29.7.2005

Zespół
e-prawnik.pl

Zasady opodatkowania partnerów spółki partnerskiej

Przepisy dotyczące tworzenia i funkcjonowania spółki partnerskiej będącej handlową spółką osobową zawiera Kodeks spółek handlowych (K.s.h.). Tego rodzaju spółka nie jest wprawdzie osobą prawną, ale posiada zdolność prawną. Oznacza to, że może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Tym samym spółka partnerska może samodzielnie występować w obrocie jako strona czynności prawnych.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: