Pomoc publiczna z funduszy UE na nowych zasadach

4.4.2020

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Dwa projekty rozporządzeń Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, które umożliwią wsparcie firm z funduszy unijnych na specjalnych, antykryzysowych zasadach, trafiły w środę do Komisji Europejskiej.

Porady prawne

Dwa projekty 

Chodzi o:

  1. projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19;
  2. projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.
- "Żeby oba rozporządzenia mogły zostać wydane ich treść musi być uzgodniona z Komisją Europejską. Komisja poluzowała nieco zasady pomocy publicznej, żeby walczyć z gospodarczymi skutkami pandemii koronawirusa, ale każde państwo członkowskie musi mieć do tego podstawę w prawie krajowym. Te rozporządzenia, które przygotowaliśmy w ekspresowym tempie, to właśnie taka podstawa" – wyjaśniła minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. 

Po uzgodnieniach z Komisją i publikacji w Dzienniku Ustaw, rozporządzenia umożliwią udzielanie przedsiębiorcom wsparcia z funduszy unijnych w formie dotacji, pomocy zwrotnej, pożyczek i gwarancji/poręczeń na nowych, antykryzysowych zasadach.

Na czym polegają te nowe zasady?

Przykładowo:

  • przedsiębiorcy będą mogli wykorzystać fundusze europejskie nie tylko na cele inwestycyjne, ale również na kapitał obrotowy, czyli na bieżące działanie przedsiębiorstwa,
  • pomoc będą mogli otrzymać również przedsiębiorcy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji w związku z wystąpieniem pandemii, co jest odstępstwem od ogólnego zakazu udzielania wsparcia unijnego przedsiębiorstwom w trudnej sytuacji,
  • wzrasta maksymalna kwota pomocy możliwej do uzyskania w formie dotacji – teraz będzie to nawet 800 tysięcy euro na jednego przedsiębiorcę, a do tej pory było to 200 tysięcy euro.

Rozporządzenia stwarzają ramy prawne do uruchomienia pomocy na nowych zasadach. Decyzja należy za każdym razem do instytucji zarządzającej danym programem.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne