Reforma planowania przestrzennego w konsultacjach

16.2.2021

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

W artykule znajdziesz:

Trwają prekonsultacje założeń reformy planowania przestrzennego – dokumentu, który poprawi jakość przestrzeni oraz podniesie komfort życia mieszkańców Polski. W dniach 15-17 lutego 2021 r. odbywają się konsultacyjne spotkania online z gronem ekspertów i praktyków zaangażowanych w planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Podczas spotkań zostaną omówione propozycje przekazane przez przedstawicieli samorządów, sektora prywatnego, a także ekspertów i badaczy zajmujących się tematyką urbanistyki, planowania przestrzennego i architektury oraz przedstawicieli ruchów miejskich i organizacji pozarządowych.

Porady prawne

Cele reformy

- "Musimy zmierzyć się z czekającymi nas wyzwaniami – starzeniem się społeczeństwa, dążeniem do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Jednocześnie obserwujemy, że obecny system nie zapewnia odpowiednich mechanizmów zabezpieczających przed rozlewaniem się zabudowy. Odpowiedzią na te problemy mogą być dobrze zaplanowane miasta, zapewniające mieszkańcom dostęp do niezbędnej infrastruktury i usług" - mówiła podczas spotkania Anna Kornecka, wiceminister rozwoju, pracy i technologii.

Głównym celem reformy jest uproszczenie i uregulowanie systemu planowania przestrzennego oraz dostosowanie go do zmieniającego się otoczenia. Nacisk zostanie położony na kwestie związane z dostępnością przestrzeni, adaptacją do zmian klimatu czy bezpieczeństwem. Reforma będzie również odpowiedzią na problemy z jakimi mierzą się współczesne miasta - suburbanizacja, rozlewanie zabudowy czy miejskie wyspy ciepła. Nowe założenia pozwolą też na zwiększenie aktywności społeczeństwa. Przyczynią się do tego, że procedury będą bardziej przejrzyste i inkluzywne. 

Założenia reformy

Reforma zakłada wprowadzenie nowego, dwustopniowego systemu planowania przestrzennego. Jego podstawą będzie plan ogólny – akt prawa miejscowego obejmujący zasięgiem cały obszar gminy oraz wyznaczający ramowe założenia zagospodarowania przestrzeni. Konkretne przeznaczenie terenów będzie wskazywane na podstawie planu zabudowy, Zintegrowanego Projektu Inwestycyjnego lub decyzji lokalizacyjnej.

Opracowane zostaną też standardy urbanistyczne gwarantujące mieszkańcom dostęp do odpowiedniej infrastruktury i niezbędnych usług. Będą one stanowiły mechanizm ograniczający wydawanie decyzji lokalizacyjnych dla terenów niedostosowanych do potrzeb przyszłych mieszkańców.  

Współpraca z gronem ekspertów i praktyków z pewnością pozwoli na wypracowanie założeń reformy.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne