkcyjnego, a także wprowadzenie zmian w procesie produkcyjnym lub w sposobie świadczenia usług. Dzięki tym działaniom będziesz mógł zaoferować nowe lub ulepszone produkty czy usługi.

Technologie informacyjno-komunikacyjne

Wprowadzenie rozwiązań wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, których efektem będzie sprzedaż produktów i usług w Internecie, wdrożenie rozwiązań usprawniających organizację i zarządzanie czy też tworzenie portali pracowniczych on-line – również na te działania możesz pozyskać Fundusze Europejskie.

Ochrona środowiska

Bardzo istotnym obszarem wspieranym przez Unię jest ochrona środowiska – środki możesz przeznaczyć na działania przyczyniające się do zmniejszania zanieczyszczenia powietrza. Możesz też liczyć na unijną dotację, gdy działasz w takich branżach jak: zagospodarowanie odpadów czy produkcja energii ze źródeł odnawialnych.

Ekspansja zagraniczna

Z pomocą europejskich pieniędzy wzmocnisz też współpracę gospodarczą z zagranicznymi partnerami oraz promocję swojej firmy za granicą. Fundusze będziesz mógł uzyskać m.in. na udział w targach zagranicznych oraz misjach gospodarczych.

Szkolenia

Trudno wyobrazić sobie rozwój firm bez inwestycji w ludzi. Dostęp do szkoleń zapewnią bony edukacyjne, za które będziesz mógł kupić dla swoich pracowników odpowiednie szkolenia. Dofinansowanie opieramy na tzw. modelu popytowym. Oznacza to, że potrzeba przeprowadzenia szkoleń wychodzi od Ciebie, a nie od placówki. Wybór odpowiedniego szkolenia ułatwia Baza usług rozwojowych, czyli baza podmiotów świadczących usługi edukacyjno-szkoleniowe.

Porady prawne

Fundusze Europejskie na założenie firmy

Firma dla młodych i nie tylko…

Jeśli nie ukończyłeś 30 lat, nie uczysz się, nie szkolisz ani nie pracujesz, w pierwszej kolejności przeprowadzona zostanie analiza Twojej sytuacji i indywidualnych predyspozycji. Na jej podstawie zostanie opracowany odpowiedni dla Ciebie plan działania. Będziesz mógł skorzystać z doradztwa zawodowego, pomocy w znalezieniu pracy, szkoleń i studiów podyplomowych, staży i praktyk zawodowych.

Jednym z elementów pakietu są też środki na otwarcie firmy. Dotacja na start Twojego biznesu to ok. 20 tys. zł.

Gdy przekroczyłeś 30 rok życia i nie pracujesz, również masz możliwość uzyskania dofinansowania na własny biznes. Warunki pomocy mogą różnić się w zależności od województwa. Najczęściej musisz dodatkowo wykazać, że Twoja sytuacja zawodowa nie jest łatwa. Tak określona została sytuacja kobiet, osób mających więcej niż 45 lat, osób z niepełnosprawnościami, z niskim wykształceniem, niepracujących od dłuższego czasu.

Jeśli pracujesz lub nie należysz do żadnej z tych grup, będziesz mógł uzyskać pożyczkę na założenie firmy. Musisz ją zwrócić, ale jest znacznie łatwiej dostępna, procedury są krótsze i prostsze, a warunki spłaty korzystne.

Skontaktuj się ze swoim powiatowym urzędem pracy (jeśli jesteś zarejestrowanym bezrobotnym) lub wojewódzkim urzędu pracy. Możesz także zadzwonić lub napisać do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Informacje o aktualnie dostępnych możliwościach wsparcia znajdziesz także w Wyszukiwarce Dotacji.

Start-up

Jeśli masz innowacyjny pomysł na biznes, wsparcia szukaj m.in. w programach Startet, BizNest oraz w  działaniu „Platformy startowe dla nowych pomysłów”.

Starter oraz BizNest adresowane są do młodych firm typu start-up. Bezpośrednią pomoc uzyskasz od wyłonionych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości funduszy zalążkowych, funduszy venture capital czy sieci aniołów biznesu (czyli inwestorów wspierających wartościowe pomysły potencjalnych przedsiębiorców lub młodych firm). Najciekawsze pomysły przejdą tzw. preinkubację. Jeśli przeprowadzone podczas preinkubacji analizy będą rokujące, inwestor pomoże Ci założyć i rozwinąć firmę.

Działanie „Platformy startowe dla nowych pomysłów” oferuje młodym ludziom kompleksowe wsparcie w tworzeniu i rozwoju startupów. Pomoc uzyskasz w ośrodkach innowacji - parkach technologicznych z Polski Wschodniej. Z ich oferty będziesz mógł skorzystać, jeśli masz mniej niż 35 lat, masz innowacyjny pomysł na biznes i chcesz otworzyć firmę w województwie lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim lub warmińsko-mazurskim. W pierwszym etapie nie otrzymasz pieniędzy, lecz ekspercką pomoc  w formie doradztwa lub usług. niezbędnych do rozwinięcia nowego pomysłu biznesowego.

O pomoc finansową możesz się ubiegać w drugim etapie wsparcia w poddziałaniu Rozwoj startupów w Polsce Wschodniej, kiedy Twoja firma będzie już gotowa do wejścia na rynek.

Szczegółowe informacje na temat Platform startowych dla nowych pomysłów znajdziesz na stronach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Informacje o programach Starter i Biznest znajdą się na stronach internetowych Polskiego Funduszu Rozwoju.

Firma na wsi

Jeśli jesteś rolnikiem ubezpieczonym w KRUS, możesz skorzystać z tzw. premii na rozpoczęcie działalności. Dofinansowanie wynosi maksymalnie 100 tys. zł, a wniosek o jego uzyskanie składasz do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Jeżeli mieszkasz na wsi, ale nie zajmujesz się rolnictwem zapytaj w swoim urzędzie gminy o Lokalne Grupy Działania. Możesz je też wyszukać na stronie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Wniosek składasz do Lokalnej Grupy Działania, a dotacja dla Ciebie może wynieść do 100 tys. zł.

Fundusze Europejskie na rozwój firmy

Projekty badawcze i wdrażanie innowacji

Dofinansowanie na prowadzenie prac badawczych i rozwojowych, infrastrukturę do badań i wdrażanie innowacji możesz uzyskać w programach: Inteligentny Rozwój i Polska Wschodnia oraz w programie regionalnym w Twoim województwie.

Rozwój działalności firmy

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością m.in. zakupu nowego sprzętu, rozbudową infrastruktury (głównie mały lub średni przedsiębiorca). Takie wydatki nie muszą się wiązać z dużymi innowacjami, ale pozwalają rozszerzać produkcję czy zakres usług. Wpływają też pozytywnie na konkurencyjność firmy. Środki dostępne są głównie w formie pożyczek. Będziesz musiał je zwrócić, ale dostaniesz je łatwiej niż w banku, a warunki spłaty będą korzystniejsze. Jeśli będziesz jednak chciał wziąć kredyt w banku, to wtedy Fundusze Europejskie też mogą Ci pomóc. Jak? Dając poręczenie (gwarancję spłaty) takiemu bankowi w Twoim imieniu.

Jeśli prowadzisz firmę na wsi, możesz zainteresować się także Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wsparcie możesz uzyskać w Lokalnych Grupach Działania, które działają najczęściej w kilku sąsiednich gminach. Pamiętaj, że ze swoim pomysłem musisz się wpisać w lokalne strategie.

Informatyzacja

Dofinansowanie możesz uzyskać, jeśli chcesz przygotować portal e-usługowy, rozwinąć handel elektroniczny czy opracować tzw. rozwiązanie B2B (business-to-business) łączące systemy Twojej firmy z systemami Twoich partnerów. Poza tym środki unijne możesz przeznaczyć na wprowadzenie elektronicznych systemów w Twojej działalności, np. dotyczących zarządzania firmą czy budowania relacji z klientami.

Rozwiązania ekologiczne

Fundusze możesz przeznaczyć np. na termomodernizację budynków firmy, wprowadzanie energooszczędnych technologii czy przebudowę linii produkcyjnej. Jeśli planujesz pozyskiwać energię ze źródeł odnawialnych (np. montując panele słoneczne), to wydatki na ten cel też mogą być częścią projektu. Pamiętaj, że niektóre możliwości dofinansowania w tym obszarze to instrumenty zwrotne, a nie dotacje.

Skontaktuj się z Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich. Aktualne konkursy dla firm na badania o rozwój znajdziesz w Wyszukiwarce Dotacji.O lokalne grupy działania zapytaj w swoim urzędzie gminy. Ich listę znajdziesz też na stronie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Działalność za granicą

Takie dofinansowanie możesz pozyskać w krajowych programach: Inteligentny Rozwój i Polska Wschodnia oraz programie regionalnym Twojego województwa.

Najpierw przygotowujesz strategię firmy za granicą (tzw. model biznesowy w zakresie internacjonalizacji). Dofinansowanie przeznaczasz na przygotowanie tej strategii do realizacji, ale także na konkretne działania, np. na dostosowanie produktów czy udział w targach i misjach gospodarczych. Wnioski o wsparcie z Programu Polska Wschodnia składasz do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, a w regionach – do urzędów marszałkowskich lub innych instytucji, które dostały takie zadania.

W Programie Inteligentny Rozwój możesz ponadto dostać dofinansowanie na udział w konkretnych wydarzeniach promocyjnych, tzw. branżowych i ogólnych programach promocji gospodarczej. Wnioski o wsparcie składasz do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

O co jeszcze można się ubiegać?

Mimo dość szerokiej podanej listy, to nie są wszystkie obszary, w których możesz pozyskać dofinansowanie jako przedsiębiorca. Kolejnych możliwości wsparcia szukaj przede wszystkim w programie regionalnym Twojego województwa, krajowych programach: Inteligentny Rozwój oraz Polska Wschodnia. Zweryfikuj swoje pomysły, kontaktując się zPunktami Informacyjnymi.

 

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika