15.3.2011

Zespół
e-prawnik.pl

Skuteczne prawo do obrony w sprawach karnych - Konferencja

Bardzo serdecznie  zapraszamy na konferencję:"Skuteczne prawo do obrony w sprawach karnych", organizowaną przez Helsińską Fundację Praw Człowieka, Komisje Praw Człowieka przy Naczelnej Rady Adwokackiej, Open Society Justice Initiative  oraz Zakład Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Honorowy patronat nad konferencją objął Przewodniczący Komisji  Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP Ryszard Kalisz
 
Język konferencji: j. polski i angielski (organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne).

Konferencja odbędzie się dnia 4 kwietnia 2011 r.

Program jest następujący:

10.30 – 11.00 Oficjalne otwarcie konferencji

Danuta Przywara, Prezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
Mikołaj Pietrzak, adwokat, Przewodniczący Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej
Zaza Namoradze, dyrektor Open Society Justice Initiative
Mirosław Wyrzykowski, prof. dr hab., kierownik Zakładu Praw Człowieka WPiA UW

11.00 – 13.00 Panel I

Porady prawne


Skuteczne prawo do obrony w sprawach karnych – aktualne tendencje rozwojowe w Europie

Moderator: Mirosław Wyrzykowski, prof. dr hab., kierownik Zakładu Praw Człowieka WPiA UW, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku

Prezentacja raportu „Effective Criminal Defence in Europe“ Zaza Namoradze, dyrektor Open Society Justice Initiatve

Skuteczne czy nieskuteczne prawo do obrony w sprawach karnych w Polsce? Prezentacja raportu krajowego Małgorzata Wąsek-Wiaderek, doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego, członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego

Wyzwania przed polską Prezydencją w UE w zakresie prac legislacyjnych dotyczących prawa do obrony Igor Dzialuk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

Znaczenie skutecznego prawa do obrony dla rzetelnego procesu karnego i ochrony praw jednostki Ryszard Kalisz. Przewodniczący Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP

Aktualne prace Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego w zakresie wzmocnienia prawa do obrony Stanisław Zabłocki, sędzia Sądu Najwyższego, członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego

Dyskusja

13.00 – 14.00 Przerwa na lunch


14.00 – 15.30 Panel II

Bez adwokata nie odpowiadam na pytania... Wyrok" Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Salduz przeciwko Turcji i jego konsekwencje

Moderator: Adam Bodnar, doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Praw Człowieka WPiA UW, Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Aktualne tendencje rozwojowe w zakresie prawa do obrony w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Magda Mierzewska, radca prawny, prawnik w Kancelarii Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Konsekwencje wyroku Salduz przeciwko Turcji dla prawa do obrony we Francji Emmanuel Ravanas, adwokat, Izba Adwokacka w Paryżu

Salduz przeciwko Turcji a polskie realia prawa do obrony Mikołaj Pietrzak, adwokat, Przewodniczący Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej

Rola policji w zakresie zapewnienia kontaktu podejrzanego z adwokatemPrzedstawiciel Policji

Dyskusja
15.30 – 16.00 Przerwa na kawę
16.00 – 17.30 Panel III
 
Gwarancje procesowe podejrzanego oraz oskarżonego a rzetelny proces karny

Moderator: Piotr Girdwoyń, prof. dr hab., Instytut Prawa Karnego, Wydział Prawa i Administracji UW

Kształtowanie się standardów prawa do obrony w Unii Europejskiej Paweł Wiliński, prof. UAM dr hab., Kierownik Zakładu Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama  Mickiewicza w Poznaniu, członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego

Polska praktyka w zakresie otrzymania informacji o prawach oraz korzystania z tłumacza Krzysztof Stępiński, adwokat, Izba Adwokacka w Warszawie

Polska praktyka w zakresie pomocy prawnej oraz możliwości przygotowania obrony Bogdana Słupska-Uczkiewicz, adwokat, członek Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej

Prawo do obrony a stosowanie środków zapobiegawczych w Polsce - uwagi na tle raportu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Katarzyna Wiśniewska, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, doktorant - Wydział Prawa i Administracji UJ

Dyskusja
17.30 – 18.00 Podsumowanie i zakończenie konferencji


Gorąco Zapraszamy!Źródło: WPIA UW

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: