5.12.2008

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Ustawa o PPP – przykład nowoczesnej legislacji

- Jesteśmy na finiszu tworzenia nowej ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Tak jak zapowiadaliśmy, jeszcze w tym roku będziemy mieć w Polsce nowe, lepsze prawo w tej dziedzinie - powiedział wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld na konferencji „Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce, w świetle nowych rozwiązań legislacyjnych". Konferencja odbyła się 28 listopada br. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Wiceminister Adam Szejnfeld poinformował, że nowe przepisy powstały w oparciu o anglosaski model prawa. - Ustawa o PPP ma ramowy charakter. Określiliśmy w niej jedynie granice, w ramach których będą poruszać się partnerzy prywatni i publiczni, realizując wspólne projekty - podkreślił wiceszef resortu gospodarki. Obowiązki stron regulować będzie umowa, a w szerszym zakresie kodeks cywilny. - Zgodnie z harmonogramem, Senat powinien przyjąć ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym w połowie grudnia br. - poinformował wiceminister.

Porady prawne

Ustawa pozostawia wiele swobody partnerom publicznym i prywatnym przy zawieraniu i ustalaniu zakresu umowy. - Nie wprowadzamy mechanizmów oceny. Nie będzie też konieczności wykonywania kosztownych i biurokratycznych analiz - wyjaśnił wiceminister. To podmiot publiczny będzie decydował, czy dane zadanie chce wykonać samodzielnie, jako zlecenie publiczne, czy też w formie PPP. - Jedyne ograniczenie dotyczy administracji rządowej, przy przedsięwzięciach powyżej 100 mln zł - doprecyzował minister Szejnfeld. W takim przypadku stosowną zgodę będzie musiał wydać minister finansów.

Kolejną zaletą nowelizacji jest jej uniwersalny charakter, znajdujący zastosowanie zarówno w zarządzaniu, inwestycjach, jak i zadaniach typowych dla administracji publicznej. - Oprócz dróg, lotnisk, czy oczyszczalni ścieków, w formule partnerstwa publiczno-prywatnego mogą powstawać i być zarządzane także szpitale i szkoły - powiedział wiceminister.

W opinii twórcy nowych przepisów, najtrudniejszą barierą przy stosowaniu partnerstwa publiczno-prywatnego może okazać się strach i nieufność społeczeństwa. - W ostatnich latach współpraca administracji i biznesu była postrzegana jako coś niewłaściwego, korupcjogennego - zauważył wiceszef resortu gospodarki. Zadaniem rządu będzie więc pokazanie, że wspólne inwestycje partnerów publicznych i prywatnych są czymś pożądanym i korzystnym. - Widzimy to zresztą na przykładzie Wielkiej Brytanii, czy Francji, gdzie PPP jest z powodzeniem stosowane od wielu lat - podsumował wiceminister.

O powodach, dla których partnerstwo publiczno-prywatne jest chętnie wykorzystywane na zachodzie Europy opowiadała Irena Herbst z Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. - W większości europejskich państw, PPP jest odpowiedzią rynku na potrzebę zwiększenia inwestycji w sferze usług publicznych, co wynika też z wieloletnich zaniedbań w latach realnego socjalizmu - powiedziała Irena Herbst. Dodała, że administracji brakuje środków publicznych na te cele i udział kapitału prywatnego staje się dobrym rozwiązaniem.

Konferencja „Partnerstwo Publiczno-Prywatne w Polsce w świetle nowych rozwiązań legislacyjnych" została zorganizowana przez Gazetę Prawną i Centrum PPP. Patronat honorowy objął wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld oraz Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent m.st. Warszawy. 

Źródło: www.mg.gov.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Co nowego w partnerstwie publiczno-prywatnym?

Co nowego w partnerstwie publiczno-prywatnym?

Nowelizacja ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym wprowadza tzw. test PPP - minister ds. rozwoju regionalnego będzie obowiązkowo wydawał niewiążącą opinię nt. realizacji projektów w innej formule niż PPP, finansowanych z budżetu państwa w kwocie co najmniej 300 mln (...)

Projekt ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym

Projekt ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym

Główne cele projektu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP) to pobudzenie inwestycji sektora publicznego, zwłaszcza infrastrukturalnych, przez stworzenie optymalnych ram prawnych dla przedsięwzięć publicznych z udziałem partnerów prywatnych, a także usunięcie przeszkód, które w obecnym (...)

Opinia nt. projektu ustawy o koncesjach na roboty budowlane lub usługi

Opinia nt. projektu ustawy o koncesjach na roboty budowlane lub usługi

  PKPP Lewiatan z dużym niepokojem obserwuje toczące się równolegle prace legislacyjne nad projektem ustawy o koncesjach na roboty budowlane lub usługi, autorstwa Ministerstwa Infrastruktury oraz projektem ustawy o PPP autorstwa Ministerstwa Gospodarki. Zwracamy bowiem uwagę na brak (...)

Rewolucyjne podejście do tworzenia prawa PPP

Rewolucyjne podejście do tworzenia prawa PPP

Wiceminister Adam Szejnfeld do prac nad przygotowywaną ustawą o partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP) zaprosił przedstawicieli administracji publicznej (rządowej i samorządowej), organizacji przedsiębiorców i pracodawców oraz prawników. Ostatnie spotkanie odbyło się 27 czerwca (...)

Jak sprawdzić swoje dane w Rejestrze Dowodów Osobistych?

Jak sprawdzić swoje dane w Rejestrze Dowodów Osobistych?

Chcesz sprawdzić swoje dane, które znajdują się w Rejestrze Dowodów Osobistych (RDO)? Chcesz potwierdzić, że są poprawne? Sprawdź, jak uzyskać dostęp do swoich danych przez Internet. Rejestr Dowodów Osobistych Rejestr Dowodów Osobistych (RDO) to centralny (...)

Pakiet Przyjazne Prawo – ponad 70 punktowych ułatwień dla biznesu

Pakiet Przyjazne Prawo – ponad 70 punktowych ułatwień dla biznesu

Wydłużenie terminu rozliczenia VAT w imporcie, by wzmocnić pozycję polskich portów w konkurencji z zagranicznymi; prawo do błędu przez pierwszy rok działalności dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców; ochrona konsumencka, czyli m.in. prawo do reklamacji, dla przedsiębiorców (...)

Czerwiec miesiącem wysypu ustaw z „Pakietu Szejnfelda”

Czerwiec miesiącem wysypu ustaw z „Pakietu Szejnfelda”

  Ponad 1000 przepisów ułatwiających życie przedsiębiorcom wejdzie w życie jeszcze w tym roku. Na poprzednim posiedzeniu Sejm uchwalił ustawę o rachunkowości, na obecnym natomiast uchwalił ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Kolejne ustawy są już w Sejmie, a nad następnymi (...)

Rok 2008 – pozytywne zmiany w cieniu kryzysu

Rok 2008 – pozytywne zmiany w cieniu kryzysu

  Rok 2008 - pozytywne zmiany w cieniu kryzysu 30-12-2008 Rok 2008 to nie tylko wybuch kryzysu finansowego, który w ostatnich miesiącach przesłonił inne ważne dla polskich przedsiębiorców wydarzenia. Niepokojąc się o skutki kryzysu nie można zapominać, że w mijającym roku (...)

Zapłata podatku VAT - teraz i według projektowanej nowelizacji

Zapłata podatku VAT - teraz i według projektowanej nowelizacji

W naszym systemie podatkowym przywiązuje się dużą wagę do wykonania przez podatnika wielu sformalizowanych czynności. Zaniechanie spełnienia określonych obowiązków może prowadzić do poważnych konsekwencji. Wiedza dotycząca tych powinności jest szczególnie ważna w aspekcie podatku VAT. (...)

Odliczanie podatku VAT od rat leasingowych, czynszów najmu itp. wydatków związanych z firmowym samochodem

Odliczanie podatku VAT od rat leasingowych, czynszów najmu itp. wydatków związanych z firmowym samochodem

W wyniku zmian wprowadzonych ustawą z dnia 21.04.2005 r. zmieniającą ustawę o VAT, wprowadzono nowe zasady odliczania podatku VAT z tytułu rat czynszów (najmu, dzierżawy, leasingu, itp.). Zmiany w tym zakresie weszły w życie w dniu 22.08.2005 r.  Nowe zasady odliczania podatku Zgodnie z (...)

Rozliczanie obrotu wewnątrzwspólnotowego w VAT

Rozliczanie obrotu wewnątrzwspólnotowego w VAT

1 maja 2004 r. zniesiono granice celne między Polską a pozostałymi krajami Unii Europejskiej. Od tej daty wymiana towarowa między naszym krajem a innymi państwami członkowskimi nie odbywa się na zasadzie eksportu i importu, ale jest wewnątrzwspólnotową dostawą towarów (WDT) oraz wewnątrzwspólnotowym (...)

Mieszkanie dla Młodych – reaktywacja

Mieszkanie dla Młodych – reaktywacja

Mieszkanie dla Młodych – wznowienie przyjmowania wniosków 8 sierpnia 2017 r. ruszył ponowny nabór wniosków o dofinansowanie wkładu własnego na zakup mieszkania w programie "Mieszkanie dla Młodych". Wznowienie naboru jest możliwe dzięki nowelizacji ustawy o pomocy państwa (...)

Rejestracja VAT w handlu wewnątrzwspólnotowym

Rejestracja VAT w handlu wewnątrzwspólnotowym

Transakcje wymagające numeru unijnego Podatnicy muszą również dokonać czynności rejestracyjnych dla określonych transakcji w obrocie wewnątrz Unii Europejskiej. W wyniku rejestracji podatnicy ci otrzymują numer, pod którym są zidentyfikowani dla transakcji wewnątrzwspólnotowych. Potocznie (...)

Ewa Kopacz zapowiada lepszą ochronę konsumentów

Ewa Kopacz zapowiada lepszą ochronę konsumentów

Ochrona konkurencji i konsumentów jest esencją nowoczesnej gospodarki rynkowej. - Dla twórców Urzędu Antymonopolowego od początku było jasne, że to konsumenci-obywatele mają być beneficjentami konkurencji pomiędzy przedsiębiorcami - powiedziała Premier Ewa Kopacz, otwierając sesję jubileuszową (...)

Prosta spółka akcyjna – nowa forma prowadzenia działalności gospodarczej

Prosta spółka akcyjna – nowa forma prowadzenia działalności gospodarczej

Od 1 lipca 2021 roku przedsiebiorcy mogą prowadzić działalność w nowej formie - prostej spółki akcyjnej. Kluczową cechą tej spółki jest niski kapitał akcyjny wymagany do jej założenia, wynoszący 1 zł. Przeczytaj, jak założyć prostą spółkę akcyjną i (...)

Decyzje organu odwoławczego rzadziej będą kasatoryjne...

Decyzje organu odwoławczego rzadziej będą kasatoryjne...

Zmiany dotyczące decyzji o przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia (tzw. decyzji kasatoryjnych) Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowaniaadministracyjnego i niektórych innych ustaw mają na celu m.in. usprawnienie i przyspieszenie (...)

Szczególne zasady odliczania podatku przez podatnika stosującego metodę kasową

Szczególne zasady odliczania podatku przez podatnika stosującego metodę kasową

Czy można odliczyć podatek w kolejnym okresie rozliczeniowym?  W praktyce podatnicy mają wątpliwości, czy podatek można odliczyć jedynie w okresie, w którym uregulowano całość należności na rzecz kontrahenta, czy też możliwe jest rozliczenie tego podatku w następnym okresie rozliczeniowym. Prawo (...)

Ustawa o systemie teleinformatycznym przyjęta przez Sejm

Ustawa o systemie teleinformatycznym przyjęta przez Sejm

Sejm niemal jednogłośnie przyjął ustawę o systemie teleinformatycznym Ustawa o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów, której zapisy przygotowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, została przyjęta przez Sejm niemal jednogłośnie. Dotyczy ona (...)

Projekt ustawy o zwrocie akcyzy zapłaconej od sprowadzonych samochodów osobowych

Projekt ustawy o zwrocie akcyzy zapłaconej od sprowadzonych samochodów osobowych

Ministerstwo Finansów skierowało do uzgodnień międzyresortowych projekt ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zapłaconego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego. Po co nowa ustawa?  Projekt ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zapłaconego z tytułu (...)

Rząd może nie zdążyć ze zmianami w OFE

Rząd może nie zdążyć ze zmianami w OFE

Aby ustawa obowiązywała od 1 maja, parlament musi ją przyjąć, a prezydent podpisać do końca marca. Donald Tusk zapowiedział, że zrobi wszystko, aby zmiany w systemie OFE weszły w życie już 1 maja. Premier zapowiedział jednocześnie 30-dniowy termin vacatio legis dla ustawy. Oznacza to, że (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Prawa i obowiązki współwłaścicieli nieruchmości

Prawa i obowiązki współwłaścicieli nieruchmości

Posiadam lokal wyodrębniony w budynku 4-rodzinnym na wspólnej działce. Zniesienie współwłasności orzeczeniem sądu nastąpiło na wniosek dwóch współwłaścicieli, za który 100% opłat sądowych i skarbową pokryłam sama. Sąd w 1988 r. zasądził na moją rzecz określone kwoty do spłaty (...)

Dostawa w zamówieniach publicznych

Dostawa w zamówieniach publicznych

W ustawie o zamówieniach publicznych rozróżnia się usługi od dostaw. Ustawa mówi jednak ogólnie o wykonawcach, jako podmiotach dla potrzeb zamówień publicznych, oprócz zamawiających. Według kodeksu cywilnego umowa dostawy ma miejsce wtedy, gdy sprzedający jest jednocześnie wytwórcą rzeczy, (...)

Granice własnościowego prawa do lokalu

Granice własnościowego prawa do lokalu

Posiadam własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. SM w tej chwili prowadzi pracę remontowe w moim bloku. Czy Spółdzielnia Mieszkaniowa może remontować mój balkon bez mojej zgody? Czy bez mojej zgody pracownicy mogą zerwać mi moją terakotę i wylać zwykłą posadzkę z betonu? Czy mogę (...)

Procedura zakładania fundacji

Procedura zakładania fundacji

Mamy w planach założenie fundacji, której celem ma być pomoc ludziom chorym. Co w pierwszej kolejności należy zrobić? Jakie trzeba spełniać warunki? Czy są jakieś kryteria? Jakie są koszty związane z założeniem fundacji? Kwestie związane z działalnością, tworzeniem i likwidacją fundacji (...)

Wyjazd za granicę wynajętym samochodem osobowym

Wyjazd za granicę wynajętym samochodem osobowym

Planuję wyjazd za granicę w delegację wynajętym z wypożyczalni samochodem osobowym (Peugeot 307). Z pewnością wydam spore kwoty na paliwo (olej napędowy). Czy VAT z faktury za wynajęcie oraz VAT z faktur za paliwo będą mogły być odliczone? Jak dokumentować zakup paliwa poza Polską? Czy (...)

Dane na stronie internetowej firmy

Dane na stronie internetowej firmy

Jakie dane oprócz wymaganego ustawą o swobodzie działalności gospodarczej powinny zostać upublicznione na stronie internetowej firmy świadczącej usługi drogą elektroniczną? Faktycznie w pierwszej kolejności, przedsiębiorca powinien spełniać wymogi ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. (...)

Zakaz konkurencji wspólnika w spółce z o.o.

Zakaz konkurencji wspólnika w spółce z o.o.

W grudniu 2000 roku Spółka XYZ sp. z o.o. została założona przez 3 wspólników - Pana A, Pana B i Panią C. Każdy objął po 1000 udziałów. Udziały są równe, dają takie sama prawa. Nie ma żadnych uprzywilejowań. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów. Zarząd był 3 (...)

Handel złomem

Handel złomem

Firma zajmuje się zakupem i sprzedażą złomu stalowego. Jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Jakie są zasady rozliczania faktur VAT zakupu i sprzedaży złomu? Kiedy powstaje obowiązek podatkowy? Jak należy rozliczać faktury zaliczkowe? Jakie znaczenie podatkowe ma moment dokonania płatności? (...)

VAT na usługi szkoleniowe

VAT na usługi szkoleniowe

Proszę o informację, czy usługi szkoleniowe dotyczące rozwoju osobistego przeprowadzane dla osób dorosłych są zwolnione z VAT? Jakie PKWiU należy do nich zastosować? Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), zwalnia się od podatku usługi wymienione w (...)

Ustawa kominowa

Ustawa kominowa

W jaki sposób funkcjonuje ustawa kominowa? Ustawa kominowa wprowadziła mechanizm ograniczenia wysokości wynagrodzenia miesięcznego – stanowi o tym regulacja art. 8 tego aktu prawnego. Przepis ten zawiera w sobie element waloryzacyjny - w każdym roku bowiem wynagrodzenie maksymalne ustalane (...)

Ustawa antynikotynowa

Ustawa antynikotynowa

Jestem handlowcem posiadającym 2 sklepy z tanimi papierosami w których sprzedaję detalicznie od jednej paczki papierosy poniżej ceny na paczce. Według nowej ustawy nie będę mógł sprzedawać wyrobów tytoniowych poniżej ceny na paczce. Ale ja mam wpisane w wpisie do ewidencji działalności (...)

Ustawa o świadku koronnym

Ustawa o świadku koronnym

Ustawa o świadku koronnym, jak wynika z przepisów końcowych , obowiązuje do 1 września 2006 roku. Czy oznacza to, że po 1 września nie maja już zastosowania te przepisy? Czy też jest przewidziana nowelizacja wskazująca na przedłużenie obowiązywania tejże ustawy? Rzeczywiście, ustawa o (...)

Ustawa o najmie lokali

Ustawa o najmie lokali

Czy absurdalna i niezgodna z konstytucją ustawa o najmie lokali, która została zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego nadal obowiązuje i w kwestii podwyżki czynszu muszę ją respektować? Nie - nie należy jej respektować. Ustawa o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych z dnia (...)

Okres wypowiedzenia a ustawa kominowa

Okres wypowiedzenia a ustawa kominowa

Czy w umowach o pracę z członkami zarządu podmiotów podlegających pod tzw. ustawę kominową są jakieś ograniczenia odnośnie okresu wypowiedzenia umowy o pracę? Wiadome jest, iż kwestia odprawy została określona w tej ustawie na maksymalnym poziomie 3 - krotności wynagrodzenia, natomiast (...)

Kierownik zoz a ustawa kominowa

Kierownik zoz a ustawa kominowa

Czy w świetle przepisów tzw. \"ustawy kominowej\" (ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, Dz.U. nr 26, poz. 306 z późn. zm.) wynagrodzenie osoby zatrudnionej na stanowisku kierownika SP ZOZ-u należy sumować z wynagrodzeniem, które ta sama (...)

Zakaz konkurencji wspólnika w spółce z o.o.

Zakaz konkurencji wspólnika w spółce z o.o.

W grudniu 2000 roku Spółka XYZ sp. z o.o. została założona przez 3 wspólników - Pana A, Pana B i Panią C. Każdy objął po 1000 udziałów. Udziały są równe, dają takie sama prawa. Nie ma żadnych uprzywilejowań. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów. Zarząd był 3 (...)

Handel złomem

Handel złomem

Firma zajmuje się zakupem i sprzedażą złomu stalowego. Jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Jakie są zasady rozliczania faktur VAT zakupu i sprzedaży złomu? Kiedy powstaje obowiązek podatkowy? Jak należy rozliczać faktury zaliczkowe? Jakie znaczenie podatkowe ma moment dokonania płatności? (...)

VAT na usługi szkoleniowe

VAT na usługi szkoleniowe

Proszę o informację, czy usługi szkoleniowe dotyczące rozwoju osobistego przeprowadzane dla osób dorosłych są zwolnione z VAT? Jakie PKWiU należy do nich zastosować? Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), zwalnia się od podatku usługi wymienione w (...)

Ustawa kominowa

Ustawa kominowa

W jaki sposób funkcjonuje ustawa kominowa? Ustawa kominowa wprowadziła mechanizm ograniczenia wysokości wynagrodzenia miesięcznego – stanowi o tym regulacja art. 8 tego aktu prawnego. Przepis ten zawiera w sobie element waloryzacyjny - w każdym roku bowiem wynagrodzenie maksymalne ustalane (...)

Ustawa antynikotynowa

Ustawa antynikotynowa

Jestem handlowcem posiadającym 2 sklepy z tanimi papierosami w których sprzedaję detalicznie od jednej paczki papierosy poniżej ceny na paczce. Według nowej ustawy nie będę mógł sprzedawać wyrobów tytoniowych poniżej ceny na paczce. Ale ja mam wpisane w wpisie do ewidencji działalności (...)

Ustawa o świadku koronnym

Ustawa o świadku koronnym

Ustawa o świadku koronnym, jak wynika z przepisów końcowych , obowiązuje do 1 września 2006 roku. Czy oznacza to, że po 1 września nie maja już zastosowania te przepisy? Czy też jest przewidziana nowelizacja wskazująca na przedłużenie obowiązywania tejże ustawy? Rzeczywiście, ustawa o (...)

Ustawa o najmie lokali

Ustawa o najmie lokali

Czy absurdalna i niezgodna z konstytucją ustawa o najmie lokali, która została zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego nadal obowiązuje i w kwestii podwyżki czynszu muszę ją respektować? Nie - nie należy jej respektować. Ustawa o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych z dnia (...)

Okres wypowiedzenia a ustawa kominowa

Okres wypowiedzenia a ustawa kominowa

Czy w umowach o pracę z członkami zarządu podmiotów podlegających pod tzw. ustawę kominową są jakieś ograniczenia odnośnie okresu wypowiedzenia umowy o pracę? Wiadome jest, iż kwestia odprawy została określona w tej ustawie na maksymalnym poziomie 3 - krotności wynagrodzenia, natomiast (...)

Kierownik zoz a ustawa kominowa

Kierownik zoz a ustawa kominowa

Czy w świetle przepisów tzw. \"ustawy kominowej\" (ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, Dz.U. nr 26, poz. 306 z późn. zm.) wynagrodzenie osoby zatrudnionej na stanowisku kierownika SP ZOZ-u należy sumować z wynagrodzeniem, które ta sama (...)

Kapitalizacja odsetek a ustawa antylichwiarska

Kapitalizacja odsetek a ustawa antylichwiarska

Osoba A udziela pożyczki osobie B w kwocie 100 tys. zł, na okres 20 lat, oprocentowanej 10% w skali roku. Umowa mówi, że odsetki będą zapłacone po zakończeniu umowy. Bez kapitalizacji odsetek kwota do zwrotu koniec wyniosłaby 300 tys. zł. (100 tys. zł kapitału i 200 tys. zł odsetek). Jeżeli (...)

Ustawa antylichwiarska a oprocentowanie weksla

Ustawa antylichwiarska a oprocentowanie weksla

Czy ustawa "antylichwiarska" z dnia 7 lipca 2005r. o zmianie ustawy- Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 9 sierpnia 2005r.), która wejdzie w życie 20 lutego 2006 będzie miała zastosowanie do wysokości oprocentowania zapisanego na wekslu? Zgodnie z treścią przedmiotowej (...)

Nieprawidłowości w zapytaniu o cenę

Nieprawidłowości w zapytaniu o cenę

Zarząd SM przeprowadził przetarg na roboty termomodernizacyjne (wg mojego szacunku warte kilka milionów, rokrocznie SM stara się o zwrot tzw. premii termomodernizacyjnych). W przetargu nie było żadnej specyfikacji - szacunkowej kwoty robót, terminu wykonania robot, lokalizacji robót itp. Ogłoszenie (...)

Zaliczki i zwolnienie podmiotowe w VAT

Zaliczki i zwolnienie podmiotowe w VAT

Jakie zasady odprowadzania podatku VAT od zaliczek istniały przed zmianą przepisów, która miała miejsce w 2004 r.? Jaka była kwota zwolnienia od podatku VAT przed wspomnianą zmianą? Od kiedy zmiany przepisów z 2004 r. dokładnie zaczęły obowiązywać? Nowa ustawa o podatku od towarów (...)

Zakaz palenia tytoniu- ustawa antynikotynowa

Zakaz palenia tytoniu- ustawa antynikotynowa

W jakich miejscach nie można palić tytoniu na tle przepisów nowej ustawy? Zakaz palenia tytoniu określa art. 5 ustawy antynikotynowej. W myśl tego przepisu niedopuszczalne jest palenie tytoniu:1. na terenie zakładów opieki zdrowotnej i w pomieszczeniach innych obiektów, w których (...)

Czy mogę jeździć po polskich drogach na zagranicznych prawach jazdy.

Czy mogę jeździć po polskich drogach na zagranicznych prawach jazdy.

Przed paroma laty straciłem prawo jazdy za punkty karne. Jakiś czas po tym wyjechałem za granicę, tam wyrobiłem sobie tamtejsze prawo jazdy. Ostatnio jadać po Polsce dostałem mandat za jazdę bez prawo jazdy. Co muszę zrobić żeby móc jeździć po Polsce na zagranicznych prawach jazdy? Niniejsza (...)

Forma zatrudnienia nauczycieli

Forma zatrudnienia nauczycieli

Mój problem dotyczy uchwały Sądu Najwyższego o sygnaturze: IPZP 37/94 z 1994 r. publikowanej w OSNAPiUS Nr 7 poz.86 z 1995 r. Ustawa o systemie oświaty w rozdziale dotyczącym szkół niepublicznych wskazuje na formę zawierania umów z nauczycielami tych szkół poprzez zapis: \"zatrudnia pracowników (...)