Zmiany w ustawie o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność

MIiR będzie rekomendował przyjęcie części poprawek poselskich do zgłoszonego w ubiegłym roku senackiego projektu nowelizacji ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Dobre zmiany w ustawie o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność rekomendowane przez MIiR

Na gruntach należących do Skarbu Państwa bonifikata za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność nie będzie niższa niż zaproponowana przez lokalny samorząd.

Porady prawne

 

Wiceminister Artur Soboń mówił podczas spotkania z dziennikarzami, że jeżeli lokalny samorząd zdecyduje o wyższej bonifikacie niż 60% proponowanych przez Skarb Państwa, to automatycznie na tym terenie zostanie ona podwyższona przez wojewodę do "samorządowego" poziomu.

Zapowiedział też zmiany dotyczące ujednolicenia zasad udzielania bonifikat na przekształcenie garaży i miejsc postojowych.

- "Wprowadzimy zasadę, w której samorząd dostanie możliwość udzielenia bonifikaty na przekształcenie garażu, czy miejsca postojowego w sposób jednoznaczny, natomiast na gruntach Skarbu Państwa takie bonifikaty będą wprost z ustawy wynikały" - powiedział Soboń.

Wiceminister mówił też, że zostanie wprowadzony mechanizm, który jest odpowiedzią na podwyżkę opłat za użytkowanie wieczyste, która miała miejsce pod koniec ubiegłego roku już po wejściu w życie ustawy o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność.

- "Wszędzie tam, gdzie informacje o podwyżkach dotarły już po nowym roku, czyli w momencie w którym nie było już użytkowania wieczystego, wszędzie tam postępowania zostaną umorzone i mieszkańcy nie będą mieli tych podwyżek" - stwierdził Soboń.

Jak wyjaśnił taka podwyżka powodowałaby dodatkową niesprawiedliwość.

- "Nie może być takiej sytuacji, że ktoś odebrał i mu skutecznie doręczono, a komuś nie doręczono skutecznie i na takiej nieruchomości będą dwie różne sytuacje, ktoś kto będzie miał wyższą opłatę i ktoś kto będzie miał niższą opłatę. Jeśli nawet jeden mieszkaniec nie będzie skutecznie powiadomiony o podwyżce to wtedy umarzamy całe to postępowanie" - dodał.

Co przewiduje senacka propozycja?

Projekt senacki zakłada wprowadzenie rozwiązań dotyczących ustalania wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz ustalania bonifikaty od tej opłaty. Proponowane rozwiązania mają na celu zabezpieczenie mieszkańców przed nieuzasadnionym zwiększeniem opłat z tytułu użytkowania wieczystego, poprzez wprowadzenie maksymalnego poziomu wzrostu opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.

Projektowane przepisy mają m.in. zapobiec obniżaniu wysokości bonifikaty przy przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Jak napisano w uzasadnieniu projektu, „niektóre samorządy podjęły działania polegające na przyjęciu uchwał bądź zmianie uchwał wcześniejszych (np. podjęcie nowej uchwały przez Radę Warszawy) w sprawie bonifikat, których efektem jest nadmierne obciążenie mieszkańców uprawnionych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność”. 

Projekt przewiduje, że warunki udzielania bonifikat od opłaty za dany rok lub opłaty jednorazowej za nabycie prawa własności, określone w zarządzeniu wojewody lud uchwale rady albo sejmiku zaczną obowiązywać od 1 stycznia roku następującego po tym, w którym zostały przyjęte i weszły w życie.

Projekt określa też maksymalny wzrost opłaty za użytkowanie wieczyste – jej wysokość nie mogłaby być wyższa niż suma zwiększeń lub zmniejszeń cen lokali mieszkalnych w danym województwie, z 4 kwartałów poprzedzających kwartał, w którym dokonano aktualizacji opłaty, określonych według wskaźników zmian cen mieszkań ogłaszanych przez GUS.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne