Senat przyjął ustawę o zasobach własnych UE

28.5.2021

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

770 mld zł z budżetu UE trafi do Polski?

98 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujących się Senat przyjął (bez poprawek) ustawę ratyfikacyjną w sprawie zwiększenia zasobów własnych UE. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta. Aby Fundusz Odbudowy został uruchomiony, wszystkie państwa członkowskie muszą ratyfikować decyzję o zwiększeniu zasobów własnych UE. Brak ratyfikacji tej decyzji wstrzymałby uruchomienie pakietu środków - zarówno z budżetu UE na lata 2021-2027, jak i Funduszu Odbudowy, z których Polska łącznie ma otrzymać łącznie 770 mld zł.

Porady prawne

- "Wynegocjowane przez premiera Mateusza Morawieckiego i polski rząd 770 mld zł to sukces negocjacyjny premiera Mateusza Morawieckiego i polskiego rządu. Fundusze unijne będziemy inwestować między innymi w infrastrukturę, cyfryzację, środowisko, edukację, rolnictwo, zdrowie oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Pieniadze z UE pomogą wzmocnić polską gospodarkę oraz umożliwią szybsze wyjście z kryzysu wywołanego przez pandemię koronawirusa" - powiedział wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.

Porozumienie osiągnięte podczas szczytu UE w 2020 r. zakłada bezprecedensowy poziom wydatków z unijnego budżetu. Składają się na niego wydatki w ramach Wieloletnich Ram Finansowych (WRF) 2021-2027 oraz tymczasowe i nadzwyczajne środki w ramach Funduszu Odbudowy - w sumie ponad 1,8 biliona euro.

W ramach unijnego budżetu, nasz kraj może liczyć na niemal 137 mld euro (w cenach bieżących) bezzwrotnych środków, z Wieloletnich Ram Finansowych oraz w ramach różnych instrumentów Funduszu Odbudowy (Next Generation EU). Polska uzyska środki m.in. z polityki spójności, Wspólnej Polityki Rolnej, Instrumentu na rzecz Odbudowy i Wzmacniania Odporności oraz Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Przedstawiciele Konfederacji twierdzą jednak, że ta ratyfikacja będzie skutkować zadłużeniem i ograniczeniem suwerenności Polski.

Co stanowi ustawa?

Treść ustawy ratyfikacyjnej ogranicza się do jednoznacznego wyrażenia zgody na dokonanie ratyfikacji oraz określenie terminu wejścia jej w życie.

W preambule czytamy m.in: „W trosce o przyszłość i pomyślność naszej ojczyzny władze Rzeczypospolitej Polskiej deklarują, że środki z Funduszu Odbudowy będą służyć modernizacji państwa, rozwojowi i innowacyjności gospodarki, usprawnieniu ochrony zdrowia, wzmocnieniu systemu edukacji, ochronie środowiska i klimatu”. Zgodnie z przyjętym tekstem preambuły „władze Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązują się, że środki z tego funduszu będą wydatkowane w oparciu o zasady sprawiedliwości, transparentności i praworządności z zagwarantowaniem równego traktowania podmiotów zainteresowanych realizacją projektów". W preambule czytamy także, że polskie władze, wydatkując środki z Funduszu Odbudowy, będą uwzględniały potrzeby wszystkich obywatelek i obywateli Rzeczypospolitej, wszystkich wspólnot lokalnych, samorządów, przedsiębiorców, pracowników, rolników i organizacji pozarządowych. Zgodnie z tekstem poprawki ma zostać powołany komitet monitorujący, który będzie sprawował nadzór nad realizacją projektów oraz wydatkowaniem środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy.  W jego skład mają wejść przedstawiciele Rady Ministrów, Sejmu, Senatu oraz reprezentanci organizacji samorządu terytorialnego, pracodawców, związkowych i pozarządowych.

Decyzja o  zwiększeniu zasobów własnych Unii Europejskiej może wejść w życie dopiero po wyrażeniu zgody przez wszystkie państwa członkowskie. Do tej pory ratyfikowało ją 20 z 27 państw UE.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne