Wirtualna piaskownica regulacyjna UKNF do testowania usług finansowych

12.2.2021

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) uruchamia wirtualną piaskownicę regulacyjną. Umożliwia ona bezpieczne testowanie w wirtualnym środowisku usług przeznaczonych na rynek finansowy, np. płatniczych. Jest przeznaczona zarówno dla podmiotów nadzorowanych, podmiotów ubiegających się o zezwolenie KNF na działalność, jak i start-upów. Aby skorzystać z wirtualnej piaskownicy, należy zgłosić się do bezpłatnego Programu Innovation Hub.

Porady prawne

Jak skorzystać z wirtualnej piaskownicy?

Pierwsza piaskownica wirtualna (tzw. regulatory sandbox) w UKNF pozwala na zasymulowanie wielu operacji bankowych i przetestowanie rozwiązań, które bazują na interfejsie Open API, zgodnym ze standardem Polish API. Podmiot, który planuje zaoferować innowacyjną usługę płatności finansowych, może zgłosić się do Programu Innovation Hub. Tam będzie mógł skonsultować swój pomysł i przetestować jego funkcjonalność w teleinformatycznym środowisku testowym, który symuluje podstawowe usługi przewidziane w dyrektywie PSD2 (tj. PIS, AIS i CAF). Udział w testach stanowi rozszerzenie dotychczasowego Programu Innovation Hub, w którym uczestnicy rynku mogą skonsultować swoje innowacyjne rozwiązania z ekspertami UKNF. Zarówno Program Innovation Hub, jak i dostęp do środowiska-testowego, jest bezpłatny i dobrowolny. Wirtualna piaskownica jest przeznaczona jest zarówno dla podmiotów nadzorowanych, podmiotów ubiegających się o zezwolenie KNF na działalność, jak i start-upów.

Aby skorzystać z wirtualnej piaskownicy:

  • należy zgłosić się do Programu Innovation Hub przez formularz zgłoszeniowy na stronie Urzędu,
  • po przejściu etapu konsultacji w programie uczestnik uzyskuje kwalifikację do testów w środowisku wirtualnej piaskownicy,
  • uczestnik uzyskuje 90-dniowy dostęp do środowiska symulującego wybrane operacje rynku finansowego, które pozwala na sprawdzenie i ewentualne poprawienie opracowywanych funkcjonalności rozwiązania,
  • na uzasadniony wniosek, zgodnie z regulaminem udziału w testach, dostęp do środowiska testowego może być przedłużony o kolejne 30 dni.
Udział w wirtualnej piaskownicy nie zobowiązuje do ubiegania się o zezwolenie KNF na działalność. Uczestnik programu samodzielnie analizuje wnioski uzyskane w czasie konsultacji oraz testów - i na ich podstawie decyduje o ewentualnym złożeniu wniosku o wydanie zezwolenia.

Wsparcie polskich innowacji finansowych

Uruchomienie wirtualnej piaskownicy ma wspierać rozwój polskiego rynku innowacji finansowych i stanowi realizację zadań wskazanych w Cyfrowej Agendzie Nadzoru. Jest to też pierwszy etap rozwoju oferty UKNF, która dotyczy technologicznego wsparcia podmiotów z branży FinTech w formule wirtualnych piaskownic dziedzinowych. Przedstawiciele podmiotów rynkowych często podkreślają konieczność budowy tego rodzaju rozwiązań, które umożliwiają testowanie wdrażanych rozwiązań pod okiem nadzorcy. Dialog z rynkiem i analiza potrzeb podmiotów rynku finansowego pozwoli w następnych krokach na uruchamianie kolejnych środowisk teleinformatycznych pozwalających na testowanie usług działających w oparciu o inne technologie. Obecnie Urząd KNF prowadzi prace ukierunkowane na udostępnienie Piaskownicy Wirtualnej pozwalającej na prowadzenie testów w rozproszonej sieci Blockchain.   Powiększ obraz: 5_powodow Zob. też:
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne