Akt zgonu

Pytanie:

Na jakiej podstawie Zakład Medycyny Sądowej może wpisać datę urodzenia w karcie zgonu w przypadku odnalezienia zwłok? Czy wystarczy informacja osoby identyfikującej zwłoki, czy też niezbędny jest akt urodzenia? Jakie czynności należy wykonać i kto to powinien zrobić, jeśli data urodzenia w Karcie Zgonu a za tym w Akcie Zgonu jest błędna?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Akt zgonu co do zasady sporządza się na podstawie karty zgonu. Do aktu zgonu wpisuje się:

 • nazwisko, imię (imiona), nazwisko rodowe, stan cywilny, miejsce i datę urodzenia, miejsce zamieszkania zmarłego;
 • datę, godzinę oraz miejsce zgonu lub znalezienia zwłok;
 • nazwisko, imię (imiona) oraz nazwisko rodowe małżonka osoby zmarłej;
 • nazwiska rodowe i imiona rodziców zmarłego;
 • nazwisko, imię (imiona), miejsce zamieszkania osoby zgłaszającej zgon lub dane dotyczące szpitala albo zakładu.

W razie zgonu osoby o nieustalonej tożsamości, do aktu zgonu wpisuje się:

 • datę, godzinę, miejsce i okoliczności znalezienia zwłok oraz ich zewnętrzny wygląd;
 • płeć oraz przypuszczalny rok urodzenia zmarłego;
 • znaki szczególne zmarłego;
 • opis odzieży oraz innych przedmiotów znalezionych przy zmarłym.

Jeżeli zgłaszający zgon nie zna niektórych danych wymienionych wyżej, do aktu zgonu wpisuje się stosowną adnotację. Na podstawie danych uzupełniających i dotychczasowego aktu sporządza się nowy akt zgonu z adnotacją w rubryce „Uwagi”, że akt ten zastępuje akt dotychczasowy, który skreśla się.

W akcie zgonu wpisuje się dane w oparciu o kartę zgonu. Część karty zgonu jest wypełniana przez Urząd Stanu Cywilnego w tym miedzy innymi data urodzenia zmarłego. Jest ona ustalana w oparciu o dokumenty. Jeśli jednak brak jest takich dokumentów to może być ona ustalona w oparciu o inne dowody. Jeśli nie da się ustalić daty urodzenia wtedy wpisuje się, że data urodzenia jest nieznana.

Akt stanu cywilnego unieważnia się, jeżeli:

 • stwierdza zdarzenie niezgodne z prawdą;
 • uchybienia powstałe przy sporządzeniu aktu zmniejszają jego moc dowodową.

Akt stanu cywilnego podlega sprostowaniu w razie błędnego lub nieścisłego jego zredagowania.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

paweł

19.4.2012 2:55:14

Re: Akt zgonu

Witam ja mam inny problem w akcie zgonu ojca jest pomylona data śmierci. Zmarł 3 lutego 2012r a na akcie zgonu jest data 6-03-2012. i w urzędzie stanu cywilnego powiedzieli że to niema żadnego znaczenia. Moim zdaniem ma to znaczenie duże ponieważ ojciec dostawał rentę i w jakiś sposób musiała być naliczona mam wrażenie że od ilości dni, skoro nie żył już 3 dni to jest tu już jakieś przekłamanie.

paweł

19.4.2012 2:55:12

Re: Akt zgonu

Witam ja mam inny problem w akcie zgonu ojca jest pomylona data śmierci. Zmarł 3 lutego 2012r a na akcie zgonu jest data 6-03-2012. i w urzędzie stanu cywilnego powiedzieli że to niema żadnego znaczenia. Moim zdaniem ma to znaczenie duże ponieważ ojciec dostawał rentę i w jakiś sposób musiała być naliczona mam wrażenie że od ilości dni, skoro nie żył już 3 dni to jest tu już jakieś przekłamanie.

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

NA SKÓTY