Koszty adwokackie do zmiany?

25.2.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

„Rzeczpospolita” informuje o rozstrzygnięciu Sądu Najwyższego odnoszącego się do przepisów o opłatach za czynności adwokackie oraz ponoszenie przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Rozporządzenie z dnia 28 września 2002r.). Uchwała w sprawie o sygn. I PZP 6/10, dotyczącej wprawdzie odszkodowania za niesłuszne zwolnienie, odnosiła się do opłacenia kosztów zastępstwa adwokata, który wygrał proces.

Sąd rozpoznający sprawę o odszkodowanie uznał, ze przysługuje mu zryczałtowana stawka, wynosząca 60 zł, (zgodnie z par.12 ust.1 pkt.1 rozporządzenia) adwokat zaś dowodził, że jego koszty winny być liczone zgodnie z par. 12 ust. 1 pkt. 2 i wynosić 900 zł.

Porady prawne

Sprawa trafiła ostatecznie do SN, który rozstrzygnął, że w sprawach tego samego rodzaju mają obowiązywać te same stawki. Nie ma więc różnicy między postępowaniem, w którym pracownik żąda przywrócenia na dotychczasowe stanowisko, a tym, w którym dochodzi odszkodowania. W obydwu przypadkach bowiem podstawą roszczenia jest bezprawne rozwiązanie umowy o pracę. Rozporządzenie różnicując te stawki nie spełnia wymogów Prawa o adwokaturze.
SN podkreślił, że przyznanie wyższej stawki za zwrot kosztów dopuszczalne jest w przypadkach szczególnie zawiłych - dodaje "Rzeczpospolita".

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne