Wpłata daniny solidarnościowej

Czas na rozliczenie. Osoby fizyczne, które zobowiązane będą do zapłaty daniny solidarnościowej w 2021 r. od dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r., muszą złożyć deklarację DSF-1 o wysokości daniny solidarnościowej do 30 kwietnia roku kalendarzowego i w tym terminie daninę solidarnościową zapłacić.

Podatnicy powinni dokonywać wpłaty z tytułu daniny solidarnościowej na mikrorachunki podatkowe. W sytuacji, gdy bank nie umożliwił takiego sposobu zapłaty, daninę solidarnościową można wpłacić na rachunek urzędu skarbowego właściwego dla podatnika.


Wpłata na mikrorachunek

Wpłaty z tytułu daniny solidarnościowej podatnicy powinni dokonywać na mikrorachunki podatkowe zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 6 kwietnia 2021 r. w sprawie rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego.

Porady prawne

Wpłata na rachunek US

W przypadkach, gdy bank podatnika nie umożliwił takiego sposobu zapłaty, wyjątkowo z uwagi na zbliżający się termin 30 kwietnia 2021 r, podatnicy mogą wpłacić daninę solidarnościową na rachunek właściwego dla nich urzędu skarbowego.  

Aktualny wykaz rachunków bankowych urzędów skarbowych znajduje się pod adresem: https://www.gov.pl/web/kas/rachunki-bankowe-urzedow-skarbowych-obowiazujace-od-1012020-r .

Wiecej w artykule: Danina solidarnościowa w praktyce

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?