Samochody służbowe do celów prywatnych - zmiany PIT w 2015 roku

Zmieniły się zasady rozliczania podatku z tytułu samochodów służbowych użytkowanych przez pracowników do celów prywatnych. Od 2015 wartość przychodu określa ryczałt.

Nowe, jaśniejsze przepisy

Wysokość i zasady ustalania przychodu u pracownika z korzystania z aut służbowych do celów prywatnych były dotychczas przyczyną wielu wątpliwości. Od tego roku zasady stały się prostsze. Wszystko dzięki art. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz. U. Poz. 1662).

Porady prawne

Według ustawy o podatku od osób fizycznych otrzymane lub pozostawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne, a także wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń, są przychodami. Zatem w sytuacji, gdy pracownik ma możliwość nieodpłatnego lub częściowo odpłatnego korzystania z samochodu służbowego prywatnie, u pracownika powstaje przychód.

Wartość nieodpłatnych świadczeń polegających na udostępnieniu samochodu do celów prywatnych ustala się według cen stosowanych wobec innych odbiorców (jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia), według cen zakupu (jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi zakupione) bądź na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy i praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Choć istnieją zasady ustalania wartości takiego świadczenia, podatnicy często mieli wątpliwości co do prawidłowego sposobu rozliczania się z urzędem skarbowym oraz zwracali uwagę na brak jasnych i precyzyjnych przepisów, które narażały ich na ryzyko podatkowe. Przedsiębiorcy nie wiedzieli też, jak rozliczać się w sytuacji, gdy samochód służy pracownikowi jedynie do dojazdów do pracy.

Od 1 stycznia wprowadzono więc nowe zasady. Obowiązują one pracowników zatrudnionych na umowę o pracę.

Dwa warianty wysokości podatku

Zgodnie z nowymi zasadami wartość pieniężną przychodu (nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych) ustala się w wysokości:

  • 250 zł miesięcznie dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3 – przy stawce podatkowej 18% oznacza to 45 zł podatku / mc,
  • 400 zł miesięcznie dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3 – oznacza to 72 zł podatku / mc.

Jeśli pracownik korzystał z samochodu służbowego do celów prywatnych jedynie przez część miesiąca, wartość świadczenia ustalana będzie za każdy dzień wykorzystywania samochodu w wysokości 1/30 z kwot 250 lub 400 zł.

W związku z częściową odpłatnością ze strony pracownika za możliwość korzystania z auta służbowego prywatnie, przychodem pracownika jest różnica między kwotą określaną według powyższych zasad, a odpłatnością ponoszoną przez pracownika. Innymi słowy, jeśli pracownik opłaca ryczałt 250 zł za korzystania z auta służbowego o pojemności silnika 2000 cm 3, to wartość świadczenia ustala się w kwocie 150 zł/m-c.

Problem kosztów eksploatacyjnych

Nowe przepisy regulują przychód z tytułu używania auta przez pracownika do celów prywatnych. Zgodnie z nimi korzystanie z samochodu do takich celów powoduje, że auto nie służy w 100% prowadzeniu działalności, a zatem nie jest w całości wykorzystywane do osiągania przychodu lub zabezpieczenia źródła przychodu. Przepisy nie określają jednak, w jakim stopniu firma (leasingobiorca) będzie mogła wliczać w koszty podatkowe wartość auta i wydatki na jego eksploatację.

Organy podatkowe mogą zakwestionować wliczanie w koszty uzyskania przychodu opłat leasingowych i odpisów amortyzacyjnych samochodu firmowego użytkowanego przez pracownika dla celów służbowych. Pewnym rozwiązaniem może być np. spisywanie liczników i zobowiązanie pracownika do pokrycia częściowego wydatków np. paliwa w oparciu o wskazania licznika czy inne możliwe organizacyjnie przesłanki. Ważne, by zasady obowiązywały wszystkich pracowników korzystających z aut służbowych, były jednolite i np. spisane w porozumieniu z pracownikiem.

Artykuł przygotowany przez ekspertów ds. księgowości serwisu ifirma.pl


Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Wykorzystywanie samochodu służbowego do celów prywatnych a PIT

Wykorzystywanie samochodu służbowego do celów prywatnych a PIT

Działając na podstawie art. 14a § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, zwanej dalej „Ordynacją podatkową”, w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe, Minister Finansów w dniu 11 września 2020 r. wydał interpretację ogólną (nr DD3.8201.1.2020) w sprawie zryczałtowanego przychodu pracownika (...)

Płatniku, pamiętaj o terminowym przesłaniu informacji PIT

Płatniku, pamiętaj o terminowym przesłaniu informacji PIT

Od 2015 r. płatnicy i inne podmioty niepełniące funkcji płatnika, zobowiązani są do sporządzania i przekazywania informacji o dochodach osób fizycznych wyłącznie w sposób elektroniczny. Wyjątkowo ww. podmioty przesyłające informacje do urzędów skarbowych dla nie więcej niż 5 podatników mogą nadal składać te dokumenty w formie papierowej, z zastrzeżeniem, (...)

Jak złożyć wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe (PFR)?

Jak złożyć wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe (PFR)?

Wstępnie wypełnione zeznania podatkowe (PFR) w 2017 roku Usługa [PFR] PIT-37 i [PFR] PIT-38 za rok 2016 jest już dostępna. Wstępnie wypełnione zeznania podatkowe za 2016 rok: PIT-37- sporządzane będzie na podstawie informacji od płatników: PIT-11, PIT-8C, PIT-R oraz informacji od organów rentowych: PIT-40A/11A, PIT-38 - dotyczące rozliczenia przychodów z kapitałów (...)

Zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego

Zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego

Interpretacja MF Minister Finansów w dniu 15 września 2020 r. wydał interpretację ogólną Nr DD3.8201.1.2018. Wynika z niej, że na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców (...)

Rezydencja podatkowa i zakres obowiązku podatkowego osób fizycznych w Polsce

Rezydencja podatkowa i zakres obowiązku podatkowego osób fizycznych w Polsce

29 kwietnia 2021 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wydał objaśnienia podatkowe dotyczące rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku podatkowego osób fizycznych w Polsce. Dowiedz się: na czym polega ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce, co to jest rezydencja podatkowa, jakie są kryteria ustalania rezydencji podatkowej i na czym one (...)

Policjant sam opłaca autocasco za radiowóz

Policjant sam opłaca autocasco za radiowóz

Funkcjonariusze sami płacą ubezpieczenie autocasco za używane samochody służbowe. Rzecznik praw obywatelskich interweniuje w tej sprawie Rzecznik w wystąpieniu do komendanta głównego policji postuluje, ażeby w trybie pilnym objąć pojazdy służbowe policji ubezpieczeniem AC. Większość kierowców w mundurach jeździ bowiem bez autocasco. Za szkody muszą płacić z własnych kieszeni (...)

Delagacja - Czym są podróże służbowe i jazdy lokalne?

Delagacja - Czym są podróże służbowe i jazdy lokalne?

Przedmiotem cyklu, do którego należy niniejszy artykuł, są kwestie dotyczące samochodów firmowych. Tematyka podróży służbowych zaś to nie tylko rozliczenia związane z używaniem samochodów, ale również diety, wydatki na noclegi itp. Tematyka ta wykracza jednak poza zakres tego opracowania, a zatem przy omawianiu podróży służbowych pominięte (...)

Jak prawidłowo rozliczać wydatki na prywatny samochód używany w firmie?

Jak prawidłowo rozliczać wydatki na prywatny samochód używany w firmie?

  Rozliczanie wydatków na samochody prywatne z limitem Często zdarza się, że pracownicy używają prywatnych samochody na potrzeby prowadzonej przez podatnika działalności. Należy pamiętać, że w takim przypadku istnieją ograniczenia co do możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu używania takiego samochodu. Warunki ustalania (...)

„Kijanki” dla Policji - realizacja programu modernizacji Policji

„Kijanki” dla Policji - realizacja programu modernizacji Policji

W dn. 14 października br. przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendy Głównej Policji, na zaproszenie firmy KIA Motors odwiedzili zakłady samochodowe KIA w Zilinie na Słowacji.Wizyta o charakterze roboczym miała związek z kontraktami na dostawę ponad 1,5 tys. samochodów osobowych marki KIA Cee'd dla polskiej Policji, zawartymi w ramach „Programu (...)

Co nowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?

Co nowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?

Najważniejsze zmiany w PIT od 1 stycznia 2018 r. Wiele zmian do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanej dalej „ustawą PIT") weszło w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.  Głównym źródłem zmian jest ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku (...)

Złóż wniosek PIT-WZ, aby rozliczyć PIT-37

Złóż wniosek PIT-WZ, aby rozliczyć PIT-37

Do 16 kwietnia br. złóż on-line wniosek PIT-WZ, a urząd skarbowy przygotuje za ciebie zeznanie PIT-37. Dzięki złożeniu prostego wniosku PIT-WZ (czyli wniosku o sporządzenie zeznania przez urząd skarbowy) sama administracja skarbowa sporządzi dla podatnika roczne rozliczenie podatku na formularzu PIT-37. Zrobi to nawet wtedy, gdy podatnik uzyskuje dochody od więcej niż jednego (...)

Organizacja pożytku publicznego a PIT

Organizacja pożytku publicznego a PIT

Poznaj informacje dla organizacji pożytku publicznego (OPP) i osób, które chcą przekazać 1% podatku dla OPP w ramach nowej usługi Twój e-PIT oraz informacje o zmianach od 1 stycznia 2019 r. dotyczących OPP będących płatnikami. Jak przekazać 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego w usłudze Twój e-PIT? W PIT przygotowanym przez (...)

PIT-2 - kiedy warto go złożyć?

PIT-2 - kiedy warto go złożyć?

  PIT-2 to oświadczenie pracownika, które upoważnia pracodawcę do pomniejszenia zaliczki za dany miesiąc o kwotę zmniejszającą podatek. Sprawdź, co się zmienia w 2022 roku. Zmiany wprowadzone przez "Polski Ład"  "Polski Ład" to podwyżka kwoty wolnej do 30 tys. zł (jej odpowiednik to 5100 zł rocznej kwoty zmniejszającej podatek). Wraz z podwyższeniem kwoty wolnej (...)

Jak zmienić sposób płacenia podatków i prowadzenia księgowości?

Jak zmienić sposób płacenia podatków i prowadzenia księgowości?

Jeśli prowadzisz firmę, jednym z twoich obowiązków jest terminowe opłacanie podatków i prowadzenie księgowości. Jeżeli wybrałeś daną formę opodatkowania i zasady płacenia zaliczek nie oznacza to, że nie możesz tego zmienić. Dowiedz się, jak dokonać zmiany formy opodatkowania PIT, zmiany terminu wpłacania zaliczek na PIT i rozliczania VAT, zmiany formy księgowości, (...)

Ulga dla młodych

Ulga dla młodych

14 kwietnia 2020 r. Minister Finansów wydał objaśnienia podatkowe z dnia dot. nowej preferencji w podatku dochodowym od osób fizycznych dla młodych osób. Przeczytaj najważniejsze tezy, jakie z nich wynikają. ##baner## Istota ulgi dla młodych Objaśnienia dotyczą stosowania zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym (...)

Sposoby i terminy przesyłania informacji o dochodach za 2019 r.

Sposoby i terminy przesyłania informacji o dochodach za 2019 r.

Informacja dla pracodawcy - płatnika o zmianach w PIT od 1 stycznia 2020 r. Jeżeli w 2019 r. zatrudniałeś osoby fizyczne lub wypłacałeś im np. wynagrodzenia z umowy o pracę, umowy zlecenia czy należności z praw majątkowych, po zakończeniu roku sporządzasz imienne informacje o wysokości dochodów tych osób (PIT-11, PIT-R) i zbiorcze deklaracje o pobranym podatku (PIT-4R, (...)

Rozliczenie PIT-a w centrum handlowym

Rozliczenie PIT-a w centrum handlowym

W najbliższy weekend (24 i 25 marca) w galeriach handlowych w całym kraju pracownicy urzędów skarbowych pomogą wypełnić PIT-a i wysłać go elektronicznie. Akcja odbędzie się w 93 centrach w 72 miastach w Polsce. Zeznania podatkowe PIT w formie papierowej nie będą jednak przyjmowane. Jak można wysłać swój PIT podczas zakupów? Już w najbliższy piątek (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Telepraca - Internet pracownika

Telepraca - Internet pracownika

Prowadzę serwis internetowy. Będzie obsługiwany przez pracownika niepełnosprawnego pracującego w domu. Czy mogę korzystać z domowej sieci internetowej pracownika? Czy muszę ją podnająć od pracownika? (...)

Samochody demonstracyjne

Samochody demonstracyjne

Dealer samochodów prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Do salonu samochodowego zakupuje samochody demonstracyjne i rejestruje (...)

Likwidacja działalnosci gospodarczej a remanent

Likwidacja działalnosci gospodarczej a remanent

Wkrótce będę musiała podjąć decyzję o likwidacji działalności gospodarczej lub jej zawieszeniu (branża gastronomiczna - powód: problemy z wynajmującym i brak drugiego lokalu pod prowadzoną (...)

Rozmowy służbowe z telefonu pracownika

Rozmowy służbowe z telefonu pracownika

Zakład zakupuje dla pracowników karty do telefonów komórkowych, stanowiących własność pracownika. Ze względu na charakter pracy tych pracowników zachodzi taka konieczność. Czy zakup tych kart (...)

Zwrot pracownikowi kosztów Internetu w domu

Zwrot pracownikowi kosztów Internetu w domu

Aby pracownik miał stały dostęp do danych firmy, również po godzinach pracy, pracodawca zobowiązał się do pokrywania kosztów stałego dostępu do Internetu, a więc pracownik założył Internet (...)

Samochody prywatne w jazdach lokalnych

Samochody prywatne w jazdach lokalnych

Firma kateringowa wykorzystuje samochody prywatne pracowników do rozwożenia towarów i zakupu surowców. Limit 700 km, który można przyznać w Warszawie, nie pokrywa w całości poniesionych przez (...)

Podatek od zbycia lokalu nabytego przez zamianę

Podatek od zbycia lokalu nabytego przez zamianę

Podatnik jest właścicielem mieszkania (spółdzielcze prawo własnościowe) przez ponad 5 lat. Planuje dokonać zamiany mieszkania na inne o bardzo zbliżonej wartości i z tego tytułu czynność podlega (...)

Darowizna na uczelnię wyższą a PIT

Darowizna na uczelnię wyższą a PIT

Czy podlega odliczeniu od opodatkowania dokonanie darowizny na rzecz niepublicznej uczelni wyższej? Co do zasady podstawę obliczenia podatku, stanowi dochód po odliczeniu kwot wskazanych w art. 26 (...)

Podatek od sprzedaży ziemi rolnej

Podatek od sprzedaży ziemi rolnej

W roku 2006 wraz z rodzeństwem odziedziczyliśmy gospodarstwo rolne. Podjęliśmy decyzję o spłacie jednego ze współwłaścicieli. Ponieważ kwota spłaty przekracza nasze możliwości finansowe, (...)

Działalność gospodarcza a umowa zlecenia

Działalność gospodarcza a umowa zlecenia

Jestem VAT-owcem. Mam zamiar zakończyć działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w zakresie służby BHP w tych zakładach które nie muszą na etacie zatrudniać pracownika BHP. (...)

Przystąpienie wspólnika do spółki jawnej

Przystąpienie wspólnika do spółki jawnej

Do spółki jawnej, która dotychczas działała w 2-osobowym składzie, przystąpił nowy wspólnik. Spisano aneks do umowy w dniu 01.10.2005 r., z mocą obowiązującą od 01.11.2005 r. i złożono wniosek (...)

PIT-11 a brak wypłaty wynagrodzenia

PIT-11 a brak wypłaty wynagrodzenia

Otrzymałam już od pracodawcy PIT-11 za styczeń 2008 r., gdyż zakończyłam pracę z dniem 31 stycznia 2008, według wypowiedzenia, jakie złożyłam. Jednak nie wiem, dlaczego pracodawca wystawił (...)

Podpis na drukach PIT-36, PIT-11, PIT-8B

Podpis na drukach PIT-36, PIT-11, PIT-8B

Czy na drukach PIT-36, PIT-11, PIT-8B przesłanych do urzędu skarbowego może podpisywać się właściciel biura rachunkowego obsługującego podatnika, czy też lepiej byłoby - gdyby to sam podatnik (...)

Brak poprawnego PIT-11 od pracodawcy

Brak poprawnego PIT-11 od pracodawcy

Jeśli pracodawca źle wystawił PIT-11, bo uwzględnił w nim wynagrodzenie, które nie zostało wypłacone w danym roku, to w jaki sposób mam się rozliczyć i na jakiej podstawie? Jakie wynagrodzenie (...)

Odsetki od pożyczki a podatek

Odsetki od pożyczki a podatek

Udzieliłam sp. z o.o. pożyczki gotówkowej. Pożyczka została zwrócona i uzyskałam wypłatę odsetek zapisanych w umowie. W jaki sposób powinnam dalej postąpić, czy mogę te odsetki rozliczyć (...)

Podpisy na deklaracjach

Podpisy na deklaracjach

Jesteśmy biurem rachunkowym, które zajmuje się obsługą kadrowo-płacową Klienta. Do tej pory nasza firma podpisywała PIT-4 oraz PIT-11. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego stanowi, że (...)

Podatek od nieruchomości nabytej w spadku

Podatek od nieruchomości nabytej w spadku

W spadku po rodzicach otrzymaliśmy z bratem dom. W najbliższym czasie mamy zamiar uprawomocnić spadek w sądzie i rozliczyć sie z fiskusem. Potem planujemy dom sprzedać. Czy zapłacimy podatek od (...)

FORUM PRAWNE

PILNIE PROSZĘ O POMOC - alimenty u Komornika

PILNIE PROSZĘ O POMOC - alimenty u Komornika Może zacznę od tego że mój mąż ma zasądzone alimenty w kwocie 320 zł. na swoje 6-cio letnie dziecko.W 2006 r. sprawa trafiła do komornika z powodu (...)

Umowa najmu na czas określony-jak wypowiedzieć

Umowa najmu na czas określony-jak wypowiedzieć umowa najmu lokalu użytkowego została zawarta na czas określony, od daty do daty. Niestety nie zawiera zapisu o możliwości wypowiedzenia, czy i na (...)

URLOP WYCHOWAWCZY PŁATNY

URLOP WYCHOWAWCZY PŁATNY CHCE SIE DOWIEDZIEC JAKTO JEST Z URLOPEM WYCHOWAWCZYM PLATNYM. OD 1 LISTOPADA ZACZYNAM PRACE. TERMIN PORODU MAM NA 8 MARCA WIEC 3,4MIESIACE POPRACUJE. ALE PONOC TRZEBA PRZEPRACOWAC (...)

SONDA - ile dostajecie alimentów / ile chcielibyście

SONDA - ile dostajecie alimentów / ile chcielibyście Proponuję przeprowadzenie sondy: Proszę napiszcie w jednym zdaniu ile dostajecie alimentów, lub ile Sąd przyznał bez wzglądu na to, czy są (...)

POMOCY !! Bank wypowiedział mi umowę kredytu

POMOCY !! Bank wypowiedział mi umowę kredytu Zaczne od początku. Miałam linie kredytową w PKO BP na 6.000 zł. Rok temu przeprowadziłam sie do innego miasta i na konto w banku nie było żadnych (...)

jak uniknąć płacenia podatku kupując samochód firmowy?

jak uniknąć płacenia podatku kupując samochód firmowy? Może to niekoniecznie takie słuszne. Ale jestem właścicielem małej firmy i koniecznie muszę kupić dwa samochody służbowe. Jednak chciałabym (...)

Wysokość alimentów - a dochody ojca

Wysokość alimentów - a dochody ojca Poszukuję informacji o tym, ile może wynieść maksymalna kwota alimentów w stosunku do dochodów ojca (zobowiązanego). Czy przepisy polskiego prawa wskazują (...)

Zmiany w PIT i CIT 2013

Zmiany w PIT i CIT 2013 ustawa deregulacyjna przewiduje zmiany w pit i cit, ma wydłużyć w sposób znaczny czas pracy a mniejszych biurach rachunkowych. szacuje się że ma to być nawet 30 do 50 % (...)

Od kiedy zmiany w PIT?

Od kiedy zmiany w PIT? Witam, Od kiedy dokładnie zmieniają się zasady odliczania sobie ulg podatkowych? czy w przyszłym roku jak się będziemy rozliczać za ten 2012 to jeszcze wszytsko będzie po (...)

Zmiany w prawie podatkowym 2014

Zmiany w prawie podatkowym 2014 Witam, Jakie nadchodzą zmiany w nowym roku? ktoś wie może? Biuro rachunkowe - warto zajrzeć, tak swoją drogą... Jeżeli chodzi o zmiany w podatkach PIT, to zmianie (...)

progi podatkowe - wysokość, obliczanie podatku

progi podatkowe - wysokość, obliczanie podatku Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2011 roku wynosi: * Do kwoty 85.528 zł podatek wynosi 18% (minus kwota zmniejszająca podatek, tj. 556,02 zł). * (...)

zmiany w ulgach podatkowych

zmiany w ulgach podatkowych Ostatnio odbyło się drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o PIT. Przeciwko zmianom znowu opowiedziała się opozycja. SLD zdecydowanie sprzeciwia się wszystkim (...)

PIT 37 instrukcja !!!

PIT 37 instrukcja !!! Pit 37 druk składa się z kilku części, które należy odpowiednio i poprawnie wypełnić, aby oddać druk do urzędu skarbowego. Najpierw jest część wstępna pit 37 formularz, (...)

PIT 2010 - jakie e-PITy złożymy przez Internet bez podpisu elektronicznego ?? SPRAWDŹ !

PIT 2010 - jakie e-PITy złożymy przez Internet bez podpisu elektronicznego ?? SPRAWDŹ ! Od 1 stycznia 2011 r. podatnicy będą mogli przesyłać dziewięć zeznań za 2010 rok bez stosowania bezpiecznego (...)

Niewystawienie PIT-11 przez pracodawcę, jakie konsekwencje?

Niewystawienie PIT-11 przez pracodawcę, jakie konsekwencje? Witam, Nadal nie otrzymałem od pracodawcy PIT-11. Wiem, że mimo wszystko muszę się rozliczyć z US do 30 kwietnia na podstawie dostępnych (...)

Rozliczenie podatkowe ucznia

Rozliczenie podatkowe ucznia Czy zatrudniając ucznia wystawiam mu PIT-11 za rok podatkowy tak samo jak dla pracownika zatrudnionego na umowę o pracę? wiem, że jeśli podpisał PIT-12 to sporządzam (...)

PIT 38

PIT 38 Witam Mam pytanie czy wie ktoś może jak rozliczyc straty w PIT 38?Będę wdzięczny za wszelkie iformacje witam, dostałem z biura maklerskiego PIT 8C, wiem że mam go rozliczyć na PIT 38, czy (...)

Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 2015 ODDK

Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 2015 ODDK Mam na sprzedaż komentarz do ustawy o PIT 2015 pod red. W. Nykiela. Wydawnictwo ODDK Gdańsk. Książka jest nowa, nieużywana. Cena (...)

500+ a ulga prorodzinna

500+ a ulga prorodzinna Bardzo proszę o pomoc. Od kilku dni staram się uzyskać informację dzwoniąc na infolinię 500+ a także do mops ale do dziś nie otrzymałam jasnej odpowiedzi. Jak wyliczyć (...)

DO KOGO I JAK WNIEŚĆ SKARGĘ NA PRACOWNIKA URZĘDU SKARBOWEGO????

DO KOGO I JAK WNIEŚĆ SKARGĘ NA PRACOWNIKA URZĘDU SKARBOWEGO???? Trzy lata temu kupiłem mieszkanie na kredyt. Pani z US wezwała mnie z dowodami na źródło pochodzenia mojej gotówki. Kiedy okazało (...)

Porady prawne