Nienależne świadczenie 500+ trzeba zwrócić do ZUS

Nienależne świadczenie 500+ trzeba zwrócić do ZUS

Utrata prawa do świadczenia wychowawczego 500+

Jeśli obywatel Ukrainy, który przybył do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, wyjedzie z Polski na dłużej niż miesiąc, utraci prawo do legalnego pobytu w Polsce, a tym samym prawo do świadczenia wychowawczego 500+.

W takim przypadku świadczenie wychowawcze 500+ nie przysługuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym osoba wyjechała z Polski. Jeśli jednak zostało wypłacone za miesiąc następujący po miesiącu, w którym osoba wyjechała z Polski, jest ono nienależne i trzeba je zwrócić.

Porady prawne

Jak zwrócić świadczenie?

Świadczenie należy zwrócić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na numer rachunku bankowego: 82 1020 5604 0000 0102 8996 3017. 

Gdy przelew jest realizowany z zagranicznego rachunku bankowego, np. z ukraińskiego, przed numerem rachunku należy wstawić PL (czyli PL 82 1020 5604 0000 0102 8996 3017). W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko świadczeniobiorcy, numer sprawy oraz dopisek: 500.

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika