Dokumenty rządowe przyjęte przez Radę Ministrów w trybie obiegowym w dniach 14-18 grudnia 2020 r.

Tryb obiegowy

Rada Ministrów podejmuje decyzje na posiedzeniach w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ale pracuje także w trybie obiegowym. Dzięki temu może korespondencyjnie przyjmować wiele dokumentów, np. projektów ustaw, rozporządzeń, uchwał czy programów.

W tygodniu 14-18 grudnia 2020 r. przyjęto w ten sposób 9 dokumentów.

Porady prawne

Jakie dokumenty przyjęto w tzm trzbie w dniach 14-18 grudnia 2020 r.?

 
  1. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie materiałów budowlanych, w przypadku których oznacza się stężenie promieniotwórcze izotopów promieniotwórczych potasu K-40, radu Ra-226 i toru Th-232, wymagań dotyczących dokonywania tych oznaczeń oraz wartości wskaźnika stężenia promieniotwórczego, o której przekroczeniu informuje się właściwe organy (RC4). Przyjęto: 17-12-2020.
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (RD174). Przyjęto: 15-12-2020.
  3. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie nadania Instytutowi Ogrodnictwa w Skierniewicach statusu państwowego instytutu badawczego (RD265). Przyjęto: 18-12-2020.
  4. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2021 r. (RD173). Przyjęto: 16-12-2020.
  5. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie utworzenia Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz zniesienia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przyjęto: 17-12-2020.
  6. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2021 r. (RD249). Przyjęto: 18-12-2020.
  7. Uchwała Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego (ID11). Przyjęto: 14-12-2020.
  8. Uchwała Rady Ministrów w sprawie przyjęcia projektu zmiany Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014–2020 (IC5). Przyjęto: 14-12-2020.
  9. Uchwała Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Programu wymiany 48 silników i 19 przekładni głównych w latach 2021-2025 w śmigłowcach Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym (ID98). Przyjęto: 18-12-2020.
Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika