Potrzebne wspólne przepisy dla aukcji internetowych

25.7.2008

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Najwyższy czas na globalną zmianę przepisów dotyczących odpowiedzialności organizatorów aukcji internetowych za naruszenia własności intelektualnej i dopasowanie ich do realiów współczesnej techniki i gospodarki - dowodzi Katarzyna Lasota, doktor prawa, White & Case.

Przepisy powinny być ujednolicone, aby uniknąć tzw. forum shopping ze strony organizatorów aukcji polegającej na tym, że na swoje siedziby i miejsca wykonywania działalności będą wybierać jurysdykcje o najbardziej liberalnych regulacjach dotyczących tej odpowiedzialności, omijając te, w których jest ona dla nich dotkliwa lub niejasno uregulowana, co doprowadzi do pokrzywdzenia konsumentów tam mieszkających.

Porady prawne

(...)Odnosząc te przepisy do odpowiedzialności organizatorów aukcji internetowych, należałoby jasno stwierdzić, że nie ponoszą oni odpowiedzialności za to, iż użytkownicy korzystający z ich usług oferują do sprzedaży podrobione towary tak długo, jak nie wiedzą oni o ich bezprawnych charakterze, a gdy się o tym dowiedzą, to niezwłocznie uniemożliwią do nich dostęp.

(...)Ponieważ organizatorzy aukcji internetowych prowadzą je w celu uzyskania dochodu, który jest z reguły obliczany jako procent z ceny uzyskanej w danej aukcji, można twierdzić, że organizator uczestniczy w sprzedaży, skoro czerpie z niej zyski. Stąd organizatorom aukcji zależy na jak największej liczbie dokonywanych transakcji. Dlatego właściciele praw wyłącznych do znaków towarowych podrabianych w Internecie zaczęli wywodzić powództwa także w stosunku do organizatorów aukcji internetowych.

Niemiecki Bundesgerichtshof (BGH) – odpowiednik polskiego Sądu Najwyższego – w 2004 r. w sprawie Rolex v. Ricardo.de orzekł, że opisane przepisy wyłączają co prawda wobec organizatorów aukcji internetowych roszczenia odszkodowawcze, ale ten „przywilej” nie dotyczy roszczeń o zaniechanie. Oznacza to, że wywodzący powództwo o zaniechanie będzie musiał udowodnić, iż organizator aukcji internetowych ma pozytywną wiedzę o naruszeniach prawa własności intelektualnej dokonywanych na jego platformie. Udowodnić to może tylko w ten sposób, że go sam o tym zawiadomi. 

Rzeczpospolita 25.07.2008 r.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne