PIT 2013. Kogo firma wyręczy w rozliczeniu PIT?

22.12.2013

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Mija termin dla pracowników, którzy nie chcą rozliczać podatków samodzielnie. Wystarczy złożyć oświadczenie.

Obowiązek rozliczenia zarobków spoczywa na każdym, kto osiągnął dochód. Nie oznacza to jednak, że sami musimy przedzierać się przez formularze podatkowe i obliczać, co i w jakiej rubryce wpisać.

Twoje dochody roczne może rozliczyć również pracodawca. Aby skorzystać z takiej możliwości, należy złożyć u niego oświadczenie PIT-12 w terminie, który wskazuje ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W jednym z artykułów tego dokumentu czytamy, że trzeba to zrobić przed dniem 10 stycznia, a oświadczenie ma być sporządzone według ustalonego wzoru.

Porady prawne

- Oznacza to, że ostateczny termin na złożenie oświadczenia mija dnia 9 stycznia – wyjaśnia  resort finansów.

Musimy pamiętać, że firma złoży za nas deklarację podatkową tylko wtedy, gdy spełnimy kilka warunków.

Szef złoży za nas PIT, jeśli:

- dostarczymy pracodawcy oświadczenie PIT-12 w ustawowym terminie,  
- w roku 2013 nie byliśmy zatrudnieni w innym miejscu, z którego uzyskaliśmy dochody,
- nie zamierzamy rozliczyć dochodów na zasadach preferencyjnych, np. z małżonkiem lub z samotnie wychowywanym dzieckiem,
- nie planujemy odliczać w PIT ulg podatkowych, np. rehabilitacyjnej czy za korzystanie z Internetu.

Spełniając powyższe warunki nie będziemy musieli samodzielnie wypełniać zeznania rocznego PIT-36 lub PIT-37. Firma rozliczy nasze dochody sama, wypełniając formularz PIT-40. Na złożenie tej deklaracji w urzędzie skarbowym zakład pracy ma czas do końca lutego 2014 roku. W tym samym terminie szef powinien przekazać to rozliczenie pracownikowi.

Niektóre osoby będą jednak zobowiązane – oprócz tego, że rozliczy je pracodawca – złożyć odrębne zeznanie podatkowe. Dotyczy to pracowników, którzy oprócz dochodów z pracy osiągnęli je z: odpłatnego zbycia nieruchomości praw majątkowych, kapitałów pieniężnych, działalności gospodarczej opodatkowanej jednolitą stawką 19 proc. lub przychody opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Oświadczenie PIT-12 nie jest ostateczne

Musimy też pamiętać, że nawet wtedy, gdy skorzystamy z rozliczenia przez pracodawcę, nie pozbawimy się prawa do złożenia zeznania według ogólnie obowiązujących zasad.

PIT-12 nie jest bowiem ostateczną deklaracją rozliczenia. Jeśli po otrzymaniu z zakładu pracy PIT-40 stwierdzimy, że chcemy jednak samodzielnie wypełnić zeznanie podatkowe, to otrzymany od pracodawcy druk możemy potraktować jako informację PIT-11 (o uzyskanych przez podatnika przychodach za dany rok podatkowy) i samodzielnie wypełnić PIT-36 lub PIT-37.

Dotyczy to np. sytuacji, gdy pomimo złożenia oświadczenia zdecydujemy się skorzystać z ulg podatkowych i preferencji lub przekazać 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne