Obniżka podatku od wydobycia miedzi i srebra

Nowelizacja przepisów obniża o 15% stawki podatku od wydobycia miedzi i srebra poprzez zmniejszenie współczynników przyjmowanych do obliczania stawki podatku od ich wydobycia. Bez zmian pozostaną maksymalne i minimalne stawki podatku. Największym płatnikiem tego podatku jest KGHM Polska Miedź.

Co przewiduje ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin? 

Ustawa wprowadza zmiany, polegające na obniżeniu stawek podatku od wydobycia niektórych kopalin poprzez zmniejszenie współczynników przyjmowanych do obliczania stawki podatku od wydobycia miedzi i od wydobycia srebra.

Porady prawne

Nowelizacja przewiduje zmianę przepisów art. 7 ust. 2 - 5 ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin. Jeśli cena miedzi, zaktualizowana obwieszczeniem ministra finansów, wydanym na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin, przekracza 15 000 zł za tonę, współczynnik ten wynosi: 0,85. W przypadku, gdy cena ta jest niższa niż 15 000 zł za tonę, współczynnik jest równy 0,374. W odniesieniu do podatku od wydobycia srebra, jeśli cena wskazana w obwieszczeniu ministra finansów, przekracza równowartość 1 200 zł za kilogram, współczynnik – tak jak w przypadku wydobycia miedzi – wynosi 0,85. W sytuacji, gdy cena ta, nie  przewyższa 1 200 zł za kilogram – współczynnik został obniżony do 0,638.

Kiedy zmiany wejdą w życie?

Ustawa wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne