Zaostrzenie przepisów uderzy w bandytyzm stadionowy

8.4.2014

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Wśród nowych zapisów przygotowywanych w ramach ustawy o imprezach masowych miałyby się znaleźć propozycje zaostrzenia przepisów dotyczących zakazów stadionowych.

Obejmowałyby nie tylko zakaz wstępu na stadion, ale także zakazy zbliżania się do stadionu. Ponadto w zamyśle znajduje się zapis o obowiązku stawiennictwa na policji w trakcie trwania takiej imprezy. Uważamy także, że policja w pewnych sytuacjach powinna prewencyjnie być obecna na samej imprezie, a nie jedynie wokół stadionu – przekonuje Bartłomiej Sienkiewicz, szef MSW.

- Piłka nożna jest pięknym sportem i nie ma jej bez kibiców. Jeśli zaczyna się szantaż ze strony bandytów, którzy nie będą przychodzić na mecze, jeśli nie będą mogli robić tego, co chcą, to moja odpowiedź jest prosta: niech nie przychodzą - stwierdza Bartłomiej Sienkiewicz.

Dodał także, że nie będzie tolerancji wobec pirotechniki na stadionach. – Stanowisko policji i MSW się nie zmieniło. Pirotechnika na stadionie nie jest konieczna dla wielkiego widowiska i do tego rodzi szereg zagrożeń, które są udokumentowane materiałami policyjnymi. Stoimy na stanowisku, że pirotechnika nie powinna być dopuszczona na imprezach masowych – zaznacza szef MSW.

Porady prawne

Źródło: msw.gov.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Kraty znikną z ośrodków dla cudzoziemców

Kraty znikną z ośrodków dla cudzoziemców

MSW chce aby w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców nie było krat. Stosowne zmiany w prawie są właśnie konsultowane przez rząd i stronę społeczną. Przy okazji zmieni także zasady porządkowe czy żywienia w aresztach dla cudzoziemców.Zmiana prawna polegać będzie na wydaniu nowego rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych. Zapisane w nim zostaną wytyczne do regulaminów organizacyjno-porządkowych (...)

Biorą się za białe kołnierzyki

Biorą się za białe kołnierzyki

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, we współpracy z Ministerstwem Finansów i Prokuraturą Generalną, opracowało projekt Programu przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej na lata 2015-2020. Dokument został skierowany do dalszych konsultacji społecznych. Zaproponowane w projekcie rozwiązania pozwolą jeszcze skuteczniej walczyć z przestępczością gospodarczą. Odbieranie (...)

Ponad 350 zezwoleń na zakup nieruchomości dla obcokrajowców

Ponad 350 zezwoleń na zakup nieruchomości dla obcokrajowców

359 zezwoleń na nabycie nieruchomości uzyskali w zeszłym roku cudzoziemcy. Dotyczyły one gruntów rolnych jak i mieszkań. Jak podkreśla MSW, od pięciu lat liczba pozwoleń na kupno nieruchomości utrzymuje się na podobnym poziomie. Z przygotowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych sprawozdania wynika, że w 2014 roku liczba udzielanych zezwoleń na nabycie nieruchomości gruntowych (...)

MSW walczy z przestępstwami białych kołnierzyków

MSW walczy z przestępstwami białych kołnierzyków

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, we współpracy z Ministerstwem Finansów i Prokuraturą Generalną, opracowało projekt Programu przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej na lata 2015-2020. Dokument został skierowany do dalszych konsultacji społecznych. Zaproponowane w projekcie rozwiązania pozwolą jeszcze skuteczniej walczyć z przestępczością gospodarczą. - Przestępczość (...)

MSW chce reorganizacji struktur Straży Granicznej

MSW chce reorganizacji struktur Straży Granicznej

Piotr Stachańczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych przedstawia na Sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych informację dotyczącą proponowanej koncepcji reorganizacji struktury Straży Granicznej. W związku z tym, MSW nie planuje zwolnień funkcjonariuszy - uspokaja sekretarz stanu.Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz Komenda Główna Straży Granicznej wspólnie przygotowały (...)

Walka z pseudokibicami będzie nareszcie skuteczna

Walka z pseudokibicami będzie nareszcie skuteczna

Stadionowi chuligani mogą już trafić za kratki nie tylko za złamanie zakazu stadionowego, ale także z powodu nieprzestrzegania środka karnego w postaci obowiązkowego stawiennictwa na komisariacie w czasie meczu. Od 4-09-2010 r. obowiązuje bowiem art. 244a Kodeksu karnego, którego nieprzestrzeganie grozi karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat dwóch. Dotychczas (...)

Stadionowi chuligani pod dozorem elektronicznym

Stadionowi chuligani pod dozorem elektronicznym

Resort sprawiedliwości chce, by objąć ich Systemem Dozoru Elektronicznego od stycznia 2012 roku. - Aby móc objąć Systemem Dozoru Elektronicznego osoby łamiące zakazy stadionowe, od kilku miesięcy intensywnie współpracujemy z policją i resortem spraw wewnętrznych, chcemy też pomóc sędziom orzekającym zakazy stadionowe w zrozumieniu i rozróżnieniu różnych (...)

Skuteczniejsze zakazy stadionowe?

Skuteczniejsze zakazy stadionowe?

Pseudokibice stawią się na komisariacie. Fani, którzy mają zakazy wstępu na imprezy sportowe, będą podczas meczów swojej drużyny musieli przebywać na komisariatach lub w innych miejscach wskazanych przez policję. Tak wynika z projektu rozporządzenia przygotowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.Rzeczpospolita, Michał Kosiarski prawo wykroczeń, imprezy masowe, zakaz (...)

Koko koko, Euro-kibol nie jest spoko!

Koko koko, Euro-kibol nie jest spoko!

Problemem polskich stadionów nie od dziś i nie od wczoraj są kibole. Nie kibice. Nie te wesołe tłumy w barwach zespołów, które dopingują, ciągnąc na stadiony całymi rodzinami. Rodzice z dziećmi, dziewczyny ze swoimi chłopakami, czy dziadkowie ze swoimi wnukami. Problemem są młodzi (choć bywają wyjątki) ludzie z brakami w owłosieniu na głowie, wykształceniu w (...)

Już można składać wniosek o dodatek elektryczny!

Już można składać wniosek o dodatek elektryczny!

Gospodarstwa domowe wykorzystujące do ogrzewania energię elektryczną mogą już składać wnioski o dodatek elektryczny. Komu przysługuje dodatek elektryczny? Od 1 grudnia 2022 r. można składać wnioski o dodatek elektryczny. Jego rolą jest wsparcie gospodarstw domowych w związku z koniecznością zakupu energii elektrycznej w sytuacji jej rosnących cen. Dodatek elektryczny to jednorazowe (...)

Przejęcie zakładu pracy a jego pracownicy

Przejęcie zakładu pracy a jego pracownicy

Coraz częstszą praktyką w obrocie gospodarczym jest łączenie się przedsiębiorców oraz przejmowanie mniejszych przedsiębiorstw przez większe. Połączenia takie mają wpływ nie tylko na łączące się przedsiębiorstwa, ale także na sytuację prawną i materialną zatrudnionych w obu zakładach pracy pracowników. Zakres regulacji kodeksowej Sytuację przejęcia zakładu pracy (...)

Kiedy nastąpi wznowienie postępowania karnego?

Kiedy nastąpi wznowienie postępowania karnego?

Wznowienie postępowania jest - obok kasacji - nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia, przysługującym od orzeczeń już prawomocnych. Wznowienia nie należy przy tym traktować jako "trzeciej instancji". Jest ono dopuszczalne tylko w ściśle określonych przypadkach. W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że o ile podstawą kasacji mogą być uchybienia w samym postępowaniu sądu, o tyle przyczyny (...)

Chcesz kupić, sprzedać, wynająć mieszkanie przez pośrednika? Na co uważać?

Chcesz kupić, sprzedać, wynająć mieszkanie przez pośrednika? Na co uważać?

Uważaj na firmy, które pobierają opłaty za udostępnianie adresów. Upewnij się, że pośrednik zweryfikował stan techniczny i prawny mieszkania. Przeczytaj dokładnie umowę i sprawdź, czy nie ma w niej niedozwolonych klauzul, np. że agentowi należy się prowizja, chociaż kupca znalazłeś osobiście. Zaczynasz studia bądź pracę w nowym mieście i potrzebujesz mieszkania? (...)

Pomoc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Pomoc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Sprawdź, z jakiej pomocy mogą skorzystać osoby doświadczające przemocy w rodzinie. Czym jest przemoc w rodzinie? Przemoc w rodzinie to każde celowe działanie lub brak działania, na przykład zaniedbywanie, które powodują krzywdę i cierpienie fizyczne albo psychiczne członka rodziny. Sprawca przemocy wykorzystuje przewagę nad ofiarą i narusza jej podstawowe prawa, takie jak (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Informacja z centralnej ewidencji pojazdów

Informacja z centralnej ewidencji pojazdów

Wystąpiłem do MSW na podstawie art. 80c ust. 4 ustawy prawo o ruchu drogowym. Uzasadniony interes wynika z faktu, że drugi współwłaściciel dokonując kilku przestępstw zbył pojazd i dane nowego (...)

Fachowiec źle wykonał swoją pracę-jak domagać się odszkodowania?

Fachowiec źle wykonał swoją pracę-jak domagać się odszkodowania?

Wynająłem Pana który miał położyć kafelki. Niestety swoją pracę wykonał co najmniej źle, przez część z nich już poodpadała. Fachowiec nie kwapi się do naprawy swoich błędów. W dodatku (...)

Wykaz chorób uprawniających do renty

Wykaz chorób uprawniających do renty

Mam ciężką chorobę oczu. Starałem się o grupę inwalidzką jednak komisja nie uznała, że choroba ta jest podstwą do przyznania renty. W związku z ty proszę o wskazanie czy jest jakaś ustawa (...)

Czy dzień rozwiązania umowy jest dniem pracy dla pracownika?

Czy dzień rozwiązania umowy jest dniem pracy dla pracownika?

Pracownik złoży pisemną prośbę o rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron z dniem 09.02.2016 r. Czy dzień 09.02.2016 r. to jeszcze dzień pracy pracownika? Podstawowe znaczenie mają (...)

Zakłócanie spokoju głośnym słuchanie muzyki w ciągu dnia

Zakłócanie spokoju głośnym słuchanie muzyki w ciągu dnia

Czy jest możliwość prawnego wpłynięcia na sąsiadów słuchających bardzo głośno muzyki , co jest niebywale uciążliwe. Dotyczy to czasu poza cisza nocną. Sąsiad w mieszkaniu w bloku włącza (...)

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń

Czy od kwot nienależnie pobranych z tytułu świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej pobiera się odsetki ustawowe czy też są to kwoty należne do Skarbu Państwa i wtedy nie należy pobierać (...)

Służebność osobista mieszkania

Służebność osobista mieszkania

W 2002 roku moja matka podarowała mi notarialnie swoje mieszkanie, ustanawiając jednocześnie dożywotnią bezpłatną służebność osobistą tego mieszkania dla mojej córki. W akcie notarialnym (...)

FORUM PRAWNE

MSW NIE WYRAŻA ZGODY NA ZAMELDOWANIE MNIE W MIESZKANIU SŁUŻBOWYM

MSW NIE WYRAŻA ZGODY NA ZAMELDOWANIE MNIE W MIESZKANIU SŁUŻBOWYM MSW ODMÓWIŁO MI MELDUNKU U BABCI W MIESZKANIU SŁUŻBOWYM ,NIE PODALI PODSTAWY PRAWNEJ, KTOŚ SIĘ ORIENTUJE W TEJ MATERII ?????????? (PATRYCJA) (...)

GMINA NIE CHCE MNIE ZAMELDOWAC NA STAŁE U BABCI !

GMINA NIE CHCE MNIE ZAMELDOWAC NA STAŁE U BABCI ! Moja babcia posiada mieszkanie komunalne ,ale będące w dyspozycji MSW. Msw nie daje zgody na meldunek stały,więc jestem zameldowana od roku tymszasowo (...)

PILNIE! CHCĘ ZATRZYMAĆ MIESZKANIE PO BABCI CZY LEPIEJ ZROBIĆ "SZTUCZNY" ROZWÓD?

PILNIE! CHCĘ ZATRZYMAĆ MIESZKANIE PO BABCI CZY LEPIEJ ZROBIĆ "SZTUCZNY" ROZWÓD? Jestem zameldowana tymczasowo u babci w mieszkaniu komunalnym będącym w dyspozycji MSW ,nie chcą mnie zameldować (...)

Czy MSW ma prawo podać moje dane osobowe i nr pesel firmie \\\"Millward Brown SMG/KRC\\\" zajmującej

Czy MSW ma prawo podać moje dane osobowe i nr pesel firmie \\\"Millward Brown SMG/KRC\\\" zajmującej Czy MSW ma prawo podać moje dane osobowe i nr pesel firmie \"Millward Brown SMG/KRC\" zajmującej (...)

Czy MSW ma prawo podać moje dane osobowe i nr pesel firmie \\\"Millward Brown SMG/KRC\\\" zajmującej

Czy MSW ma prawo podać moje dane osobowe i nr pesel firmie \\\"Millward Brown SMG/KRC\\\" zajmującej Czy MSW ma prawo podać moje dane osobowe i nr pesel firmie \"Millward Brown SMG/KRC\" zajmującej (...)

zakazy stadionowe i elektryczne obroże na 2012!!

zakazy stadionowe i elektryczne obroże na 2012!! Heja, witam wszystkich kibiców i fanów piłki;) Nielugo euro u nas, a ja takie pytanie mam, co z tymi zakazami stadionowymi, jak to sie ma do tego co (...)

szybkie sądy nad pseudokibicami?

szybkie sądy nad pseudokibicami? Jakie przepisy pozwalają obecnie na szybkie osądzanie pseudokibiców? Jak dokładnie to określają? Jak szybko może zostać wydany wyrok? Ustawa z dnia 6 czerwca (...)

Testament

Testament Witam, nie wiem czy temat w odpowiednim dziale jeżeli tak to przepraszam. Chciałbym się dowiedzieć ponieważ babcia pisze testament w którym przepisuje nieruchomość na moja osobę, testament (...)

Audiobooki na YouToube

Audiobooki na YouToube Witam. Zainteresowałem się ostatnio słuchaniem audiobooków. Na YouToube znalazłem ich nieprzebrane ilości za darmo, na kanałach nie związanych z żadnymi wydawnictwami. Jednak (...)

"ROZWÓD KOŚCIELNY"

"ROZWÓD KOŚCIELNY" Witam, nt. kościelnego procesu o nieważność małżeństwa zapraszam również na moją stronę internetową: https://rozwody-koscielne.eu/ , jak i do bezpośredniego kontaktu dr (...)

Ugoda z wierzycielem

Ugoda z wierzycielem Witam .miałem egzekucje komornicza i zawarłem ugode,wierzyciel zgodził sie umorzyć sprawe u komornika ,oczywiście musiałem zapłacić komornikowi koszty aby sprawe zamknąć (...)

Rozliczenie pit

Rozliczenie pit Dzień dobry, Syn ma orzeczenie od niepełnosprawności z datą 25.10, ale w orzeczeniu jest zaznaczone, że niepełnosprawność jest od urodzenia. Przed uzyskaniem orzeczenia zakupiliśmy (...)

Porady prawne