Co dalej z podatkiem od sprzedaży detalicznej?

Komisja Europejska (KE) złożyła odwołanie od korzystnego dla Polski wyroku Sądu UE w sprawie podatku od sprzedaży detalicznej (tzw. podatku handlowego). Wcześniej Sąd UE w wyroku z 16 maja 2019 r. podzielił stanowisko Polski co do wprowadzenia takiego podatku i uznał, że nie stanowi on pomocy państwa.

Odwołanie KE od decyzji Sądu UE ws. podatku od sprzedaży detalicznej

Komisja Europejska, składając odwołanie od decyzji Sądu I Instancji, wykorzystała uprawnienia procesowe, które przysługują stronom postępowania przed sądami unijnymi.

Porady prawne

Polska, respektując uprawniania Komisji, po otrzymaniu i dokładnym przeanalizowaniu treści odwołania, podejmie odpowiednie działania, które są przewidziane w postępowaniu przed Trybunałem Sprawiedliwości UE. 

Orzeczenie Sądu UE 

Postępowanie przed Sądem UE w połączonych sprawach sygn. T-836/16 i T-624/17 – zakończone wygraną naszego kraju – było prowadzone w związku ze skargami Polski na decyzje KE z 19 września 2016 r. i 30 czerwca 2017 r. Komisja uznała w nich, że podatek od sprzedaży detalicznej stanowi pomoc państwa i nakazała zawieszenie jego stosowania. Sąd UE w wyroku 16 maja 2019 r. całkowicie podzielił stanowisko Polski, stwierdził nieważność obu decyzji KE i orzekł, że podatek od sprzedaży detalicznej nie stanowi pomocy państwa.

 

 

 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne