Szczególny charakter zatrudnienia rejestrowany na bieżąco?

4.11.2009

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Rejestr zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze będzie jedyną podstawą do określania stażu pracy dla tych osób - zakłada projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Do sejmu trafiła poselska nowela ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dokument zakłada stworzenie rejestru, który od 1 stycznia 2010 roku miałby zbierać informacje na temat okresów pracy osób zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

Rejestr indeksowałby nie tylko bieżące okresy zatrudnienia, ale także okresy wcześniejsze - na podstawie dokumentacji przedstawianej przez ubezpieczonych i ich pracodawców. Proponowaną zasadę „należy uznać za dużo lepsze rozwiązanie niż to które funkcjonuje obecnie - gdy pracownik dopiero w momencie zgłoszenia chęci przejścia na emeryturę dostaje (lub nie) od pracodawcy dokument potwierdzający szczególny charakter zatrudnienia" - uzasadnia ustawodawca projekt zmiany prawa.

Bieżące dostarczanie dokumentów do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - bo to on zajmie się rejestrem - zmniejszy również ryzyko przypadkowego zagubienia dokumentów przez pracodawcę, który musi obecnie wertować księgi nawet sprzed kilkunastu lat w celu ustalenia okresu pracy danej osoby. Kolejnym plusem zmiany ma być umożliwienie pracownikowi - w przypadku ewentualnych sporów z pracodawcą - skorzystania z drogi sądowej bez presji czasu.

Ustawa miałaby wejść w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku, a stworzony rejestr byłby od początku 2011 roku jedyną podstawą do określania stażu pracy dla zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

Dariusz Madejski, e-prawnik.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne