6.9.2005

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Kto może udzielić gwarancji lub poręczenia za zobowiązania podatkowe?

Czego dotyczy nowe rozporządzenie?

Rozporządzenie Mninistra Finansów z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie wykazu gwarantów i poręczycieli uprawnionych do udzielania gwarancji lub poręczeń składanych jako zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych zostało wydane na podstawie art. 33e § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.). Jego załącznik zawiera wykaz gwarantów i poręczycieli uprawnionych do udzielania gwarancji lub poręczeń składanych jako zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych. Rozporządzenie to weszło w życie z dniem 1 września 2005 r. 

Porady prawne

Kto może udzielić gwarancji lub poręczeń składanych jako zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych? 

Banki

1. ABN AMRO BANK (Polska) S.A.

2. AIG BANK Polska S.A.

3. Bank BPH S.A

4. Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

5. Bank Gospodarstwa Krajowego

6. Bank Handlowy w Warszawie S.A.

7. Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A.

8. Bank Millennium S.A.

9. Bank Ochrony Środowiska S.A.

10. Bank of Tokyo-Mitsubishi (Polska) S.A.

11. Bank Pocztowy S.A.

12. Bank Polska Kasa Opieki S.A.

13. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

14. Bank PSA Finance S.A. Oddział w Polsce

15. Bank Współpracy Europejskiej S.A.

16. Bank Zachodni WBK S.A.

17. BNP Paribas Bank Polska S.A.

18. BRE Bank S.A.

19. Calyon Bank Polska S.A.

20. DaimlerChrysler Bank Polska S.A.

21. Danske Bank Polska S.A.

22. Deutsche Bank PBC S.A.

23. Deutsche Bank Polska S.A.

24. DOMINET BANK S.A.

25. Dresdner Bank Polska S.A.

26. DZ BANK Polska S.A.

27. EURO Bank S.A.

28. FCE Bank Polska S.A.

29. Fiat Bank Polska S.A.

30. FORTIS BANK POLSKA S.A.

31. GE Money Bank S.A.

32. Getin Bank S.A.

33. GMAC Bank Polska S.A.

34. Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.

35. HSBC Bank Polska S.A.

36. ING Bank Śląski S.A.

37. INWEST-BANK S.A.

38. Jyske Bank AS Spółka Akcyjna Oddział w Polsce

39. Kredyt Bank S.A.

40. LUKAS Bank S.A.

41. Mazowiecki Bank Regionalny S.A.

42. NORDEA BANK POLSKA S.A.

43. NORD/LB Bank Polska S.A.

44. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

45. PTF Bank S.A.

46. Rabobank Polska S.A.

47. Raiffeisen Bank Polska S.A.

48. SOCIÉTE GÉNÉRALE S.A. Oddział w Polsce

49. Svenska Handelsbanken AB Spółka Akcyjna Oddział w Polsce

50. Sygma Banque Societe Anonyme Spółka Akcyjna Oddział w Polsce

51. VOLKSWAGEN BANK POLSKA S.A.

52. WestLB Bank Polska S.A.

53. Wschodni Bank Cukrownictwa S.A. 

Zakłady ubezpieczeń

1. ACE European Group Limited Oddział w Polsce

2. AIG Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Warszawie

3. BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń Majątkowych Spółka Akcyjna w Warszawie

4. Commercial Union Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. w Warszawie

5. "CONCORDIA WIELKOPOLSKA" Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych w Poznaniu

6. Credit Suisse Life & Pensions Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Warszawie

7. ELVIA TRAVEL Insurance Company Główny Oddział w Polsce

8. Europaische Reiseversicherung Aktiengesellschaft Oddział w Polsce

9. Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Warszawie

10. "Gerling Polska" Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Warszawie

11. HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Radomiu

12. Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. w Warszawie

13. Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych w Warszawie

14. Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Warszawie

15. Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. w Warszawie

16. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Warszawie

17. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo HESTIA S.A. w Sopocie

18. Towarzystwo Ubezpieczeń ALLIANZ Polska S.A. w Warszawie

19. Towarzystwo Ubezpieczeń COMPENSA S.A. w Warszawie

20. Towarzystwo Ubezpieczeń EULER HERMES S.A. w Warszawie

21. Towarzystwo Ubezpieczeń EUROPA S.A. we Wrocławiu

22. Towarzystwo Ubezpieczeń FILAR S.A. w Szczecinie

23. Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. w Warszawie

24. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji CIGNA STU S.A. w Warszawie

25. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji PARTNER S.A. w Warszawie

26. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. w Warszawie

27. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ w Warszawie

28. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Łodzi

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Mninistra Finansów z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie wykazu gwarantów i poręczycieli uprawnionych do udzielania gwarancji lub poręczeń składanych jako zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych (Dz.U. 2005 r., Nr 165, poz. 1375)

 

 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Nabycie niektórych rodzajów usług i praw a koszty

Nabycie niektórych rodzajów usług i praw a koszty

Koszty uzyskania przychodów związanych z nabyciem niektórych rodzajów usług i praw Poniższe wyjaśnienie dotyczy nowych przepisów art. 15e ustawy z dnia 15 lutego 1992  r. o podatku dochodowym od osób prawnych, które weszły w życie 1 stycznia 2018 (...)

Poręczenie zamiast aresztu, czyli sposób na uniknięcie najgorszego

Poręczenie zamiast aresztu, czyli sposób na uniknięcie najgorszego

  Co to są środki zapobiegawcze i które z nich są nieizolacyjnymi środkami? Od momentu zatrzymania osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa albo też od momentu pozyskania informacji o popełnieniu przestępstwa przez taką osobę, ze względu na konieczność zabezpieczenia prawidłowego (...)

Gwarancja bankowa

Gwarancja bankowa

  Cel gwarancji Gwarancja bankowa udzielana jest w celu zabezpieczenia wierzytelności beneficjenta gwarancji, jakie przysługują mu przeciwko dłużnikowi na podstawie tzw. stosunku podstawowego. Zabezpieczenie to wzmacnia pozycję beneficjenta gwarancji, gdyż czyni jego wierzytelność wykonalną (...)

Poręczenie wekslowe

Poręczenie wekslowe

Należy przypomnieć, iż weksel jest papierem wartościowym którego posiadacz może domagać się spełnienia świadczenia wynikającego z jego treści od osoby podpisanej na wekslu. Kto może udzielić poręczenia wekslowego? Poręczenia wekslowego może udzielić jedynie osoba mająca zdolność (...)

Opodatkowanie akcyzą płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich

Opodatkowanie akcyzą płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich

Przeczytaj ważne informacje na temat prawidłowego prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich. Opodatkowanie akcyzą Podstawowym aktem prawnym dotyczącym podatku akcyzowego w Polsce jest ustawa o podatku akcyzowym, która (...)

Odpowiedzialność majątkowa członków zarządu spółek prawa handlowego

Odpowiedzialność majątkowa członków zarządu spółek prawa handlowego

 Odpowiedzialność materialna członków zarządu spółek prawa handlowegoCzłonkowie zarządów spółek prawa handlowego mają szeroki zakres kompetencji i daleko posuniętą niezależność w sprawowaniu swych funkcji. Niejednokrotnie za pełnienie obowiązków (...)

Sposoby powstawania zobowiązań podatkowych

Sposoby powstawania zobowiązań podatkowych

Ogólnie mówiąc, zobowiązanie podatkowe podatnika może powstać albo z mocy prawa, albo przez doręczenie decyzji organu podatkowego. Czym są w ogóle zobowiązania podatkowe? Jakie są sposoby powstawania zobowiązań podatkowych? Zobowiązania podatkowe - co to takiego? Zgodnie (...)

Jak ubiegać się o umorzenie zaległości podatkowej?

Jak ubiegać się o umorzenie zaległości podatkowej?

Masz problem ze spłatą zaległego podatku, odsetek za zwłokę lub zapłatą opłaty prolongacyjnej? Złóż wniosek o umorzenie całości lub części zaległości podatkowej i sprawdź czy urząd przyzna ci taką pomoc. Zobacz, jak to zrobić. Jak załatwić sprawę? Sprawę można załatwić: podczas (...)

Prawa i obowiązki podatnika

Prawa i obowiązki podatnika

Znajomość praw i obowiązków podatnika ułatwia wywiązywanie się ze zobowiązań podatkowych oraz dostarcza informacji, czego podatnik może oczekiwać i domagać się ze strony organu podatkowego. Poniżej znajduje się opis podstawowych praw i obowiązków podatnika. Podstawowe prawa (...)

Finansowe wsparcie rodzin w nabywaniu własnego mieszkania

Finansowe wsparcie rodzin w nabywaniu własnego mieszkania

26 października 2006 r. wchodzi w życie oczekiwana ustawa z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania. Ustawa ta określa zasady stosowania dopłat do oprocentowania kredytów udzielanych na zakup lokalu mieszkalnego, budowę i zakup (...)

Poręczenie jako sposób zabezpieczenia wierzytelności

Poręczenie jako sposób zabezpieczenia wierzytelności

  Na czym polega umowa poręczenia? W umowie poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał. (np. Kowalski powinien oddać Nowakowi 1000zł, poręczyciel - osoba trzecia - zobowiązuje się oddać Nowakowi (...)

Skorzystaj z abolicji podatkowej!

Skorzystaj z abolicji podatkowej!

  Ministerstwo Finansów udostępniło podstawowe informacje na temat ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podajemy je niżej. Cel ustawy Według obowiązujących (...)

Jak małżonkowie mogą wpływać na skład majątku wspólnego w trakcie trwania wspólności?

Jak małżonkowie mogą wpływać na skład majątku wspólnego w trakcie trwania wspólności?

  Wszystkie sytuacje opisane w niniejszym artykule nie dotyczą bezpośrednio samego podziału majątku wspólnego. Mimo to, czynności takie, jak zarząd majątkiem wspólnym czy zaciąganie zobowiązań, mogą wpłynąć na kształt tego majątku - zarówno poprzez jego zwiększenie, (...)

Gdy przedsiębiorca chce skorzystać z gwarancji na sprzęt... - opinia prawna

Gdy przedsiębiorca chce skorzystać z gwarancji na sprzęt... - opinia prawna

Stan faktyczny W ramach prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej zakupiłem notebooka Maxdata od dystrybutora tej firmy Tech Data Sp. z o.o. Notebook, podczas całego czasu eksploatacji nie działał poprawnie. Wielokrotne naprawy gwarancyjne w autoryzowanych serwisach nie przyniosły rezultatu (...)

Składamy deklaracje podatkowe

Składamy deklaracje podatkowe

Rozliczenie z urzędem skarbowym – złożenie deklaracji PIT i zapłata podatk - to podstawowe obowiązki podatkowe przedsiębiorcy. Jaką deklarację PIT wybrać, jak przygotować i podpisać deklaracje podatkowe: PIT, CIT, VAT. Deklaracje papierowe czy elektroniczne Kiedy można złożyć deklarację (...)

Jakie zmiany szykują się w VAT?

Jakie zmiany szykują się w VAT?

Sejm zajmuje się rządową nowelizacją ustawy o podatku VAT. Projekt przewiduje realizację zadań w zakresie programu "Działań na rzecz racjonalności i przejrzystości finansów publicznych", w tym m.in. zmiany w zakresie odliczania podatku naliczonego oraz rozliczania podatku, długości (...)

Co zrobić, jeśli umowa o dzieło jest niewłaściwie wykonywana?

Co zrobić, jeśli umowa o dzieło jest niewłaściwie wykonywana?

Jeśli przyjmujący zamówienie się spóźnia…  Zamawiający ma prawo kontroli sposobu wykonywania umowy. Może więc oceniać rzetelność wykonawcy oraz prawdopodobieństwo dotrzymania terminu. Zgodnie z art. 635 Kodeksu cywilnego (K.c.), jeżeli przyjmujący zamówienie (...)

Skład podatkowy - jak go otworzyć?

Skład podatkowy - jak go otworzyć?

Skład podatkowy - czyli co? Skład podatkowy to miejsce określone w zezwoleniu, w którym wyroby akcyzowe są produkowane, magazynowane lub przeładowywane w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Skład podatkowy to także miejsce, do którego wymienione wyroby są wprowadzane bądź (...)

Upadłość instytucji emitujących listy zastawne lub obligacje - stan prawny na dzień 30 września 2003 r.

Upadłość instytucji emitujących listy zastawne lub obligacje - stan prawny na dzień 30 września 2003 r.

  W związku z emisją listów zastawnych na niektórych podmiotach ciąży obowiązek poddania się pewnym odrębnym przepisom w prawie upadłościowym. Instytucje emitujące listy zastawne - upadłość banku hipotecznego Podmiotem, który w prawie polskim jest uprawniony do (...)

Ustawa o Funduszu Poręczeń Unijnych

Ustawa o Funduszu Poręczeń Unijnych

W dniu 12 maja 2004 r. Prezydent podpisał ustawę o Funduszu Poręczeń Unijnych. Ustawa przewiduje utworzenie w ramach Banku Gospodarki Krajowej funduszu, z którego bank będzie udzielał gwarancji lub poręczeń spłaty kredytów lub pożyczek udzielanych przez banki, a także wykonania zobowiązań (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


----
Sprzedający nie chce wymienić wadliwego sprzętu.

Sprzedający nie chce wymienić wadliwego sprzętu.

Na jednym z serwisów aukcyjnych zakupiłem używany laptop. Sprzęt nie był tani, bowiem zapłaciłem za niego 3000 zł. Sprzedawca dał gwarancję że sprzęt jest w 100% sprawny. Niestety okazało (...)

Informacje na temat spółki z o.o.

Informacje na temat spółki z o.o.

Czy mógłbym Państwa prosić o przygotowanie dla mnie informacji dotyczących odpowiedzialności, oraz jakie korzyści przynosi półka z o.o. ? Niniejsza opinia została sporządzona na podstawie przepisów:  1) (...)

Konsekwencje wzięcia kredytu na osobę trzecią

Konsekwencje wzięcia kredytu na osobę trzecią

Mój znajomy chciałby wziąć kredyt na moją osobę. Czy grożą nam jakieś konsekwencję z tego tytułu? Należy wskazać, że sytuacja, w której jedna osoba bierze na rzecz innej osoby kredyt (...)

Spłata żyrowanej pożyczki a śmierć dłuznika

Spłata żyrowanej pożyczki a śmierć dłuznika

Ojciec zmarł. Pozostawił testament, w którym jedynym spadkobiercą ustanowił córkę. Jest już prawomocne postanowienie sądowe przyznające jej spadek po ojcu. Ojciec pozostawił niespłacone kredyty (...)

Okres rękojmi w umowie o dzieło

Okres rękojmi w umowie o dzieło

W SIWZ na wykonanie systemu telewizji użytkowej zamawiający żąda udzielenia przez wykonawcę \"gwarancji na przedmiot umowy na okres co najmniej 36 miesięcy oraz rękojmi na przedmiot umowy, co najmniej (...)

Działania poręczyciela wobec pożyczkobiorcy

Działania poręczyciela wobec pożyczkobiorcy

Kilka lat temu byłem poręczycielem pożyczki gotówkowej. Osoba, której udzieliłem poręczenia nie spłaciła swojego zobowiązania. Bank wystąpił do sądu uzyskując tytuł wykonawczy przeciwko (...)

Jak uniknąć odpowiedzialności za długi siostry?

Jak uniknąć odpowiedzialności za długi siostry?

Odkąd pamiętam z moją siostrą zawsze były problemy. Jeszcze jak mieszkała z nami we wspólnym mieszkaniu, zaciągała kredyty na swoje zachcianki. Część zobowiązań spłacała, cześć musiała (...)

Wzajemne roszczenia pomiędzy żyrantami

Wzajemne roszczenia pomiędzy żyrantami

Kobieta zaciągnęła kredyt. Poręczony on został solidarnie przez 4 żyrantów. Niestety nie udało jej się go spłacić. 3/4 spłacił jeden z żyrantów, a resztę pozostali. Czy osoba która spłaciła (...)

Zasady odpowiedzialności poręczycieli

Zasady odpowiedzialności poręczycieli

Jakie prawa przysługują poręczycielowi, który otrzymał od sądu (jako jeden z kilku) nakaz zapłaty za niesolidnego dłużnika? Jeżeli sam jestem w nie najlepszej sytuacji finansowej to kto może (...)

Poręczenie wekslowe

Poręczenie wekslowe

Czy weksel, na którym zapisano adres zamieszkania lub nr dowodu osobistego i PESEL wystawcy (poręczyciela) jest ważny? Czy można takie zapiski stosować? Czy podpis poręczyciela w postaci imienia (...)

Sprzedaż spółki z o.o z zadłużeniem.

Sprzedaż spółki z o.o z zadłużeniem.

Witam serdecznie, potrzebuję wyjaśnienia jak wygląda sprawa sprzedaży spółki z o.o która posiada zadłużenia. Rzecz jasna osoba która chce nabyć spółkę wie o wszystkich jej zadłużeniach. (...)

Definicja słów

Definicja słów "wyłudzenie, wyłudzić"

Prosimy o podanie prawniczej definicji i interpretacji słów \"wyłudzenie, wyłudzić\". Żadne przepisy prawa nie definiują wprost pojęcia „wyłudzenie\", „wyłudzić\". Co więcej, przepisy (...)

Gwarancja a rękojmia

Gwarancja a rękojmia

Czym różni się gwarancja udzielona na rzecz sprzedaną od uprawnień wynikających z rękojmi przy sprzedaży? Warto wskazać, że czym innym jest rękojmia, a czym innym gwarancja, jeśli została (...)

Żądanie od wspólnika poręczenia za zobowiązania

Żądanie od wspólnika poręczenia za zobowiązania

Spółka z o.o. ma szansę dostać korzystny kredyt na finasowanie swojej działalności. Jednak instytucja, która zamierza go udzielić, żąda, aby wszyscy wspólnicy spółki podpisali weksle in blanco. (...)

Przestępstwo wyłudzenia kredytu

Przestępstwo wyłudzenia kredytu

Na czy polega przestępstwo wyłudzenia pożyczki? art. 297 § 1 Kodeksu karnego stanowi, iż ten kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej (...)

Odpowiedzialność prezesa zarządu za długi spółki

Odpowiedzialność prezesa zarządu za długi spółki

Czy istnieją jakieś instrumenty prawne chroniące przed odpowiedzialnością za zobowiązania wobec skarbu państwa przez prezesa zarządu spółki z o.o.? Chodzi o odpowiedzialność własnym majątkiem (...)

----

PORADY PRAWNIKA

Sprzedający nie chce wymienić wadliwego sprzętu.

Sprzedający nie chce wymienić wadliwego sprzętu.

Na jednym z serwisów aukcyjnych zakupiłem używany laptop. Sprzęt nie był tani, bowiem zapłaciłem za niego 3000 zł. Sprzedawca dał gwarancję że sprzęt jest w 100% sprawny. Niestety okazało (...)

Informacje na temat spółki z o.o.

Informacje na temat spółki z o.o.

Czy mógłbym Państwa prosić o przygotowanie dla mnie informacji dotyczących odpowiedzialności, oraz jakie korzyści przynosi półka z o.o. ? Niniejsza opinia została sporządzona na podstawie przepisów:  1) (...)

Konsekwencje wzięcia kredytu na osobę trzecią

Konsekwencje wzięcia kredytu na osobę trzecią

Mój znajomy chciałby wziąć kredyt na moją osobę. Czy grożą nam jakieś konsekwencję z tego tytułu? Należy wskazać, że sytuacja, w której jedna osoba bierze na rzecz innej osoby kredyt (...)

Spłata żyrowanej pożyczki a śmierć dłuznika

Spłata żyrowanej pożyczki a śmierć dłuznika

Ojciec zmarł. Pozostawił testament, w którym jedynym spadkobiercą ustanowił córkę. Jest już prawomocne postanowienie sądowe przyznające jej spadek po ojcu. Ojciec pozostawił niespłacone kredyty (...)

Okres rękojmi w umowie o dzieło

Okres rękojmi w umowie o dzieło

W SIWZ na wykonanie systemu telewizji użytkowej zamawiający żąda udzielenia przez wykonawcę \"gwarancji na przedmiot umowy na okres co najmniej 36 miesięcy oraz rękojmi na przedmiot umowy, co najmniej (...)

Działania poręczyciela wobec pożyczkobiorcy

Działania poręczyciela wobec pożyczkobiorcy

Kilka lat temu byłem poręczycielem pożyczki gotówkowej. Osoba, której udzieliłem poręczenia nie spłaciła swojego zobowiązania. Bank wystąpił do sądu uzyskując tytuł wykonawczy przeciwko (...)

Jak uniknąć odpowiedzialności za długi siostry?

Jak uniknąć odpowiedzialności za długi siostry?

Odkąd pamiętam z moją siostrą zawsze były problemy. Jeszcze jak mieszkała z nami we wspólnym mieszkaniu, zaciągała kredyty na swoje zachcianki. Część zobowiązań spłacała, cześć musiała (...)

Wzajemne roszczenia pomiędzy żyrantami

Wzajemne roszczenia pomiędzy żyrantami

Kobieta zaciągnęła kredyt. Poręczony on został solidarnie przez 4 żyrantów. Niestety nie udało jej się go spłacić. 3/4 spłacił jeden z żyrantów, a resztę pozostali. Czy osoba która spłaciła (...)

Zasady odpowiedzialności poręczycieli

Zasady odpowiedzialności poręczycieli

Jakie prawa przysługują poręczycielowi, który otrzymał od sądu (jako jeden z kilku) nakaz zapłaty za niesolidnego dłużnika? Jeżeli sam jestem w nie najlepszej sytuacji finansowej to kto może (...)

Poręczenie wekslowe

Poręczenie wekslowe

Czy weksel, na którym zapisano adres zamieszkania lub nr dowodu osobistego i PESEL wystawcy (poręczyciela) jest ważny? Czy można takie zapiski stosować? Czy podpis poręczyciela w postaci imienia (...)

Sprzedaż spółki z o.o z zadłużeniem.

Sprzedaż spółki z o.o z zadłużeniem.

Witam serdecznie, potrzebuję wyjaśnienia jak wygląda sprawa sprzedaży spółki z o.o która posiada zadłużenia. Rzecz jasna osoba która chce nabyć spółkę wie o wszystkich jej zadłużeniach. (...)

Definicja słów

Definicja słów "wyłudzenie, wyłudzić"

Prosimy o podanie prawniczej definicji i interpretacji słów \"wyłudzenie, wyłudzić\". Żadne przepisy prawa nie definiują wprost pojęcia „wyłudzenie\", „wyłudzić\". Co więcej, przepisy (...)

Gwarancja a rękojmia

Gwarancja a rękojmia

Czym różni się gwarancja udzielona na rzecz sprzedaną od uprawnień wynikających z rękojmi przy sprzedaży? Warto wskazać, że czym innym jest rękojmia, a czym innym gwarancja, jeśli została (...)

Żądanie od wspólnika poręczenia za zobowiązania

Żądanie od wspólnika poręczenia za zobowiązania

Spółka z o.o. ma szansę dostać korzystny kredyt na finasowanie swojej działalności. Jednak instytucja, która zamierza go udzielić, żąda, aby wszyscy wspólnicy spółki podpisali weksle in blanco. (...)

Przestępstwo wyłudzenia kredytu

Przestępstwo wyłudzenia kredytu

Na czy polega przestępstwo wyłudzenia pożyczki? art. 297 § 1 Kodeksu karnego stanowi, iż ten kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej (...)

Odpowiedzialność prezesa zarządu za długi spółki

Odpowiedzialność prezesa zarządu za długi spółki

Czy istnieją jakieś instrumenty prawne chroniące przed odpowiedzialnością za zobowiązania wobec skarbu państwa przez prezesa zarządu spółki z o.o.? Chodzi o odpowiedzialność własnym majątkiem (...)

Podanie nieprawdy notariuszowi

Podanie nieprawdy notariuszowi

Na prośbę kolegi, z którym znamy się od lat, zgodziłem się na przepisanie na mnie nieruchomości położonej niedaleko X. Koledze groził komornik zajęciem majątku z powodu poręczenia, którego (...)

Opłata przy reklamacji z tytułu gwarancji

Opłata przy reklamacji z tytułu gwarancji

Prowadzimy serwis sprzętu komputerowego. Klient przysłał do nas komputer z żądaniem jego naprawy w ramach gwarancji. Po rozkręceniu komputera i wykonaniu diagnozy stwierdziliśmy, że sprzęt jest (...)

VAT od wyposażenia biurowego

VAT od wyposażenia biurowego

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 2 miesiące, VAT-owiec. Czy można prosić o zwrot VAT lub jego przeniesienie od zakupionych materiałów biurowych niebędących środkiem trwałym (...)

Zwrot VAT

Zwrot VAT

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 2 miesiące, VAT-owiec. Czy można prosić o zwrot VAT od zakupionego środka trwałego, jeżeli firma nie uzyskała jeszcze przychodów (brak VAT (...)

Zabezpieczenie umowy pożyczki

Zabezpieczenie umowy pożyczki

1) Czy notariusz może odebrać oświadczenie w trybie art. 777 par.1 pkt 4 lub 5 od małżonka dłużnika z tytułu umowy pożyczki? Przepis mówi o DŁUŻNIKU. Czy można uznać, że małżonek dłużnika (...)

Forma wniesienia wadium

Forma wniesienia wadium

Czy wadium wniesione w innej formie niż pieniądz oferent ma obowiązek złożyć w formie oryginału, razem z ofertą, czy może być to kopia oryginału? Jeżeli dopuszczalna jest kopia to czy oferent (...)

Zabezpieczenie rzeczowe i osobiste

Zabezpieczenie rzeczowe i osobiste

Jakie są rodzaje zabezpieczeń długu rzeczowe, a jakie osobiste. Czy w przypadku jeśli dług zabezpieczony jest tylko rzeczowo, zbycie przedmiotu zwalnia od odpowiedzialności za dług? Zabezpieczenie (...)

Pełnomocnik świadkiem

Pełnomocnik świadkiem

Mam adwokata, który jest moim pełnomocnikiem w sprawie cywilnej. Mój adwokat nie może pojechać do odległego o kilkaset kilometrów miasta, gdzie będzie przesłuchiwany mój świadek w ramach pomocy (...)

Kurator spółki jako pracodawca

Kurator spółki jako pracodawca

Nie bardzo rozumiem sformułowanie, wydaje się, cyt.: \" Naszym zdaniem wydaje się, że kurator pełni rolę osoby wykonującej pewne czynności za pracodawcę a zatem może być podmiotem tego rodzaju (...)

Odpowiedzialność za zobowiązania spółki z o.o.

Odpowiedzialność za zobowiązania spółki z o.o.

Spółka z o.o. nie ogłosiła upadłości ani likwidacji a straciła płynność finansową, jak w takiej sytuacji będzie wyglądała likwidacja takiej firmy. Firma ma dług w stosunku do jednego klienta (...)

Kto powinien podpisać umowę najmu

Kto powinien podpisać umowę najmu

Wspólnik - członek zarządu spółki z o.o. chce wynająć na potrzeby działalności spółki lokal będący jego własnością. Kto powinien podpisać umowę aby umowa wynajmu była prawnie wiążąca? (...)

Niewykonanie obowiązków gwaranta

Niewykonanie obowiązków gwaranta

Wyznaczyłem dostawcy regałów w archiwum ostateczny termin usunięcia usterki w ramach gwarancji (list polecony za potwierdzeniem odbioru) - z jego strony brak odzewu, usterka po ponad miesiącu od zawiadomienia (...)

Zajęcie mienia na poczet długu nie wymeldowanego

Zajęcie mienia na poczet długu nie wymeldowanego

W jaki sposób mogę wymeldować z domu, którego jestem jedynym właścicielem, osobę, która nie mieszka w moim domu od 1997 roku i nie znam jej miejsca obecnego pobytu? Sprawa jest o tyle poważna, (...)

Wykonywanie gwarancji po zamknięciu firmy

Wykonywanie gwarancji po zamknięciu firmy

Prowadziłem działalność gospodarczą polegająca na montażu instalacji kominkowych. Zaprzestałem prowadzenie działalności całkowicie wyrejestrowując tą działalność w urzędzie gminy. Urządzenia, (...)

FORUM PRAWNE

Jak długo w BIK

Jak długo w BIK Wzięłam kredyt w SKOKu dla znajomych, nie spłacili 3 ostatnich rat ( w sumie 380 zł)- spłaciłam je sama ale znalazłam się nawindykacji i "czrnej liście w BIK Jestem tam już (...)

OJCIEC PŁACI ALIMENTY,A MATKA JAKIE MA OBOWIĄZKI?

OJCIEC PŁACI ALIMENTY,A MATKA JAKIE MA OBOWIĄZKI? Kto ustala w jakiej kwocie ,czy w jakim stopniu to matka opiekujaca sie dzieckiem ma łożyć na nie?Czy mozna wystapić o określenie takiego minimum?Czy (...)

alimenty dla pełnoletniego uczącego się dziecka

alimenty dla pełnoletniego uczącego się dziecka Tydzień temu otrzymałam rozwód bez orzekania o winie. Rozwodem zajmowałam się sama bo nie mam pieniędzy na adwokata, dlatego też zwracam się z (...)

Podwyższenie alimentów

Podwyższenie alimentów Wyczytałam, że o podwyższenie alimentów mogę starać się po roku od uprawomocnienia się wyroku. Czy to prawda? Pomóżcie. (madzia) Otrzymuje z Funduszu Alimentacyjnego (...)

Kiedy można żądać alimentów od dziadków?

Kiedy można żądać alimentów od dziadków? Były mąż nie płaci alimentów. Komornik stwierdził, ze dług jest nieściagalny (nie pracuje, złożył oświadczenie, że nic nie ma). Prawda (...)

POMOCY !! Bank wypowiedział mi umowę kredytu

POMOCY !! Bank wypowiedział mi umowę kredytu Zaczne od początku. Miałam linie kredytową w PKO BP na 6.000 zł. Rok temu przeprowadziłam sie do innego miasta i na konto w banku nie było żadnych (...)

Kiedy przedawni się kredyt?

Kiedy przedawni się kredyt? Sprawa jest tego typu - kredyt był wzięty w 98 roku, poczatkowo był spłacany regularnie potem nastapiły problemy. Kwota kredytu 3400. Spłacone 1500 kapitału. miałbyć (...)

zachowek

zachowek Mam pytanie i bardzo prosze o odpowiedz. Moj maz z pierwszego malzenstwa ma dwie corki i jest pozbawiony praw rodzicielskich . My wspolnie nie mamy potomstwa, ale w perspektywie czasu nasz wspolny (...)

zaległe alimenty - jak je wyegzekwować

zaległe alimenty - jak je wyegzekwować W 2000r. sąd zasądził od męża alimenty na dzieci. Nigdy dobrowolnie nie zapłacił ani złotówki. Komornik nie mógł ściągać alimentów, bo mąż był (...)

Rozwód kościelny

Rozwód kościelny Czy ktoś może mi udzielić informacji, jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać rozwód kościelny? (ada) Prawdę mówiąc jeszcze nie konsultowałem prawa kanonicznego, ale intuicja (...)

Pozbawienie praw rodzicielskich ojca pomóżcie

Pozbawienie praw rodzicielskich ojca pomóżcie Czy jest możliwość pozbawienia ojca praw rodzicielskich i żeby także płacił alimenty. Proponował mi bym usuęła ciążę i wogóle nie interesował (...)

Czy moge pracowac i pobierac alimenty?

Czy moge pracowac i pobierac alimenty? Mam 20 lat i studiuje zaocznie. pobieram od ojca alimenty w wysokosci 500 zl ktore wyplaca mi ZUS. czy bylaby mozliwosc znalezienia jakiejs dodatkowej pracy aby nie (...)

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce Wysokie ODSZKODOWANIA (do 10 lat wstecz) za bezumowne korzystanie z mienia, czyli zajęcia terenu pod sieci energetyczne (np. przewody biegnące (...)

Spółka cywilna

Spółka cywilna Czy i dlaczego odpowiedzialność solidarna wspólników w spółce cywilnej jest obligatoryjna i czy w drodze umowy między wspólnikami można wyłączyć solidarność. Czekam na solidne (...)

NIELETNI, a odpowiedzialność karna.

NIELETNI, a odpowiedzialność karna. WITAM SERDECZNIE! Jak wygląda sprawa odpowiedzialności karnej osoby która ma 16 lat, i jest oskarżona o użycie siły w stosunku do innej osoby i pobicie-lekkie. Prosze (...)

osoba nieletnia i odpowiedzialność karna

osoba nieletnia i odpowiedzialność karna Osoba w wieku 17 lat popełniła przestępstwo. Chodzi o pobicie, wymuszenie i kradzież-zabranie portfela, komórki, sprzętu elektronicznego do odtwarzania (...)

O sile wsparcia żywieniowego chorych na raka leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze cymetydyna disulfiram

O sile wsparcia żywieniowego chorych na raka leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze cymetydyna disulfiram Zastosowanie żywienia medycznego na wczesnym etapie choroby nowotworowej u pacjentów niedożywionych (...)

pozew o podwyższenie alimentów a nowa rodzina

pozew o podwyższenie alimentów a nowa rodzina Witam Parę dni temu mąż dostał pozwe o podwyzszenie alimentów z 500zl do 1500zl. Maż ma 3,5 letnią córkę z byłą żoną, na która (...)

Kochanek i rozwód, a może sepracja?A może nic?

Kochanek i rozwód, a może sepracja?A może nic? moj facet ma zone.Zyjemy ze soba od 3 lat, od 2 on z nia nie sypia i chce sie rozwiesc choc generalnie nic w tym kierunku nie zrobil bo jak twierdzi bedzie (...)

Urlop dla nauczycieli dla poratowania zdrowia

Urlop dla nauczycieli dla poratowania zdrowia Jestem nauczycielką i chciałabym skorzystać z przysługującego mi urlopu dla poratowania zdrowia, ale dopiero od września, czyli od początku przyszłego (...)

Porady prawne