Projekt bezpłatnej pomocy prawnej nadal jest wadliwy

19.12.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Kolejnej wersji projektu ustawy dotyczącej udzielania pomocy prawnej najuboższym nie można wystawić dobrej oceny - dowodzi opiekun Studenckiej Poradni Prawnej działającej na WPiA Uniwersytetu Szczecińskiego, asystent w Katedrze Prawa Konstytucyjnego i Integracji Europejskiej, aplikant radcowski OIPR w Szczecinie

(...)Według tej wersji projektu nieodpłatna pomoc prawna ma oznaczać udzielanie świadczeń osobom ubogim przez podmioty wyłaniane w konkursie ofert, czyli zakontraktowanie usług prawnych finansowanych z budżetu państwa.

(...)Pomoc prawna ma objąć tylko etap przedsądowy (uprzednio tzw. pomoc podstawowa), co niewątpliwie ograniczy napływ do sądów bezzasadnych powództw. Rezygnuje się jednak z tzw. kwalifikowanej pomocy prawnej (zastępstwo procesowe), co wydaje się nieuzasadnione, zwłaszcza gdy podmiotem świadczącym pomoc ma być profesjonalny pełnomocnik lub podmiot zatrudniający go bądź współpracujący z nim. Oznacza to utrzymanie systemu pomocy prawnej udzielanej przez pełnomocników z urzędu.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne