Wadliwie ustanowiony pełnomocnik- nieważne postępowanie

24.6.2009

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Wadliwość pełnomocnictwa ustalonego do reprezentowania strony przed sądem ma istotne konsekwencje - postępowanie toczące się z udziałem osoby bez właściwego umocowania jest nieważne.

Sąd Najwyższy w niedawnym wyroku potwierdził, że oświadczenia składane przez takiego pełnomocnika nie wywołują żadnych skutków prawnych. (...)W art. 379 kodeksu postępowania cywilnego wskazano w sześciu punktach uchybienia proceduralne powodujące nieważność postępowania. Do nich obok uchybienia polegającego na braku należytego umocowania pełnomocnika strony należy m.in. sytuacja, gdy strona została pozbawiona możności obrony swych praw oraz gdy w rozpoznawaniu sprawy brał udział sędzia wyłączony z mocy ustawy.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne