Teraz całego PIT-a wypełni urząd, a nie podatnik

Od 15 marca 2017 r. składanie rocznych PIT-ów zostaje maksymalnie uproszczone. Wystarczy złożyć on-line wniosek PIT-WZ, a urząd skarbowy sam przygotuje zeznanie podatkowe na podstawie danych, które posiada. Będzie to najprostszy, najszybszy i najpewniejszy sposób rozliczenia dochodów.

Emeryci i renciści przekażą 1% podatku dla OPP na nowym formularzu PIT-OP, nie muszą wypełniać odrębnego zeznania.  

Skąd nowe ułatwienie dla pracowników, emerytów i rencistów w rozliczeniu PIT? 

9 marca 2017 r. Sejm uchwalił ostatecznie zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz Kodeksie karnym skarbowym, które ograniczają koszty związane z poborem podatku dochodowego od osób fizycznych, uwalniają podatników uzyskujących dochody wyłącznie od płatników (w tym organów rentowych) od konieczności samodzielnego sporządzania zeznań podatkowych oraz umożliwiają podatnikom, którzy są rozliczani przez organy rentowe, przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego bez konieczności składania zeznania podatkowego. Rozliczenie podatku PIT na nowych zasadach będzie możliwe już w przypadku dochodów uzyskanych w 2016 r. 

Kto może skorzystać z PIT-WZ?

Możesz złożyć PIT-WZ, jeżeli jesteś podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i uzyskujesz dochody wyłącznie od płatników (w tym organów rentowych i pracodawców). Nie ma przy tym znaczenia, czy rozliczasz się sam, czy wspólnie z małżonkiem, czy jako osoba samotnie wychowująca dzieci. 

Co to jest PIT-WZ?

Dzięki nowym przepisom 13 mln podatników, którzy składają roczny PIT, będzie mogło to zrobić w najprostszy możliwy sposób. Wystarczy przesłać do właściwego urzędu skarbowego PIT-WZ, czyli wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego przez urząd skarbowy. W tym formularzu podatnik przekazuje urzędowi informacje o korzystaniu z odliczeń od podatku lub od dochodu, np. z tytułu przysługującej ulgi na dzieci, poniesionych wydatków na cele rehabilitacyjne, podwyższonych kosztów uzyskania przychodów czy o przekazaniu 1% podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.

Urząd skarbowy na podstawie posiadanych informacji od pracodawców lub organów rentowych oraz danych z wniosku PITWZ przygotuje zeznanie podatkowe.

  

Jakie są korzyści ze złożenia PIT-WZ?

W ten sposób oszczędzisz czas i minimalizujesz ryzyko popełnienia błędów. Nowa forma rozliczenia to, jak do tej pory, najprostszy i najpewniejszy sposób rozliczenia dochodów. Oznacza oszczędność czasu i zmniejsza ryzyko popełnienia błędów w zeznaniu rocznym, które wynikają z przepisywania danych z informacji od płatników (np. z PIT-11) lub błędów rachunkowych. Samodzielne wypełnienie zeznania podatkowego i załączników, w których wykazywane są ulgi, nierzadko sprawia problemy podatnikom. Ponieważ urząd skarbowy sam wypełni zeznanie, to rozliczenie się drogą elektroniczną zajmie teraz nie więcej niż kilka minut. 

Do kiedy można złożyć wniosek  PIT-WZ?

Wniosek, w zakresie dochodów za 2016 r., możesz złożyć między 15 marca a 18 kwietnia 2017 r. W kolejnych latach zapewne też będzie taka możliwość rozliczenia PIT. 

Jak złożyć PIT-WZ i jak go podpisać?

Wniosek o sporządzenie zeznania możesz złożyć wyłącznie elektronicznie. Zrobisz to za pośrednictwem Portalu Podatkowego bądź systemu e-Deklaracje (udostępnionych przez Ministerstwo Finansów) albo bankowości elektronicznej (wybranego banku krajowego lub – w przyszłości – spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej). Do programu przystąpili bowiem partnerzy zewnętrzni i dzięki temu od 15 marca 2017 r. będzie można wysłać PIT-WZ też za pośrednictwem bankowości elektronicznej PKO BP, BGŻ BNP Paribas i Raiffeisen Polbank, a w przyszłości również np. spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

Jeżeli składasz PIT-WZ przez Portal Podatkowy lub e-Deklaracje, to pamiętaj, aby podpisać go za pomocą:

  • kwoty przychodu za rok 2015 lub
  • podpisem elektronicznym.

Jeśli składasz wniosek za pośrednictwem Portalu Podatkowego, będziesz go mógł podpisać także profilem zaufanym.

Jeśli składasz PIT-WZ przez stronę banku (w przyszłości również spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej), skorzystaj z danych uwierzytelniających, które bank bądź kasa stosują do weryfikacji w drodze elektronicznej posiadacza rachunku. 

Jakie dane wpisuje się do PIT-WZ?

Do PIT-WZ wpisuje się:

  • dane identyfikacyjne, takie jak w każdym składanym zeznaniu PIT (twoje, a jeśli rozliczasz się wspólnie  z małżonkiem, to także dane małżonka) oraz informacje:
  • o kosztach uzyskania przychodów (czy korzystasz z podstawowych, czy podwyższonych, czy też o wysokości wydatków faktycznie poniesionych)
  • czy korzystasz z ulgi rehabilitacyjnej,
  • o składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (jeżeli masz wyższe składki a niski dochód, to należy ci się zwrot składek)
  • o liczbie dzieci i ich danych identyfikacyjnych, a także o kwocie ulg na dzieci
  • o nr KRS wybranej organizacji pożytku publicznego, jeżeli chcesz przekazać jej 1% podatku należnego 
  • o adresie poczty elektronicznej, na który urząd skarbowy prześle informację o sporządzeniu twojego zeznania podatkowego. 

Gdzie można znaleźć przygotowane zeznanie podatkowe?

Urząd w ciągu maksymalnie 5 dni prześle na podany przez ciebie adres poczty elektronicznej e-mail z linkiem do sporządzonego zeznania podatkowego. Po kliknięciu w link oraz wprowadzeniu kodu otrzymanego wraz z linkiem będziesz mieć dostęp do swojego zeznania podatkowego w systemie teleinformatycznym.

Możesz zaakceptować albo odrzucić przedstawione zeznanie. Masz na to czas do upływu terminu składania zeznań, czyli do końca kwietnia - w 2017 r. to 2 maja. Jeśli nie podejmiesz w tym terminie żadnych czynności, Twoje zeznanie zostanie automatycznie zaakceptowane. 

Czy możesz poprawić zeznanie?

Tak, możesz złożyć korektę zeznania. Jeśli chcesz je poprawić, samodzielnie przygotuj korektę. 

1 procent dla OPP bez odrębnego zeznania

Dzięki nowym przepisom podatnicy będą mogli także skorzystać z nowego formularza PIT-OP – czyli oświadczenia o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego (OPP). Jest on przeznaczony dla tych podatników podatku PIT, którzy są osobami fizycznymi i otrzymali od organów rentowych roczne obliczenie podatku PIT-40A i chcą przekazać 1% podatku wybranej OPP. Do tej pory musieli składać zeznanie podatkowe, teraz – jeżeli złożą PIT-OP – to urząd przekaże wybranej organizacji 1% podatku.

PIT-OP będzie można złożyć elektronicznie, przy użyciu dostępnego na Portalu Podatkowym formularza online, formularza interaktywnego, aplikacji e-Deklaracje Desktop, a także za pośrednictwem bankowości internetowej i papierowo. Oświadczenie za rok 2016 można składać od 15 marca do 2 maja 2017 r. 

PIT-WZ na Portalu Podatkowym

Od 15 marca 2017 r. na Portalu Podatkowym będzie można przesłać PIT-WZ i PIT-OP oraz wyszukać bądź sprawdzić ich status.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2032, ze zm.).

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: