Ochrona przedemerytalna pracowników

Art. 39 kodeksu pracy ustanawia zakaz wypowiadania umów o pracę pracownikom, którym brakuje nie więcej niż 2 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.

W doktrynie zaistniał na temat interpretacji tego przepisu spór, co do zakresu jego stosowania. Sprawa dotyczyła pytania, czy okres ochronny dotyczy również pracownika, któremu brakuje 2 lata do osiągnięcia wieku, w którym przeszedłby on na tzw. wcześniejszą emeryturę.

W Wyroku z dnia 28 marca 2002 r Sąd Najwyższy - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - zawarł tezę, że okres ochronny rozciąga sie również na pracownika, któremu brakuje 2 lata do osiągnięcia wieku uprawniającego do przejścia na tzw. wcześniejszą emeryturę. SN orzekł, iż:


Przewidziany w art. 39 kp zakaz wypowiedzenia umowy o pracę obejmuje również pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, którym brakuje nie więcej niż 2 lata do osiągnięcia ustawowo obniżonego wieku emerytalnego dla tej kategorii pracowników, jeżeli dalszy okres zatrudnienia umożliwia im uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem niższego wieku emerytalnego.

Porady prawne


Wyrok SN - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, sygn. I PKN 141/2001

Porady prawne
Tagi: 

Potrzebujesz porady prawnej?