Po co nam zespół do przeciwdziałania propagowaniu faszyzmu?

Premier podpisał zarządzenie powołujące Zespół ds. m.in. Przeciwdziałania Propagowaniu Faszyzmu

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie powołujące Międzyresortowy Zespół do Spraw Przeciwdziałania Propagowaniu Faszyzmu i innych Ustrojów Totalitarnych oraz Przestępstwom Inspirowanym Nienawiścią na tle Różnic Narodowościowych, Etnicznych, Rasowych, Wyznaniowych albo ze względu na Bezwyznaniowość. Z prośbą o powołanie takiego zespołu zwrócił się do premiera minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński w konsekwencji wystąpienia w Sejmie 25 stycznia br. Minister ten potępia bowiem wszelkie przejawy przestępstw wynikających z nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych czy wyznaniowych.

 

Prace Zespołu będą się toczyć niezależnie od pracy poszczególnych prokuratur czy sądów. Premier podkreślił jednak, że działania podjęte przez Zespół będą miały charakter międzyresortowy.

Dla Zespołu istotne będą wskazania Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Sprawiedliwości, Prokuratora Krajowego, Policji i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W skład Zespołu wejdą bowiem przedstawiciele m.in. MSWiA, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Prokuratora Krajowego. Według zarządzenia, w pracach Zespołu mogą brać udział również przedstawiciele organizacji pozarządowych, które zajmują się ochroną praw człowieka. Na posiedzenia Zespołu będą więc zapraszani też przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Czym zajmie się nowy zespół?

Celem działania Zespołu ma być wypracowanie założeń zmian obowiązujących przepisów, które pozwolą na skuteczniejszą walkę z przestępstwami polegającymi na publicznym propagowaniu faszyzmu i innych ustrojów totalitarnych oraz nawoływaniu do nienawiści. Zespół będzie zatem wypracowywał propozycje zmian przepisów, tak aby służby i instytucje miały jeszcze lepsze narzędzia do walki z przestępstwami polegającymi na publicznym propagowaniu faszyzmu i innych ustrojów totalitarnych oraz nawoływaniu do nienawiści.

Pierwsze posiedzenie Zespołu odbędzie się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, po najbliższym Posiedzeniu Rady Ministrów, czyli 27 lutego br.

 

 

 

 

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Pozbawienie dachu nad głową.

3.7.2018 przez: 1996ola

mandat za brak biletu w tramwaju

16.4.2018 przez: gregory3335