Podpisanie porozumienia w sprawie Instrumentu Finansowego LIFE+

10.9.2008

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Podpisanie porozumienia w sprawie Instrumentu Finansowego LIFE+ 
oraz konferencja prasowa z udziałem Prof. Macieja Nowickiego, Ministra Środowiska i Jana Rączki, Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

(5 września 2008 r., o godz. 9.00,  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska  3A, Warszawa) 

Z dniem podpisania Porozumienia NFOŚiGW stanie się Krajową Instytucją Wdrażającą Instrument Finansowy LIFE+ w Polsce i będzie pełnić funkcję Krajowego Punktu Kontaktowego dla wszystkich komponentów LIFE+.  W praktyce oznacza to bieżącą współpracę z wnioskodawcami, m.in. poprzez konsultacje przy przygotowywaniu wniosków, przeprowadzanie naboru wniosków o dofinansowanie z LIFE+ oraz ich przekazywanie do Komisji Europejskiej. 

Podpisanie dokumentu poprzedzą wystąpienia prof.  Macieja Nowickiego i  Jana Rączki oraz  emisja filmu Life dla Europy. Po części oficjalnej odbędzie się konferencja prasowa.

Dziennikarzy i przedstawicieli redakcji zapraszamy do udziału w spotkaniu. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie obecności dzisiaj (4.09.08 r. ), do godz. 15.00, pod numerem telefonu: tel. 660 400 420 (Rzecznik Prasowy NFOŚiGW, Witold Maziarz).
 

LIFE+ jest jedynym instrumentem finansowym Unii Europejskiej koncentrującym się wyłącznie na współfinansowaniu projektów w dziedzinie ochrony środowiska. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja polityki ochrony środowiska oraz identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących ochrony przyrody.

LIFE+ składa się z trzech komponentów, w ramach  których współfinansowane są projekty w zakresie:

  • wdrażania dyrektywy Ptasiej i dyrektywy Siedliskowej, w tym ochrony priorytetowych siedlisk i gatunków 
  • ochrony środowiska, zapobiegania zmianom klimatycznym, innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie ochrony zdrowia i polepszania jakości życia oraz wdrażania polityki zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych i gospodarki odpadami 
  • działań informacyjnych i komunikacyjnych, kampanii na rzecz zwiększania świadomości ekologicznej w społeczeństwie, w tym kampanie na temat zapobiegania pożarom lasów oraz wymiany najlepszych doświadczeń i praktyk
Program LIFE+ zapewnia wsparcie finansowe w średniej wysokości 50% wartości projektu. Nabór wniosków ogłaszany jest raz do roku przez Komisję Europejską.

Więcej informacji na temat LIFE + znajduje się na stronie internetowej:
http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/Fundusze_UE/LIFE/default-page.psml
 

Opr.
Anna Jadaś

Źródło: www.mos.gov.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne