Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)


Zasady chowania zmarłych w polskim systemie prawnym

  Money.pl/Anna Kraszkiewicz
(fot. Money.pl/Anna Kraszkiewicz)
Strona 2 z 3

Przyjęcie zwłok do pochowania na cmentarz następuje po przedstawieniu odpowiednich dokumentów oraz uiszczeniu opłaty. Osoba odpowiedzialna za organizację pogrzebu powinna dostarczyć zarządowi cmentarza ( zarówno komunalnego jak i wyznaniowego ) dwa egzemplarze karty zgonu, zawierającej adnotację urzędu stanu cywilnego o zarejestrowaniu zgonu, z których jeden powinien posłużyć administracji cmentarza do umożliwienia pochowania zwłok, drugi zaś do celów statystycznych.

Dodatkowo w przypadku, w którym zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przyczyną zgonu było przestępstwo na pochowanie zwłok oprócz karty zgonu wymagane jest zezwolenie prokuratora. Organizator pogrzebu jest również obowiązany do zapewnienia udziału kapłana odpowiedniego wyznania oraz zorganizowania transportu zwłok. Przewozić je można przystosowanym do tego samochodem, koleją, samolotami i statkami, jednak do przewozu środkiem transportu, innym niż samochód wymagane jest uzyskanie pozwolenia właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Należy przy tym zwrócić uwag na zakaz przenoszenia lub przewożenia zwłok w otwartych trumnach. 

Zasadą jest, że zwłoki osób zmarłych nie mogą być chowane przed upływem 24 godzin od chwili zgonu. Najpóźniej po upływie 72 godzin od chwili zgonu zwłoki powinny być usunięte z mieszkania celem pochowania lub w razie odroczenia terminu pochowania - złożone w domu przedpogrzebowym lub kostnicy do czasu pochowania. Wyjątki od powyższych terminów mogą być czynione jedynie po utrwaleniu zwłok za zezwoleniem właściwego miejscowo inspektora sanitarnego. Szczególną sytuacją jest również śmierć osoby, na niektóre choroby zakaźne. W takim przypadku zwłoki osoby zmarłej powinny być natychmiast po stwierdzeniu zgonu usunięte z mieszkania i pochowane na najbliższym cmentarzu w ciągu 24 godzin od chwili zgonu.

Od chwili zgonu aż do pochowania zwłoki powinny być przechowywane w taki sposób, aby nie mogły powodować szkodliwego wpływu na otoczenie. Sam zgon zaś i jego przyczyna powinny być ustalone przez lekarza, leczącego chorego w ostatniej chorobie. W razie braku takiej możliwości, stwierdzenie zgonu i jego przyczyny powinno nastąpić w drodze oględzin, dokonywanych przez lekarza lub w razie jego braku przez inną osobę, powołaną do tych czynności przez właściwego starostę. Koszty takich oględzin i wystawionego świadectwa nie mogą obciążać rodziny zmarłego.

Organizator pogrzebu

Zgodnie z art. 10 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych prawo pochowania zwłok ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie: pozostały małżonek lub małżonka, krewni zstępni, krewni wstępni, krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa, powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.

Prawo pochowania zwłok osób wojskowych zmarłych w czynnej służbie wojskowej przysługuje właściwym organom wojskowym w myśl przepisów wojskowych. Prawo pochowania zwłok osób zasłużonych wobec Państwa i społeczeństwa przysługuje organom państwowym, instytucjom i organizacjom społecznym. Prawo pochowania zwłok przysługuje również osobom, które do tego dobrowolnie się zobowiążą. Powyższe przepisy tworzą zamknięty katalog sposobów postępowania z ciałem osoby zmarłej. Jeżeli wyżej wymienione osoby pochować osoby zmarłej nie mogą lub nie chcą właściwy starosta może ( na wniosek uczelni medycznej ) podjąć decyzję w sprawie przekazania zwłok do celów naukowych. Zwłoki do celów naukowych mogą być również przekazane uczelni medycznej, na podstawie złożonego przed śmiercią pisemnego oświadczenia osoby zmarłej. Koszty transportu zwłok w takich wypadkach pokrywa uczelnia.

Obowiązek pogrzebu zwłok niepochowanych przez rodzinę oraz tych, których nie zostały przekazane publicznej uczelni medycznej albo publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych obciąża gminę właściwą ze względu na miejsce zgonu. W przypadku osób pozbawionych wolności zmarłych w zakładach karnych lub aresztach śledczych obowiązek pogrzebu obciąża te zakłady, z wyjątkiem zwłok osób, które uwolniły się z zakładu karnego lub aresztu śledczego, oraz osób, które przebywały poza terenem zakładu karnego lub aresztu śledczego ( były przykładowo w trakcie korzystania z zezwolenia na czasowe opuszczenie tego zakładu lub aresztu bez dozoru lub asysty funkcjonariusza Służby Więziennej ).

<>

Zobacz także

 

Komentarze: Zasady chowania zmarłych w polskim systemie prawnym

 • Anna 2018-04-14 01:15:49

  Re: Zasady chowania zmarłych w polskim systemie prawnym

  pytanie do wisnia. czy ktokolwiek odpowiedział Ci na pytanie? Poszukuję osób, które, podobnie jak ja, zostały pozbawione prawa do pochowania zmarłych właściwie nie wiadomo przez kogo, bo opieka społeczna i szpital tłumaczą się, że rodzina nie wykonała praw, a jak miała wykonać, skoro nic o śmierci nie wiedziała? pewnie już tu nie zaglądasz, czy czas utulił Twój żal, że zostałeś pominięta w pogrzebie najbliższego krewnego?

 • Wena 2018-04-05 16:41:03

  Re: Zasady chowania zmarłych w polskim systemie prawnym

  Witam zwracam się z pytaniem zmarł mój były mąż mamy dziecko małoletnie chciała bym w imieniu dziecka pochować tatę,i tu pytanie bo pojawia się matka zmarłego z którą zaznaczam nie miał kontaktu bo zwyczajnie nie chciał nie uznawał tej kobiety za matkę wyrzekl się jej,więc czy mam prawo do pochówku męża?

 • Jerzy Rokicki 2017-08-06 10:03:09

  Re: Zasady chowania zmarłych w polskim systemie prawnym

  czy po kremacji moje prochu na moje życzenie mogą być przez rodzinę pochowane w akwenie np.rzeka,jezioro czy morze.Jak to ma być wykonane.

 • AdwokatMM 2017-07-16 14:10:02

  Re: Zasady chowania zmarłych w polskim systemie prawnym

  Czy pochowanie osoby zmarłej jest obowiązkiem prawnym? A jeśli tak to czy można wyciągnąć konsekwencje prawne (np. pociągnąć do odpowiedzialności karnej na podstawie art. 262 k.k.)wobec osoby, która owego obowiązku nie dopełniła? Co jeśli obowiązku pochowania zwłok nie dopełni gmina?

 • ela19750617 2017-06-10 21:27:40

  Re: Zasady chowania zmarłych w polskim systemie prawnym

  Są pochowane 5 osób one są wpisane na nagrobku i była pochowana nowordek Ela i nie była wpisana na nagrobku już zeszło 20 la t czy przy wykupieniu nagrobków nowych jak ona zostanie wpisana to trzeba płacić

 • Janek 2016-04-03 21:09:34

  Komentarze.

  Komentarze są selekcjonowane przez autora strony w taki sposób, by nie znalazły się w nich odpowiedzi na zadawane pytania,ponieważ strona ma generować zysk. Dodatkowym powodem takiego działania jest chęć uniknięcia chaosu i wprowadzania ludzi w błąd. Bo jak wiadomo, ile komentujących tyle opinii i różnych, często błędnych odpowiedzi. Nie należy się więc temu dziwić.

 • koko 2016-03-21 21:38:42

  Re: Zasady chowania zmarłych w polskim systemie prawnym

  Witam-co to za komentarze skoro są zawarte same pytania i watpliwości,a gdzie odp.na te zapytania,one by wyjasniały problemy powielone dla czytelników tych komentarzy,nikt nie czyta bez potrzeby o takich tematycznych sprawach bez potrzeby. A teraz ja zapytam -co prawo na obowiązek pochówku, a może ja nie chce być pochowany,czy mogę to wyrazić w mojej ostatniej woli,i w jakiej sytuacji prawnej postawie moją rodzine

 • Dlaczego 2014-09-18 14:03:48

  Re: Zasady chowania zmarłych w polskim systemie prawnym

  "Nie jest zatem prawnie dopuszczalne rozrzucenie prochów osoby zmarłej po polach, łące należącej do osoby zmarłej czy też na murawie stadionu ulubionej drużyny". Jestem ciekawy dlaczego nie można? Skoro w innych krajach można to czemu nie w Polsce? No ale się domyślam, cmentarze sporo zarabiają na opłatach...

 • DSK 2013-10-31 14:40:51

  daydrimer - historią. zawsze tak było

  .

 • morawiec333 2012-03-31 13:58:27

  Re: Zasady chowania zmarłych w polskim systemie prawnym

  czy po spopieleniu moge trzymac urne z prochami w domu

 • Maria Fitz 2012-03-05 18:30:21

  Re: Zasady chowania zmarłych w polskim systemie prawnym

  chcę, aby moje szczątki były utopione w morzu. Czy to ja decyduję o tym, czy będą rozsypane, czy też muszą być w jakiejś /ekologicznej/ urnie i zatopione razem z nią? Czy ktoś to jakoś kontroluje? Czy przy odbiorze prochów po kremacji trzeba i komu powiedzieć, jakie będą ich losy? Czy ktoś sprawdza, czy mówi się prawdę? Czy właściciel pływającej jednostki funeralnej ma obowiązek, wydania poświadczenia, że prochy/urnę zatopiono?

 • Daria 2011-06-11 12:46:04

  Re: Zasady chowania zmarłych w polskim systemie prawnym

  Mam wielka prośbę. Dręczy mnie pytanie czy osoby zameldowane w Polsce w danym mieście i pod danym adresem można pochować zupełnie w innym kraju.? I jeżeli tak, to ile czasu potrzeba na załatwienie wszystkich formalności.?

 • georges 2011-05-24 15:58:58

  Re: Zasady chowania zmarłych w polskim systemie prawnym

  Czy ciało w możu, które będzie się rozkładać, lub stanowić karmę dla stworzeń morskich jest mniej toksyczne, niż prochy rozsypane nad morzem?? W możu trzeba chować analfabetów !!!!

 • Jadwiga 2011 01 0 2011-01-06 14:30:40

  Re: Zasady chowania zmarłych w polskim systemie prawnym

  Mam grób rodziców, w którym chciałabym być pochowana po skremowaniu. Wiem, że takie życzenie ma moja siostra i brat. Rachunki za miejsce pochówku moich rodziców posiada moja siostra. Chciałabym wiedzieć czy mój syn nie będzie miał problemu z moim pochówkiem czy będzie potrzebna jakaś zgoda.

 • A.G. 2010-09-27 13:42:23

  Re: Zasady chowania zmarłych w polskim systemie prawnym

  Proszę o interpretację zapisu dotyczącego obowiązku pochówku szczątków ludzkich - odłączonych(odjętych) od całości części ciała(nie spopielonych) na pdst. Rozp.Min.Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001r z póź. zmianami (Dz.U.2007.1.10,&8.1 ust.3)

 • wisnia 2010-03-17 10:54:09

  Re: Zasady chowania zmarłych w polskim systemie prawnym

  mam pytanie 02.03.2010 zmarł mój ojciec pochowali go obcy ludzie o pogrzebie dowiedziałam sie przypadkowo.Ja nie jestem nigdzie ubezpieczona czy jest jakaś możliwość otrzymania jakiego kolwiek zasiłku.nie wiem co robić czy w ogóle tamata rodzina miała takie prawo chować mojego ojca bez powiadomienia rodziny?prosze o odpowiedz

 • Ania 2009-11-01 12:20:48

  Re: Zasady chowania zmarłych w polskim systemie prawnym

  Mam wielki problem i proszę was o pomoc bo jestem załamana.Mam na imię Ania do wrzesnia opiekowałam sie umierajacym ojcem a teraz niema kto mi pomóc, doradzic w spłacie długów za pogrzeb a ZUS odmawia mi pomocy mimo to że mój tato był ubezpieczony na moim rachunku.Ale zaczne od początku.Ojciec był mój bezdomny kiedy dowiedziałam sie pare miesiecy temu że przebywa w szpitalu i jest w cięszkim stania-nowotwór.Postanowiłam zabrac ojca ze szpitala do siebie i zaopiekowac sie nim gdyż reszta mojej rodziny- rodzeństwa pozostawiła go samemu sobie bez zainteresowania .Ojciec mój nie miał nigdzie zameldowania i niebył ubezpieczony poprostu bezdomny starszy pan.Zameldowałam tate u siebie i wziełam jego na swoje ubezpieczenie zakładowe,pracuje jako sprzątaczka na ulicy.Mojego ojca stan coraz bardziej sie pogorszał i nie radziłam sobie z tym psychicznie nie mogłam patrzec jak cierpi,leki nie dawały już skutku,tato słabł mi w oczach przestał jes,pluł krwia.Idac do pracy niewiedziałam co zastane po powrocie ,a mieszkałam w ten czas sama.Wiec tato od 5rano do 15godziny przebywał sam w domu,do pomocy przyszła mi tesciowa ale i to nie dało skutk.Tato znikał mi w oczach.Nie mogłam na to juz patrzec i oddałam tate do szpitala kiedy zaczoł mi już mdlec. W szptal mniał stałą opieke i mocniejsze leki ,kroplówki.Podczas przebywania w szpitalu jego stan poprawiał sie ,odwiedzałam go tak czesto jak mogłam mimo utrudnien losowych.W ciagu tygodnia dzwoniłam do szpitala i rozmawiałam z pielegniarkami o jego stanie.Tato w wrzesniu umarł wiec pochowałam go na moim cmentarzu tz.tam gdzie ja mieszkam.Skoro cała rodzina nie interesowała sie nim do tej pory.Złożyłam dokumenty o zasiłek pogrzebowy w Nowej Rudzie ale nagle dowiedziałam sie ze zasiłek mi sie nie należy i ZUS w Wałbrzychu odesła mi decyzje odmowną stwierdzając że to nie jest mój tato. i nie mamy żadnego pokrewienstwa.Człowiek do którego przez 33 lata mówiłam tato ma nie byc moim tatą.Postanowiłam to sprawdzic mimo trudnego dziecinstwa byłam dzieckiem potroszke ulicy i domu dziecka ale miałam i mam matke siostry braci no i miałam tate a tu nagle taki szok on nie jest moim ojcem.Bo ja niemam Jego nazwiska .Skontaktowałam sie z matką i dowiedziałam sie że tato nie uznał mnie jako córki bo miał wtedy 17 lat i mama wpisała mnie pod swoim nazwiskiem jako noworotka.Natomiast reszta rodzenstwa rodziła sie już jak tato był już pełnoioletni.Dlaczego nie powrócił do moich danych tego nie wiem ale z tego co pamietam to w mej rodzinie przewarzał alkohol i imprezki.Teraz nie posaidam zadnych dokumentów stwierdzających ojcostwa ,nawet kiedy składałam dokumenty do Urzedu Stanu Cywilnego na akcie małżenstwa w danych mam błąd przy danch ojca jest wpisane panienskie nazwisko mojej matki. Stwiedziała że skoro nie jestem prawnie jego córka to ZUS powinien zwrócic chociasz koszty pogrzebu Zakładowi Pogrzebowemu, Ale i była pochowac ojca,skoro tak to dlaczego został mi wydany akt,zgonu i ciało taty.Ktos w urzedzie popełnił straszny błąd i teraz zwalają wszystko na mnie a mnie naprawde nie stac na zapłate za pochuwek taty do tej pory nie oddałam długów za leki dla ojca .Opieka Społeczna gminna umywa rece,ZUS w Nowej Rudzie tez .A teraz pozostaje mi tylko odwałanie co też uczyniłam albo podanie ZUSu do sadu.Ale sama niewiem co robic proszę was o pomoc i wsparcie.Dlaczego ZUS ma okradac i oszukiwac biedniejszych albo bezdomnych.I GDZIE JEST TO PRAWO.... Anna Kołat Nowa Ruda tel.506 367 392

 • Roman 2009-10-31 07:34:14

  Re: Zasady chowania zmarłych w polskim systemie prawnym

  Ja chciałbym się dowiedzieć,kto ma prawo pierwszeństwa do dysponowania miejscem grobu na cmentarzu, ten co opłacił to miejsce, czy najbliższy krewny np.syn miejscem grobu matki matki, jeżeli oczywiście go opłaci?

 • daydrimer 2009-10-30 21:11:19

  Re: Zasady chowania zmarłych w polskim systemie prawnym

  Czym myśleli nasi posłowie (ustawodawca) kierując się pochówkiem na morzu?? Ciało osoby zmarłej jest mniej toksyczne o prochów?? (spopielenie) Jak rozumiem - nie można rozsypać prochów nad morzem? Jedynie można je zatopić w urnie. Czy to jest podyktowane względami higieny?? Czy ciało w możu, które będzie się rozkładać, lub stanowić karmę dla stworzeń morskich jest mniej toksyczne, niż prochy rozsypane nad morzem??

 • TUAREG 2009-10-30 20:42:03

  Re: Zasady chowania zmarłych w polskim systemie prawnym

  Polski system prawny przewidywał ochronę szczątkow ludzkich pogrzebanych na cmentarzach. Rzeczywistość jednak jednak jest taka że łamie się to prawo, celem tych odstępstw jest chęć zysku, prowadzi to do profanacji miejsc pochówku. We wrocławiu w 1999 roku na cmentarzu osobowickim dokonano zbiorowego pochówku szczątków ludzkich przekazanych przez AKDEMIĘ MEDYCZNĄ. Jednak zarząd cmentarza komunalnego na mogile - a była to mogiła zbiorowa i bezimienna dokonuje następnych pochóków gdyż w ten sposób zdobywa środki finansowe. Jest to ewidentne przestępstwo jednak któż upomni się za duchami zmarłych ?


Dodaj komentarz

Administratorem danych osobowych jest Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz w celach statystycznych. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do ich treści oraz poprawy.

Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • Anna

  ocena usługi:

  Szybko i sprawnie, a opinia napisana w sposób jasny i klarowny.
 • Marek Mikulski

  ocena usługi:

  jestem ogólnie bardzo zadowolony - zwłaszcza z wszechstronnej odpowiedzi, wobec czego bardzo dziękuję
 • Grzes

  ocena usługi:

  Fachowo, terminowo,profesjonalnie, polecam.
 • Jolanta

  ocena usługi:

 • Dorota

  ocena usługi:

  Dziękuję bardzo. Wszystko rzetelnie, a co najważniejsze komentarz w przystępnej formie. Następnym razem tylko e-prawnik.
 • Mirosław

  ocena usługi:

 • Jozef

  ocena usługi:

 • Mirosław

  ocena usługi:

 • Beata Jaroslawska

  ocena usługi:

  Profesjonalizm i fachowość, odpowiedz błyskawiczna, bardzo polecam Z poważaniem
 • Anna

  ocena usługi:

  Bardzo fachowa pomoc. Kontakt idealny. Polecam
 • Zbigniew

  ocena usługi:

  Opinia wydana terminowo, z wnioskami prawnymi podanymi w sposób jasny nawet dla nieprawników. Spełnia założenia przyjęte przeze mnie przy występowaniu z zapytaniem o jej wydanie.
 • Ryszard

  ocena usługi:

  Dziękuję! Opinia jest jasna i zadowalająca w treści. Polecam innym. Z powazaniem
 • Marta

  ocena usługi:

  Doskonały serwis i jakość usług. Otrzymałam niezwykle dogłębną i pomocną poradę prawną oraz odpowiedź na moje dodatkowe, powiązane pytanie. Polecam wszystkim, którzy potrzebują porady prawnika.
 • teti50

  ocena usługi:

  Polecam wszystkim potrzebujacym pomocy prawnej. Bardzo szybko otrzymalam odpowiedz na zadane pytanie.
 • Renata

  ocena usługi:

  Opinia przygotowana szybko, profesjonalnie, zrozumiale. POLECAM.
 • Zdzisława

  ocena usługi:

  Dziękuję za bardzo profesjonalną usługę prawną i wyczerpującą w pełni moje pytanie.Będę polecała napewno znajomym . Sama także skorzystam jeszcze z Państwa porad.
 • Paweł

  ocena usługi:

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane